CVVM: Postoj Čechů k homosexualitě

Praha – V květnu 2019 byl do pravidelného šetření společnosti CVVM zařazen blok otázek týkající se tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným ženám a mužům. Zároveň byly zjišťovány postoje občanů k tomu, zda by lidé s homosexuální orientací měli mít právo uzavřít registrované partnerství, uzavřít sňatek, adoptovat děti z „ústavů“ – tzv. dětských domovů a adoptovat děti svého partnera či partnerky, s nimiž žijí a na jejichž výchově se podílejí.

Necelá polovina (48 %) české veřejnosti je přesvědčena o tom, že přiznání
k homosexualitě by nezpůsobilo potíže v soužití s ostatními lidmi v daném městě či obci. Oproti tomu 42 % občanů se domnívá, že by takovéto přiznání potíže způsobilo – nejčastěji si to myslí lidé starší 60 let, z menších obcí a s nižším vzděláním.

Celkem 39 % dotázaných uvedlo, že mezi jejich přáteli či známými je nějaká homosexuální žena či nějaký homosexuální muž. Polovina respondentů (50 %) uvedla, že nikoho takového mezi svými známými nemá.

Ohledně práv homosexuálních žen a mužů má největší podporu právo uzavírat registrované partnerství, které je součástí českého právního řádu. Podpořily ho celé tři čtvrtiny české populace (75 %).

Celkem 60 % lidí si myslí, že by homosexuálové měli mít právo na adopci dětí svého partnera či partnerky, 47 % populace podporuje jejich právo uzavřít sňatek a stejný podíl veřejnosti si myslí, že by homosexuálové měli mít právo na adopci dětí z institucionální péče.

Uvedená práva homosexuálů častěji podporují respondenti ve věkové kategorii 15 až 44 let, respondenti hodnotící svoji životní úroveň jako dobrou, lidé spokojenější se svým životem a hlásící se k středové a pravicové politické orientaci. Jako významná vysvětlující proměnná se ukazuje situace, kdy lidé mají mezi svými přáteli či známými homosexuální ženy a muže. Tito lidé častěji vyjadřují podporu všem sledovaným právům.

 

Autor: CVVM  Foto: Wikipedie – Praha, ilustrační

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář