Dan Drápal: Piťha a proroci

Česká ženská lobby podala na prof. Petra Piťhu trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy.

Kdo se poplašil? Stěhuje se někdo z České republiky? Hroutí se akciové trhy? Začalo hromadné skupování základních potravin? Bojí se lidé vycházet na ulici?

Projev profesora Piťhy byl vskutku apokalyptický. Podobně apokalyptické byly projevy některých starozákonních proroků. Takový Micheáš Moraštický, který prorokoval porážku králi Achabovi, ale zejména prorok Jeremjáš, prorokující pád Jeruzaléma a odvlečení do zajetí, byli vhodnými kandidáty na stíhání pro šíření poplašných zpráv. Ostatně stíháni rovněž byli – a strávili nějaký čas v ťurmě, než se ukázalo, že měli pravdu.

Profesor Piťha, starý pán na sklonku života, od nějž jsem četl řadu skvělých úvah, nastínil, kam se tento svět ubírá. Samozřejmě – to, co líčí, je ještě daleko od současné situace. Ale pozor! Leckteré jednotlivé prvky už jsou dnes realitou, byť ne všechny na jednom místě. A ty, které dosud realitou nejsou, se realitou mohou brzy stát.

Odebírání dětí rodičům už není v některých zemích ničím neobvyklým. Má různé příčiny – a nutno zmínit i to, že v některých případech, tam, kde jsou děti svými rodiči prokazatelně týrány, je odebrání dětí rodičům správným krokem. Svět skutečně není černobílý. Mnohdy jsou ale děti rodičům odebírány bezdůvodně. Nejdál se v tomto ohledu dostalo „pokrokové“ Norsko. Rozhodnutí norského úřadu na ochranu dětí nejsou přezkoumatelná – neexistuje žádná parlamentní kontrola. Nedávno se prokázalo, že jeden „znalec“, autor mnoha tuctů, ne-li set posudků, je pedofil. Pokud jde o ty posudky, prý to nevadí. Takovou paní Michalákovou patrně slova prof. Piťhy ani nepřekvapila, ani nepohoršila.

Petr Piťha rovněž uvedl, že přijde doba, kdy se nebude pohlaví určovat podle toho, zda má novorozeně mužské nebo ženské (či snad budeme jednou říkat samičí či samčí, aby to bylo genderově neutrálnější?) genitálie, a rodiče budou muset své dítě vychovávat genderově neutrálně a ono se později samo rozhodne, kým vlastně chce být. Pravda, dosud neplatí, že rodiče nesmějí dětem říkat, že někdo je tatínek a někdo jiný maminka, a že je mezi nimi rozdíl. Ale našlápnuto k tomu už je. Opakuji již dávno známé: Ve Španělsku se ve formulářích neobjevují kolonky „otec“ nebo „matka“, ale „rodič č. 1“ a „rodič č. 2“. Vadí tolik, že prof. Piťha, který už vzhledem ke svému věku mnoho dalších důležitých projevů asi nepronese, pro nás tuto trajektorii protáhl do budoucnosti?

Jsem velice rád, že v naší zemi dosud existuje svoboda vyjadřování. Již jsou ale k dispozici technologie, umožňující sledování a kádrování lidí (v Číně se tomu říká „bodování“) s „nekorektními“ názory. V Číně jsou už tyto technologie oficiálně zavedeny a na základě jejich využití jsou lidé (konkrétně Ujguři) posíláni do převýchovných táborů. A, jak víme, náš pan prezident se jezdí do Číny učit „stabilizovat společnost“. On sám už s tímto čínským nápadem domů nepřiletí, ale kdo ví, kdo bude vládnout po Babišovi a Zemanovi. Česká ženská lobby žaluje, nediskutuje. Co když se jí jednou tato technologie dostane do rukou? Co můžeme čekat od našich genderových ideologů? Ta žaloba nám připomíná, že se máme na co těšit.

Společnost se vyvíjí určitým směrem, drobnými krůčky a salámovou metodou. Kdo si vzpomíná, jak při přijímání zákona o registrovaném partnerství představitelé homosexuální lobby ujišťovali, že to jim stačí, o manželství osob téhož pohlaví žádat nebudou? Proměny probíhají dostatečně pomalu, aby je společnost příliš neregistrovala. Teď už je, podle ombudsmanky paní Šabatové, naše společnost „zralá“ na sňatky osob téhož pohlaví. „Pokrokový vývoj“ bude pokračovat. Jednou se možná prosadí i pedofilie. Jistě ne pod tímto označením. Což takhle „mezigenerační sex“?

Mě projev profesora Piťhy ani nepřekvapil, ani nepohoršil. Buď se ukáže jako falešný prorok, nebo…

…Ale oni vám to muslimové za pár let vysvětlí, jak je to s tou homosexualitou. Svět se stále vyvíjí.

 

Autor: Dan Drápal Foto: YouTube 

 

43 Komentáře

 1. Karel Konečný

  Já to vidím tak, že jde jen o snahu nahnat lidem strach aby bylo možné s nimi manipulovat. To bylo příznačné pro církev vždycky. Ve společnosti je tento postup dobře znám a často se uplaťnuje. Příkladem může třeba být farmacie.

  Odpověď
 2. Smutně pikantní je, že právě ženy vyjadřují nesouhlas s podstatou „problémového“ kázání. Kdo jiný by měl hájit a usilovat o zachování Bohem daného obrazu a funkčnosti rodiny, než především ženy? Je otázka, jak dlouho bude možné naplňovat Boží přikázání: „Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi“.

  Odpověď
  • Zapomínáte na to, že ženy jsou poměrně široká sociální skupina, podstatně více názorově rozrůzněná, než muži. Některé chtějí výhradně kariéru, jiné rozumně skloubit rodinu s kariérou (to lze realizovat řadou způsobů) a jiné se třeba věnovat velké rodině, rodinnému hospodářství apod. Všechny skupiny mají legitimní nároky, ty první, aby nebyly skleněné kariérní stropy a zavřené dveře díky mužskému šovinismu.

   Druhé a třetí, aby jim společnost uznávala potřebnou péči pro děti jako společensky záslužné (nikoli rozmazlování) a ty druhé, aby jim stát s tím problémem pomohl, když od nich například vyžaduje práci pro udržování kvalifikace. (A zase ta pomoc je různorodá, od veřejných školek, přes podporu au-pair, mateřských center, babiček …). Pro poslední dvě skupiny byl také důležitý zamýšlený návrh, aby se manželé/spolužijící rodiče dětí mohli dohodnout na tom, že se jim bude průměrovat odvod na důchodové pojištění, aby matky nekončily s malým důchodem (zvláště v případě, že by manželství nevydrželo, nebo pokud by byla zrušena pozůstalostní penze).

   Velkým problémem je, že ženy reprezentují mluvčí hlavně první skupiny (byť i druhá má některé skvělé představitelky, jako třeba Taťánu le Moigne, ředitelku Google CZ, která se rozhodla být s dětmi doma a přesto se po mateřské vrátila do velkého byznysu).

   Odpověď
 3. Nedávno jsem byl v mých milých Roháčích. Viděl jsem tam bilboardy na ulicích. Část církve na Slovensku, zdá se, vede zuřivý a nesmiřitelný boj s vyhláškou o povinném čipování psů…Fakt! Nekecám. Že prý jde o ohavný tah židozednářů z EU, napřed donutí všechny čipovat psy, pak (ta hrůza !!!) bude určitě chtít čipovat také lidi.
  Zdá se vám to paranoidní??? Mně velmi.
  Ovšem logická vzdálenost mezi čipováním psů (v ČR již mnoho let obvyklém) a lidí je jistě mnohem menší, než mezi úmluvou proti sexuálnímu zneužívání a vyhlazovacími tábory pro heterosexuály…
  Možná by autor spolu s profesorem Piťhou mohli vzít za svou i tuto protičipovací agendu? (Trochu se jen bojím, aby mne pak ještě nevyloučili z církve, máme doma 2 čipované psy…)

  Teď ale vážně.. moc mne bolí a mrzí, když se evangelium pro všechny potřebné hříšníky v církvi předává v balíčku s šílenými a pro běžného člověka obtížně stravitelnými nápady. Čisté evangelium je samo o sobě dost skandální a bláznivé a není potřeba k němu ještě přidávat povinný boj proti čipování psů nebo třeba boje proti úmluvám proti sexuálnímu zneužívání (zvláště za situace, kdy je církev se sexuálním zneužíváním pro běžnou populaci důvodně spojována).

  Odpověď
  • Naše zákony jsou dostatečné a nepotřebujeme je prznit nějakými levičáckými, neomarxistickými zhovadilostmi.

   Odpověď
   • Zákony u nás snad dostatečné jsou…ovšem stávající stav není jistě dobrý. Sexuální zneužívání dětí, znásilnění žen a podobně – stav je až krutě velký, ovšem skrytý a z velké části neřešený. Pokud ty naše dobré zákony moc nefungují, třeba je problém spíše ve stavu společnosti a jejich aplikaci? Mnohé země světa to mají ještě podstatně horší a třeba znásilňování zde je ohromný a skrytý problém. V některých zemích se udává z anonymních průzkumů, že většina žen tuto zkušenost zažila. Ženská obřízka…Netvrdím, že Istambulská úmluva je bezchybná (nestudoval jsem ji), ovšem i nedokonalou snahu o změnu stávajícího smutného stavu bych nenazýval zhovadilostmi. Jde o snahu motivovat země, kde ten stav je strašný, ke změně. Podpis zrovna v Istanbulu míří zjevně na muslimský svět. Spíš očekávám od církve, že vydá svůj hlas za ty ubližované, než že bude bojovat za zachování stávajícího špatného stavu. Část církve často bojovala v minulosti za zachování pro nás již dávno nepředstavitelných věcí ..takže to není překvapivé…otroctví, nemožnost mít majetek pro ženy, vlastnictví bordelů církví… Je to jen smutné. A poněkud ostudné.

    Odpověď
    • Úmluvu jste nestudoval, ale chcete, aby byla přijata. Úmluva se opírá o ideologii neomarxismu a nesnášenlivého feminismu.

     Odpověď
     • Především odmítám akceptovat, když kněz z kazatelny mluví o vyhlazovacích táborech a je to prý v pořádku a nejde o úlet. Proti úmluvě úplně nejsem, nejsem ani radikálně pro. Požaduji ale rozumné argumenty. Ty argumenty o vyhlazovacích táborech a útlaku heterosexuálů a odebírání dětí mne uráží.
      A o tom článek je.

 4. Já pořád nechápu, jak může nějaký zákon rozložit křesťanskou rodinu, kterou přece nedrží pohromadě zákony (ale ani zvyky), nýbrž láska. Mají tedy pan Piťha a ostatní strach o rodiny nevěřících?

  Odpověď
  • Pak už je pozdě, když si člověk uvědomí, že něco neměl podepisovat. Zákon je zákon a že jsem to tak nemyslel – to se vám právník vysměje do očí. Proto – voloviny nepodepisovat zásadně nikdy. A že ta úmluva je blbost kardinální.

   Odpověď
  • Jak může nějaký zákon rozložit křesťanskou rodinu? No, pokud žijete na Marsu, nebo v Amazonském pralese, tak opravdu těžko.. Pokud ale žijete ve společnosti, která přijímá zákony, tak Vaši křesťanskou rodinu rozloží právě tím “nějakým zákonem”. Myslíte, že židé odjížděli do koncentráků (pardon; do pracovních táborů) dobrovolně a s úsměvem na rtu?
   Pro koho myslíte, že byla určena Ježíšova slova; “Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali..”

   Odpověď
 5. Něco podepsat může být velice nebezpečné. Tak přišel např. vlastník o svůj dům. V případě těchto úmluv jde ještě o víc. Církve by se měly rezolutně postavit za Piťhu.

  Odpověď
 6. Strach má velké oči.
  Netvrdím, že se smlouva musí bezpodmínečně přijmout. Můžete klidně předkládat námitky.
  Ale pokud k přijetí dojde, nic hrozného se nestane.

  Odpověď
  • Bezprostředně asi ne. Ale tak tomu u salámové metody bývá. Bezprostředně se neděje nic mimořádného. A za dvacet let zjistíme, že už je na všechno pozdě. Istambulská úmluva není nebezpečná svým základním textem. Nebezpečí je skryto v důvodové zprávě.

   Odpověď
   • Dane, máš prosím tu důvodovou zprávu? Já jsem ji našel pouze v angličtině, asi proto, že to ještě není v parlamentu.

    A při průletu letem světem jsem tam nenašel nic nově převratného. Co považuješ v té důvodové zprávě za problém?

    Odpověď
    • Pro pana Kobylku k dotazu, co je za problém: něco z právní stránky IÚ se řeší v tomto článku od pana Zdechovského: https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683891. Cituji např.:
     – dodatek k IÚ článek 66 o tom, že členové GREVIO (asi něco jako monitorovací a výkonný orgán IS) budou mít vyšší imunitu, než jakou má prezident,
     – definuje domácí násilí jako genderově podmíněné a JEN jako mužů vůči ženám (co děti, senioři, muži?). Obsahuje takto předsudek vůči mužům a následkem toho může být, že pachatelem bude vždy jen muž.
     – článek uvádí, že se jedná o ideologický dokument
     – zajímavý je i odkaz na prezentaci právničky paní Kolářové (bývalé ministryně spravedlnosti a současné předsedkyně Unie rodinných advokátů), kde uvádí další důvody, proč IÚ nepřijmout. I mezi ženami je tedy nesouhlas.
     – cituji z článku: právníci napříč Evropou „smlouvu rozcupovali jako definičně příliš gumovou a umožňující naprosto rozdílné výklady, což by se u mezinárodních smluv naprosto stávat nemělo“

     Odpověď
  • A třeba mimo jiné to, že v předposledním odstavci se píše věta: členům GREVIO a dalším členům delegace při návštěvě země, bude se na dotyčné osoby nadále vztahovat imunita vůči právním postupům v souvislosti se slovy vyřčenými nebo napsanými a VEŠKERÝMI počiny uskutečněnými při výkonu jejich funkcí i tehdy, kdy dotyčné osoby již nebudou tyto funkce zastávat“.
   Čili to právnicky znamená, že i kdyby při výkonu fukce či po skončení např. upláceli, vydírali, bourali v autě či zabíjeli.. tak budou doživotně nepostihnutelný? A navíc velikost delegace není stanovena..
   Pořád si myslíte, že se nic hrozného nemůže stát??
   Myslím si, že zákony proti násilí tu máme a nemusíme se dobrovolně zavazovat k dalším, popřípadě si můžeme doplnit ty vlastní..
   A to v IÚ je toho spoustu dalšího, co čtenářům může snadno uniknout.

   Odpověď
  • To se tedy stane. V případě nedodržení následuje šikana a např. finanční sankce – nějaké ty miliony. Ještě žijeme v demokracii a můžeme mít svůj názor. Žádné podobné úmluvy nepotřebujeme, nejsme nějaká kolonie, nepotřebujeme rady soudruhů ze Západu.

   Odpověď
 7. „Vadí tolik, že prof. Piťha, který už vzhledem ke svému věku mnoho dalších důležitých projevů asi nepronese, pro nás tuto trajektorii protáhl do budoucnosti?“

  Ano, vadí. Vadí, protože přitom s apokalyptickými vizemi spojil Istanbulskou úmluvu. Dohodu, která nic z toho výše popsaného neimplikuje a která má naopak sloužit jako rámec pro snížení výskytu domácího násilí, a to jak perzekucí, tak prevencí. Tím v posluchačích vyvolal falešný dojem, že ratifikace Istanbulské úmluvy představuje téměř bezprostřední ohrožení pokud ne pro ně samotné, tak určitě pro jejich potomky. Prostě čistá manipulace.

  Jistěže je možné dosledovat většinu inspiračních zdrojů jednotlivých apokalyptických vizí. Jistěže takto nastíněná „státní kontrola“ je znepokojující. Ale s Istanbulskou úmluvou nemá nic společného a zatím nic nenaznačuje, že by se tato dystopie měla v blízké budoucnosti protnout právě u nás. A „opatrnosti nikdy nezbývá“ je stejně pravdivé jako zneužívané.

  Odpověď
  • Bez nějaké úmluvy jsme žili a žít můžeme. Jedná se o nadbytečnou záležitost, jejíž důsledky mohou být negativní. Logické je nepodepisovat to, s čím by mohly být v budoucnu problémy.

   Odpověď
  • Ukázka s rodič 1 a rodič 2:
   https://www.google.com/search?q=parent+1+parent+2+italy
   http://svobodnenoviny.eu/sbohem-mami-a-tativ-pasech-bude-jen-rodic-1-a-rodic-2/
   (o Španělsku nevím, španělsky neumím)

   Vždyť je to snad logické, pokud rodina může být tvořena dvěma muži jako rodiči, co tam asi tak chcete psát? Všechny státy, které takto daleko zajdou (umožní uzavřít manželství osobám stejného pohlaví a tak legalizuje podobnou „rodinu“), musí pro toto předělat formuláře – jak rozhodnete, kdo je otec a kdo matka? První krok je „mother or parent 1“ a „father or parent 2“, v tomto pořadí, a samozřejmě je to jen první krok.

   Občas to proběhne i českými médii, včetně zatím humorných komentářů, proč tam nedat rovnou 7 rodičů a umožnit tam zapsat i psa.

   Prostě salámová metoda jak vyšitá. Pamatujete, jak to začalo u nás? Že potřebujeme registrované partnerství, protože co když se babička a teta starají o vnučku z důvodu úmrtí rodičů? Fakt by dnes ta babička a teta chtěly uzavírat manželství, nebo se jedná o něco jiného?

   Jak se vy osobně tváříte na rodič 1 a rodič 2 místo otec a matka?

   Odpověď
 8. Pokud něco ohrožuje naši budoucnost, pak je to na prvním místě naše sobectví, které nám zabraňuje budovat Boží království.

  Odpověď
 9. Souhlasím s názorem pana Piťhy na IÚ, tedy se střední částí jeho kázání – ano, také si představuji, že až sem to může díky nové genderové ideologii zajít.
  Nemohu ale souhlasit ani s úvodem ani s koncem kázání. Proč považuji i já kázání pana Piťhy za skandální, jsem se snažil vyjádřit na konci diskuse zde: https://www.krestandnes.cz/tomas-halik-kazani-petra-pithy-je-skandalni/ .

  Pan Piťha musel počítat s tím, že jeho kázání vyvolá velký mediální rozruch a namísto příležitosti říci na záznam, že naděje nejen tohoto národa spočívá v jediné osobě, v Pánu Ježíši Kristu, nabídl národu naději zcela falešnou. Cituji jeho hlavní myšlenku ohledně naděje pro posluchače„Co by dělal svatý Václav, říkat nemusím, ale musím říct, že naše naděje je v tom, že se postavíme za něj a budeme zpívat opravdověji a poctivě chorál Nedej zahynouti nám ni budoucím. Amen“
  zdroj: např. http://www.farnostck.bcb.cz/wp-content/uploads/42-zpravodaj-2018.pdf a i text tohoto chorálu se dá na webu dohledat.

  Proto zásadně nesouhlasím s článkem, kde mělo, z pozice „evangelikálního teologa“ – viz Wiki, v souvislosti se zmínkou o SZ prorocích, zaznít to, že tito proroci, na rozdíl od onoho projevu pana Piťhy, byli vedení Bohem a vedli proto posluchače k Bohu a prorokovali jim o naději, o Kristu.
  Autor článku tyto věci v kázání pana Piťhy ale nevidí nebo nechce vidět, jinak by nemohl článek takto uzavřít: Mě projev profesora Piťhy ani nepřekvapil, ani nepohoršil. Buď se ukáže jako falešný prorok, nebo…“

  Odpověď
 10. Magda Hejdánková

  Když sociálka odebírá děti z rodin, kde jsou zneužívány, zanedbávány či vedeny k sektářskému životu v izolaci děje se tak v souladu se zákony. Představy mnohých pánbíčkářů, jak někdo v Evropě krade děti jen tak z plezíru je mylná. Evropa ovšem takové věci pamatuje, Třeba ve Španělsku, kde byly děti v době frankistického režimu úzce spojeného s katolickou církví odebírány hned po porodu matkám levicového přesvědčení a s pomocí katolické církve „distribuovány“ do správných rodin, nebo si je církev ponechala ve svých institucích. Nechtějme snad ani vědět k čemu jim byly dobré. Australský premiér, který se omlouval před pár dny za zločiny spáchané na dětech australskými církvemi a státními institucemi by asi věděl. Podobná situace panovala třeba i v katolické polofašistické Argentině na počátku 80. let. Katolická církev je dost možná ta poslední instituce, která by se měla odvažovat hovořit o dětech, rodinách a jejich ohrožení. A už vůbec by staří panicové v sukních neměli mluvit do ženských otázek, je to přinejmenším trapné.

  Odpověď
 11. Já myslím, že genderová výchova je zcela v pořádku. Nesmíme přeci děti znásilňovat v pohlavních stereotypech. Každý člověk si může svobodně zvolit svého partnera i své pohlaví. Pokud by rodič nutil své dítě se chovat jako muž jen podle chromozomů a tvaru těla, působil by mu hrozné trauma. Takovým rodičům je vskutku třeba dítě odebrat a nejlépe ho dát k adopci homosexuálním rodičům. U nich bude mít tu nejlepší a nejzdravější šanci se zbavit frustrace, kterou mu způsobili genderofobní rodiče. Skoro bych se přimlouval za zákon, který by stanovil, že děti, které budou nuceny se chovat jako muži či ženy dle pouhého pohledu do klína, budou neprodleně rodičům odebrány a dány homosexuálním párům. Jen ty totiž budou zaručovat zdravý vývoj takto týraných dětí. Myslím, že by to bylo to nejlepší řešení.

  Odpověď
  • A v dalším Tvém článku se asi objeví, že m. Piťha měl pravdu, protože se v diskusi objevil tento názor p. Horkého…že můžeš skočit na takový ironický šplecht a brát ho vážně jako opravdu míněný názor…

   Odpověď
 12. Pokud bychom kvalifikovali projev monsignora Piťhy jako apokalyptický, pak je ale v porovnání s proroctvím Ježíše Krista, s prominutím, pouhé „ořezávátko“. Například: Matouš 24. Kdo se nad tím skutečně pozastaví a vážně se zamyslí ?

  Odpověď
 13. Člověk by neměl v diskusi používat ironii. Jak pravil nedávno jeden psycholog, těžko je pak rozeznat, co myslí vážně a co ironicky. Zvlášť na internetu, když není vidět jeho tvář.
  Ale chápu, že někdy člověk tomu pokušení ironie těžko odolává. Zvlášť když se mu něčí názory zdají příliš bizarní.

  Odpověď
  • Omlouvám se, za nevhodný výraz použitý v uvozovkách. Nebylo to myšleno ironicky, ale vážně. Jestliže kněz Halík označil kázání monsignora Piťhy za apokalyptické, pak bychom si museli položit otázku, jestli stejný výraz je vůbec dostačující pro události, které předpověděl Ježíš Kristus, z nichž některé se již staly a některé teprve přijdou.

   Odpověď
   • Nic se nestalo. Nemyslela jsem ostatně vás, ale pana Horkého. Myslí si opravdu, že by děti měly být odebrány rodičům, kteří na nich nepraktikují genderovou výchovu, čímž jim způsobují trauma, a dány homosexuálním párům? Nebo to od něj byla ironie?

    Odpověď
    • Pokud tam tu ironii a v podstatě velký souhlas s vyzněním článku nevydíte, pak je to u národa vychovaného Cimrmanem dost smutné.

     Odpověď
 14. Souhlasím s Václavem Lamrem.Zákony máme dobré jen vymahatelnost práva je minimální.Neratifikovat. Nechci aby za mně mluvila nějaká ženská lobby a moje vnoučata se nejmenovala do 15.let nijak.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář