Tomáš Halík: Kázání Petra Piťhy je skandální

Praha – Katolického kněze Petra Piťhu, na něhož podala za jeho výroky o Istanbulské úmluvě trestní oznámení Česká ženská lobby (ČŽL), podpořil kardinál Dominik Duka. Podle něj se na odmítavém stanovisku biskupů k úmluvě nic nemění. Na svém webu o tom informovala Česká biskupská konference. O přijetí Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách by měli hlasovat poslanci. Podle sedmi křesťanských církví není dokument potřebný a přínosný. Úřad vlády už připravil seznam, v němž srovnává šest mýtů o úmluvě s fakty.

Piťha se ve svém svatováclavském kázání proti přijetí úmluvy důrazně postavil. Podle něj by v Česku vedla k přijetí „dokonale zvrácených zákonů“ proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do „pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru“, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno. ČŽL na kněze podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy.

Proti kázání se postavil teolog Tomáš Halík. „Kázání Petra Piťhy je skutečně skandální a fakt, že bylo proneseno v katedrále a navíc v den velké církevní i státní slavnosti, znamená, že tento skandál, opravdu ‚veřejné pohoršení‘, nelze jen tiše přejít a ‚zamést pod koberec‘, jak se v církvi bohužel dlouho se skandály zacházelo,“ řekl serveru Lidovky.cz vysokoškolský pedagog a kněz.

Předsedkyně ČŽL Eliška Kodyšová uvedla, že Piťhou zmiňované věci z úmluvy vůbec nevyplývají. Podle textu by země měly před násilím chránit, dělat prevenci a násilné činy stíhat a potlačit, přispět ke zrovnoprávnění žen s muži, připravit plán s opatřeními na ochranu obětí, podpořit instituce a organizace, které se na boj s násilím zaměřují. Úmluva bojuje proti fyzickému a psychickému týrání, nebezpečnému pronásledování neboli stalkingu, znásilňování, sexuálnímu obtěžování, ženské obřízce a proti vynuceným sňatkům, potratům a sterilizacím.

Podle průzkumu agentury EU pro základní práva zažilo někdy fyzické či sexuální násilí 32 procent Češek. „Každá desátá žena v ČR zažije za svůj život znásilnění. Každý rok 160.000 Češek kvůli násilí způsobeném partnerem či manželem musí vyhledat lékařskou pomoc,“ uvedla Kodyšová. Podle ní by kněz měl spíš nabádat věřící k tomu, aby se k ženám chovali s respektem.

 

Autor: -mn-, ĆTK  Foto: Wikimedia Commons, Tomáš Halík 

 

13 Komentáře

 1. Karel Konečný

  Církev vychází z patriarchálního uspořádání společnosti. Její postoje jako i prof. P.Piťhy jsou zřejmě vedeny strachem, že by mohly být postiženy, protože můžou mít různé hříchy, jako i pan prof. P. Piťha.

  Odpověď
 2. Vážím si toho starého člověka pro jeho odvahu a věrnost Božím věcem. Nedávno jsem se dost neuctivě zmínil o katolické církvi, a proto bych se chtěl omluvit především tomuto člověku, kterému jsem zcela jistě ukřivdil a jiným, kteří prokazují statečnost a oddanost Bohu, ne menší měrou. Je nepochybné, že svět se bude bránit a také to dělá …

  Odpověď
 3. Jakákoliv dohoda nebo krok, který zabrání byť je jediné ženské obřízce je vítaný. Chápu, že organizace, která po staletí učila ženy, že při koitu mají držet (trpět) a modlit se je to nepodstatné.
  Nicméně ani slovem se o tom pan mons. Piťha nezmínil. Proč se nezmínil o statisících znásilněných dětech, jež maji na svědomí katoličtí duchovní! Proč rozdmýchává imaginární zlo, které existuje možná jen v jeho mysli a snad i duši. Nikde se o žádných vyhlazovacích táborech pro kohokoliv nemluví. Nikde se v dohoddě nemluví o určování pohlaví. Podobu rodiny Istambulská úmluva vůbec neřeší. Zavazuje státy aby přijaly zákony proti týrání žen, dětí, dětským svatbám, postihovaly znásilnění i v rodině, trestaly nucené potraty, podporovaly organizace, které se zabývají podporou a pomocí pro takto týrané oběti.
  V ČR navíc už tyto zákony všechny máme a nikde nevidím vyhlazovací tábory jak o nich lže ano lže mons. Piťha.

  Jen by mě zajímalo, kdo z Vás co mons. Piťhu za to kázání chválíte a prakticiky glorifikujete tu Úmluvu četl?
  Já narozdíl od vás jsem jí podrobně studoval a jako právník můžu říci, že ani s užitím veškeré fantazie tam nemohu nikde najít nic z toho před čím mons. Piťha tak hystericky varuje.

  Odpověď
  • No, udělejte si obrázek sám. Mimo Vás, i jeden pisatel – také na tomto webu – uvedl, že Istanbul. úmluvu četl asi dvacetkrát a došel ke stejnému závěru jako Vy. Je jisté, že i já při mém vzdělání a IQ bych onu úmluvu mohl bych číst x krát, se stejným výsledkem. (Kritické články jsem ale opravdu četl)! Poté jsem ale shlédl posudek této úmluvy od Kláry Samkové a ejhle, ono to zdaleka není tak krásně růžové a průhledné, jak se nám to „normálním“ lidem jeví a je předkládáno. To politické pozadí, které je nám velice dobře skryto, je schopen vidět a odhalit ten, kdo má v této sféře patřičné znalosti, zkušenosti a praxi. V tomto si patrně mnoho lidí naivně „fandí“. Na politické pozadí této smouvy spojené s určitými riziky zneužití upozorňuje i Tomáš Zdechovský. Na zbytečnost přijmutí této smlouvy upozorňovali předsedové tří politických stran se zdůvodněním, že naše zákony jsou dostatečné. Kněz Piťha tato rizika odhaluje, stejně jako jejich pravděpodobné důsledky. Co s ním ?

   Odpověď
 4. Souhlasím s panem Halíkem, že kázání pana Piťhy je skandální, ale v jiném významu , než jaký má na mysli pan halík. Se střední částí kázání o Istanbulské smlouvě souhlasím, pravděpodobně se jedná o text, který se dá dobře použít pro nastupující gender ideologii.

  Skandální pro křesťany věřící Božímu slovu a v Pána Ježíše Krista, Spasitele, by měl být především začátek i konec kázání.

  Na začátku pan Piťha uvedl, že Václav je „věčným dědicem české země“ , že „provždy stanul mezi námi jako hlavní patron našeho národa“. Tyto své výroky opírá o deuterokanonickou knihu Moudrosti, o níž řekl toto: „Písmo svaté mluví stále stejně. Kniha moudrosti platila v době starozákonní, za života Václavova a platí dodnes. Bude platit i nadále, neboť Boží slovo je neměnné. “
  Celé kázání je ukončeno větou podobného ducha, jako úvod:
  „Co by dělal svatý Václav, říkat nemusím, ale musím říct, že naše naděje je v tom, že se postavíme za něj a budeme zpívat opravdověji a poctivě chorál Nedej zahynouti nám ni budoucím. Amen“
  Zdroj: http://www.farnostck.bcb.cz/wp-content/uploads/42-zpravodaj-2018.pdf

  Znepokojuje mě, že podobné věty evangelikální věřící a zdejší diskutující neznepokojují, že neodhalí tento druh modlářství, odvracení se od Boha. „Opravdové zpívání chorálu“ nežijícímu Václavovi nám může dát naději? Vždyť Bible říká: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.“ (Jeremiáš 17:5).

  Na jméno Pána Ježíše Krista, jehož Bůh Otec stanovil dědicem všeho, nezbylo už v tomto kázání žádné místo. Mělo by to být varující. Nestavme se za „svatého“ Václava, stůjme ve svatém Kristu a On sám, ne Václav, je nadějí pro věřící.

  Židům 1: „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích; na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech. Stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel.“

  Odpověď
   • Pan Piťha na správnou diagnózu nemoci tj. pravděpodobných důsledků Istanbulské úmluvy, nabízí místo léku, tj. vložení naděje v Boha, v Pána Ježíše Krista, místo tohoto léku nabízí v lepším případě placebo, v horším případě jedovatou látku. Pochopil jsem to tak správně prosím? Četl jste prosím to jeho kázání od počátku do konce?

    Odpověď
    • Kněz Piťha zcela jistě mnoho lidí skandálně zklamal. Zklamal, protože hrubě narušil hegemonii zažitých a optimisticky laděných kázání, ve kterých bývají pro formu zmíněné drobnější nedostatky, ale celkový dojem je takový, že posluchač jde domů povznesen a ujištěn, že nade vším bdí mocný a hodný Bůh. Pokud podle Vás současná situace ve světě a její vliv na naší svébytnost a potažmo i budoucnost, odpovídá Vašim představám, pak je tedy vše v pořádku a chápu, že není třeba ničeho se obávat. O tom vlastně se zmiňuje i kněz Piťha, avšak v negativu. Co se týče té jedovatosti, mám docela problém si ji spojit s upozorněními, týkajících se možných dopadů, vyplývajících ze samotného obsahu, stylizace a možného zneužití úmluvy. Jestliže bych měl k něčemu přiřadit výraz jedovatosti, nevidím důvod, proč by to měl být výčet těchto rizik …

     Odpověď
     • Možná Vám pomůže, když Vás opět ujistím, že s názorem na IÚ s panem Piťhou souhlasím, už jsem to přece výše napsal: že ten text využije nastupující genderová ideologie (přijetí IÚ podpoří g. ideologii) a že kazatel dal správnou diagnózu nemoci. Opravdu g. ideologie neodpovídá mým představám, jak se domníváte.
      Jedovatost kázání tedy nespočívá v obsahu střední části kázání. Pokud byste si jej poslechl nebo přečetl celé, od začátku až do konce, mohl byste slyšet, v koho pan Piťha doporučuje vložit naději: „postavit se za Václava“ a „zpívat opravdověji a poctivě chorál Nedej zahynouti nám ni budoucím“.
      Tedy pan Piťha navrhuje postavit naši naději na pouhém smrtelném a hříšném člověku, Václavovi, který potřeboval Spasitele, Pána Ježíše Krista. Václav potřeboval Krista stejně tak nutně, jako stejné Kristovo spasení potřebuje já, Vy, všichni posluchači pana Piťhy i kázající sám. Považuji toto kázání za skandálně zmařenou evangelizační příležitost: namísto Krista nabízení jen falešné naděje.

 5. Může být ještě něco jedovatější než to, že v Den české státnosti, jejímž symbolem je svatý Václav, monsignor Piťha si zcela svévolně dovolil zdůraznit jeho historický, ale i současný význam?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář