Dan Drápal: Naše peklo a jejich ráj

Etnograf a bývalý etnograf Mnislav Zelený-Atapana okomentoval smrt misionáře Johna Allena Chaua, kterého na ostrově Severní Sentinel zabili domorodci, kteří jsou zcela izolováni od okolního světa. Pan Zelený-Atapana jeho zabití schvaluje, protože „Sentinelci velmi dobře a správně tuší, že cokoliv jim přijde z okolního světa, je pro ně špatné, ba přímo nebezpečné“.

Článek mě zaujal jako skvostný příklad sebemrskačství západu a idealizace primitivních kultur. My jsme si prostě vytvořili peklo, kdežto oni žijí v ráji. Pokusím se předložit jiný pohled.

Nejsem zrcadlovým oponentem pana Zeleného-Atapany. Jsem dalek toho myslet si, že my žijeme v ráji, kdežto domorodci na Andamanech nebo v brazilském pralese v pekle. Jsem přesvědčen, že ačkoli lidé žijí v nejrůznějších kulturách, které se od sebe ve vnějších věcech, ale i ve způsobu lidského myšlení výrazně liší, zůstávají určité konstanty. Všude jsou lidé hříšní, někteří více, jiní méně, všude existuje přátelství, ale také zrada, všude se najdou lidé šlechetní a všude se najdou lidé podlí. My nežijeme v pekle, ale ani v ráji, a domorodci na Severním Sentinelu také nežijí v pekle, ale ani v ráji.

Jsem ctitel Hospodinův a vím, že peklo i ráj existují. A společně s C. S. Lewisem věřím, že těm, kdo skončí v pekle, bude už tento život připadat jako malé peklo, kdežto těm, kdo skončí v ráji, připadá jako předsíň ráje. Jsem přesvědčen, že každý člověk je hříšný a potřebuje odpuštění, a jsem přesvědčen, že Ježíš svou smrtí zaplatil za naše hříchy a otevřel nám přístup k Otci, či, chcete-li, „do ráje“. A rovněž jsem přesvědčen – a zakusil jsem to na vlastní kůži – že Ježíš proměňuje lidské životy už teď a nikoli až někdy po smrti.

Vím, že výše uvedený odstavec mě v očích mnohých zařadí mezi „fanatiky“, „sektáře“ nebo něco podobného, ale já se za víru v Ježíše Krista nestydím. Žiju s ním už čtyřicet let a pozoruji, jak proměňuje lidi – i mě.

Od Pána jsem dostal úkol získávat pro něj učedníky, a to nejen ve svém bezprostředním okolí, ale „ze všech národů“, tedy i ze Sentinelců. Tomuto získávání učedníků se někdy říká misie.

Člověk neznalý křesťanstva zpravidla není schopen rozlišit naplňování příkazu Kristova, tedy skutečnou misii, od dobývání cizích zemí a snahu vnutit tamním obyvatelům své „náboženství“. Skutečný křesťan ví, že skutečnou víru nelze nikomu vnutit násilím. Do Božího království se nikdo nedostane v důsledku nějaké manipulace. Skuteční misionáři věděli, že riskují život, ale stálo jim to za to. Takovými misionáři byli zřejmě irští mniši, kteří hlásali evangelium v Evropě v osmém až desátém století. Mnozí z nich svůj život skutečně položili, ačkoli sami se žádného násilí nedopouštěli. Takovými misionáři byli členové obnovené Jednoty bratrské, kteří ze svého sídla v Ochranově vyslali během stovky let na tři sta misionářů. Díky nim existují sbory Jednoty bratrské (v anglosaském světě známé pod označením Moravian church) ve Střední Americe, východní Africe nebo třeba v Grónsku.

Jako příklad étosu, s jakým odcházeli skuteční misionáři na misijní pole, nám může sloužit dopis, který napsal roku 1810 dvaadvacetiletý budoucí misionář Adoniram Judson svému nastávajícímu tchánovi. Tímto dopisem vlastně žádal o ruku mladičké Ann Nancy Hasseltineové z prominentní americké rodiny:

„Můžete souhlasit s tím, že se rozloučíte příští jaro se svou dcerou, že už ji nikdy v tomto světě neuvidíte, souhlasíte s tím, že odejde a bude snášet útrapy misionářského života? Bude vystavena nebezpečí na moři, nebezpečí indického klimatu, nedostatku, pronásledování, a možná násilné smrti. Můžete s tím souhlasit – s ohledem na Toho, který opustil svůj nebeský domov a zemřel za ni i za Vás, můžete si tím souhlasit pro Sion, pro slávu Boží? Souhlasíte s tím v naději, že brzy uvidíte svou dceru ve světě slávy, s korunou spravedlnosti, s radostí, že uslyšíte výkřiky chval, které budou Spasiteli zaznívat od pohanů, kterým ona zvěstovala spásu z věčných muk a beznaděje?“

Budoucí tchán souhlasil.

Judson zřejmě věděl, o čem píše. Jejich první dítě bylo potracenou cestou z Kalkaty do Barmy. Druhé – syn Roger – se nedožil devíti měsíců. Adoniram byl 17 měsíců vězněn a mučen. Nedlouho po jeho propuštění jeho milovaná žena zemřela.

Prvního obráceného měli Judsonovi po téměř sedmi letech. Po devíti letech jich měli osmnáct. Po dvaceti letech ale zakoušel Adoniram Judson úžasné požehnání. Někteří lidé cestovali mnoho dní až z hranic Thajska a Číny: „Jste vy ten člověk Ježíše Krista? Dejte nám spis o Ježíši Kristu.“ Tito lidé zřejmě neměli dojem, že žijí v ráji.

To je jistě poněkud jiný typ křesťanství než to, které charakterizuje modlitba: „Pane Bože, jsi-li jaký, spas mou duši, mám-li jakou.“

Pozoruhodné je tvrzení pana Mnislava Zeleného-Atapany, že je křesťan: „Jistě, škoda mladého života, ale i když jsem křesťan, nesouhlasím s násilnou snahou pronikat s touto ideologií do cizích teritorií přírodních národů a přinášet jim cestu k vykoupení jejich hříchů.“ Ponechme stranou fakt, že snaha pana Chaua nebyla násilná. Nešel mezi Sentinelce s kulometem, ale s Biblí. Chtěl bych autora článku především upozornit, že křesťan je ten, který poslouchá a následuje Krista. A Kristus nás posílá: „…jděte ke všem národům…“, tedy i k Sentinelcům. Moc by mě tedy zajímalo, co pan Zelený-Atapana tvrzením, že je křesťan, vlastně míní.

Ctitelé Hospodinovi jsou přesvědčeni, že mají zvěst, kterou stojí za to hlásat. Mají pro co žít, a mají tedy i pro co umírat. V našem životě o něco jde. A nejsme Všemohoucím stvořeni pro izolaci a pro zabíjení těch, kdo přicházejí zvenčí. Netvrdíme, že přicházíme z ráje; tvrdíme, že do ráje kráčíme.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

Autor je teolog a publicista. Foto: Instagram – John Chau

 

13 Komentáře

 1. Díky za jasný postoj a článek. Horší problém je v tom, že názor pana Zeleného sdílejí i mnozí opravdoví věřící. Na obětavou misii se už dne tak moc nevěří. A věčná stránka spasení se opomíjí ve prospěch změny života tady a teď.

  Odpověď
 2. Karel Konečný

  Vaše myšlení je tendenční stejně jako u kritiků, protože směřuje k obhájení svého postoje, tomu se asi nikdo nevyhne. Můžete sledovat, že věřící z různých denominací říkají nevěřícím i věřícím z jiných denominací navzájem probuďte se , jste slepí, také proto, že si pod pojmy, které v náboženství používají představují každý něco jiného. Tak se to hlásání evangelia jeví pak jako ideologie a misionáři jako prodavači iluzí.

  Odpověď
 3. Tak tentokrát jsem v rozpacích, zda s autorem komentáře souhlasit nebo ne. Zmiňovaní domorodci představují zcela jiné období a „kulturu“ a předkládat jim provinění, dokázané přestupky Starého zákona je zcela mimo. Jsou samozřejmě negramotní, zcela mimo nám známý a reálný svět. Jsem si jistý, že jejich „správná“ doba k přijetí Ježíše Krista jako jejich zachránce teprve přijde. Je naopak možné, že jejich vědomé provinění proti Stvořiteli je menší než naše. Co o nich víme?

  Odpověď
 4. Populace Sentinelců prý čítá odhadem od čtyřiceti osob do pěti set osob. Nevím, jak velký počet osob je vůbec podmínkou udržení uzavřené zdravé populace, takže mluvit o jejich ohrožení misionářem není příliš relevantní. Sentinelci prý neumějí rozdělat oheň, takže jejich kultura je opravdu na velmi nízkém stupni vývoje. Nejsem stoupencem názoru, že všechny kultury jsou si rovny (i lidojedi?), stejně jako neuznávám násilné dobývání a podřizování si cizích kultur. On ale nechtěl dobývat.
  Nejsem si jistá, jestli by Sentinelci Chauovi vůbec rozuměli. Ale věřím, že cítil jakési povolání tam jít.
  Na Facebooku mě šokovaly projevy radosti nad Chauovou smrtí. Kdyby se ti, co to píšou, aspoň trochu nad svými příspěvky zamýšleli. Jsou naprosto pod vlivem ideologie.

  Odpověď
  • Kultura na nízkém stupni vývoje… něco takového psal Darwin o indiánech z Ohňové země. Že jsou kanibalové, mají jen několik stovek slov, Prý nejnižší stupeň vývoje kultur, blízcí kulturou pralidem a opicím. Viděl je jako primitivy a pokládal jejich vyvraždění za eticky přijatelné (že příroda tak funguje – boj populací o přežití schopnějších). Ovšem zhruba v době jeho návštěvy zde byl i misionář a s láskou studoval jejich kulturu. Objevil bohatý slovník (30 tis slov), žádný kanibalizmus a a vyspělou slovesnou kulturu.
   Krásnou a obohacující kulturu budou mít zřejmě i Sentinelci. Jistě nebudou zcela primitivní. Život v podobných kulturách je jiný- ovšem dost nebezpečný. Proto se tyto kultury rozkládají při kontaktu s civilizací. Protože jejich život je velmi těžký a chtějí žít jinak. Kristus je darem pro každou kulturu. Samozřejmě zničení každé kultury je škoda.

   Odpověď
 5. Pravdu má Dan, ale kus pravdy má i Mnislav Zelený. Máme opravdu kázat evangelium,to ano. Timoteus měl dokonce kázat vhod či nevhod. Podotýkám Timoteus, ne každý křestan. Pavel Timotea znal osobně a věděl, proč zrovna on má dar kázat za každých okolností Krista. Někteří křestané si tento verš automaticky přisvojují, bez toho, aby poznali, zda jim opravdu patří a pak v nemoudrosti káží evangelium, které, žel, nepřináší Ovoce Ducha svatého. Vím to z vlastní zkušenosti. Na počátku, když jsem uvěřil, jsem kázal vhod či nevhod,práskal jsem to, kde se dalo. Ano, někteří uvěřili, ale někdy jsem zasil díky své nemoudrosti spíše hloupost než živé slovo. Co se týká toho neštastného misionáře, nevíme, zda byl veden Duchem svatým jít domorodcům nebo spíše, zda to byla jen jeho lidská horlivost kázat evangelium každému stvoření za každou cenu. Spíše se přikláním k tomu druhému, jelikož výsledek tohoto snažení byl tristní. Ale nevím, jen subjektivně a na základě určitých zkušeností se snažím k tomu vyjádřit. A tak tedy, pravdu mají oba dva, Dan i Mnislav, je jen otázkou, z jakého úhlu a poznání se na to díváme.

  Odpověď
 6. Mimochodem, taky by mě zajímalo, jaký je pan Zelený křesťan, když píše v tomto stylu:
  „Věrnost si vymyslela naše civilizace. A to především s ohledem na shromážděný majetek. Kde nikdo nic nemá a nikdo nic nechce, jen ty vaginy – jako u amazonských indiánů – nevěra se neřeší. Naopak čím víc dětí od kohokoliv, tím lépe. Kmen musí přežít. To je hlavní zákon. “
  Zdroj: https://www.lidovky.cz/noviny/milujte-se-a-mnozte-se.A101211_000073_ln_noviny_sko
  Nebo, když to psal, ještě křesťanem nebyl? Možné to je.

  Odpověď
 7. Jeden problém je v tom, že my dnes máme příliš velký respekt k místní „kultuře“ nebo „civilizaci“. Každá místní kultura je poznamenaná hříšným člověkem, je dokonce přímo výplodem hřícehm porušeného člověka. Ať už se jedná o kulturu českou, americkou nebo sentinelskou. Evengelium konfrontuje naši kulturu svojí realitou a pravdou, a pro tuto konfrontaci jsme často příliš opatrní v misijním úsilí – doma nebo v zahraničí.
  Jinak by v misijním poslání měla Cíkev jednat podle knihy Skutků 13kp.

  Odpověď
 8. An, Ježíš řekl „jděte ke všem národům .. “ , ale neřekl ‚a vnucujte se jim, i když vás odmítají.‘ Ti Sentinelané mu dali jasně najevo, že si jeho přítomnost nepřejí .. a Bůh mu dal možnost pochopit, že nepostupuje správně (při prvním pokusu vnucovat se jej zachránil). Ten druhý pokus byla jasná sebevražda, postrádající jakýkoli smysl.
  Připomíná to tu bajku o mnichovi a povodni: mnich se modlí k Bohu o záchranu .. přichází policie a radí mu odejít .. mnich se modlí k Bohu .. přijíždí hasiči na loďce .. mnich se modlí .. přilétá helikoptéra .. mnich se modlí .. . Mnich se utopí .. a vyčítá Bohu, že jej nezachránil. A Bůh říká: Třikrát jsem Ti posílal pomoc .. .

  Odpověď
 9. Magda Hejdánková

  Bohužel to, co předvedli domorodci, není nic jiného než obrana jejich tradičních hodnot před těmi cizáckými. Po ochraně tradičních hodnot dnes volá kdekdo. Jen takové holt nikdy nenapadne, že někdo tento postoj uplatní na ně samotné. Krátkozrakost a hloupost xenofobních postojů v praxi. Pokud sledujete běžná česká média, tak pod články k tomuto případu převládaly příspěvky nadšeně schvalující tuto vraždu s poukazem, že přesně tak se máme chovat my k migrantům. Podobné znechucení z nastaveného zrcadla zažívají v těchto dnech i východoevropští stoupenci Brexitu, když teď angličtí brexitáři ženou české a polské gastarbeitery z Velké Británie sviňským krokem (za pouhé čtvrtletí 132 000 pracovníků z ostatních zemí EU, převážně z těch východních) a přitom se tak těšili, že vyhánět se budou „ti druzí“. Někde jsem četla, že jak naměříme druhým, tak bude naměřeno i nám. Trump vyhrožuje střelbou každému, kdo se pokusí nelegálně vstoupit na území USA. Teď se obětí podobných postojů stal nevinný Američan, podle všeho toužící šířit křesťanské ideály. A názory pana Mnislava Zeleného? Inu ty jsou v tomto ohledu těm trumpovým podobnější, než by mu asi bylo milé. Pro mě z toho případu plyne poznání, že názory mnohých ochránců tradičních hodnot jsou vlastně primitivní názory na úrovni doby kamenné, které nezřídka vedou k zabíjení.

  Odpověď
 10. Mám dojem, že nedávno někdo v jiné diskusi napsal, že lidé, kteří nikdy neslyšeli o Ježíši Kristu, nebudou za to ani odsouzeni. Nevím. Nerozumím těmto záležitostem okolo posmrtné spásy a nezabývám se tím.
  Nedávno jsem napsala pod jedním článkem: škoda že Chau nešel na misii raději do České republiky, jako to udělali američtí baptisté. Třeba jsou tu lidé ještě více odloučení od Boha než tito pohané.
  A zabití by mu tu určitě nehrozilo.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář