Dan Drápal / Poznámky k problému migrace

Od roku 2015, kdy migrace z Afriky a Blízkého východu do Evropy kulminovala, uplynulo již téměř osm let. Jaká je současná situace?

 Po zmíněném roku tato migrace výrazně polevila; nyní je opět na vzestupu. Mezitím ale vypukla rusko-ukrajinská válka, a Evropa měla možnost seznámit se s migrací jiného typu. Jsem hrdý na to, že Česká republika přijala ze všech evropských zemí relativně nejvíce uprchlíků před válkou (v absolutních číslech pochopitelně vede Polsko.) Nejeden politik či žurnalista – ať už u nás doma nebo v zahraničí – se podivoval, kolik uprchlíků jsou Češi ochotni přijmout, když dříve platili za nesolidární xenofoby. Přitom zdůvodnění je nasnadě: Češi byli právem toho názoru, že jde o skutečně ohrožené lidi, civilizačně nám blízké, od nichž nehrozí, že by u nás chtěli zavádět své náboženství. Prostému lidu to – na rozdíl od mnoha politiků – bylo jasné.

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Litující Bůh

Příliv Ukrajinců jsem nepředvídal. Předvídal jsem ale, co nastane ve Švédsku a ve Francii, a vývoj mi dal za pravdu. (Vím, že omluvy od svých tehdejších kritiků se nedočkám, ale takový je život.) Švédsko, které ještě před nějakými dvaceti lety bylo zemí snad s nejnižší kriminalitou v Evropě (a zvlášť to platilo o kriminalitě násilné), se zcela změnilo, a sama švédská policie přiznává, že boj s kriminalitou prohrává. (Stačí zadat si do Google vyhledávače „Criminality in Sweden, a vypadne vám spousta statistických údajů, které se ne vždy kryjí, ale všechny ukazují tentýž dlouhodobý trend. Dále viz https://www.dailymail.co.uk/news/article-8818631/Swedish-police-chiefs-plead-resources-migrant-mafia-gangs-terrorise-country.html.) Rodilí Švédové se ve velkém stěhují z velkoměst do menších měst a na venkov, leč postupně přestává být bezpečno i tam. Já jsem to říkal. 

Teď řeknu něco nekorektního: Národy lze ohodnotit podle jejich schopnosti a ochoty se integrovat do společnosti jiných národů. Uvedu jen dva extrémy: Prvním jsou Filipínci. Ať se vystěhují kamkoli, nikde s nimi nejsou problémy. Sami nemají nic proti druhým národům a jiné národy nemají nic proti Filipíncům. Kdyby jich k nám přišlo půl milionu, bylo by s nimi patrně ještě méně problémů než s Ukrajinci.

Na druhém konci spektra jsou Čečenci. Kdesi jsem četl, že nevyjdou příliš ani se sebou – je-li v nějakém uprchlickém zařízení více než šest rodin, je vysoce pravděpodobné, že se … neshodnou (schválně volím citově nezabarvené slovo). 

 SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Velké zmatení zatím na postupu

Samozřejmě takový výzkum snášenlivosti národů není z hlediska dnes převažující ideologie košer. A aby bylo jasno: Samozřejmě i mezi Filipínci jsou gauneři a mezi Čečenci by někdo možná nalezl světce. Nemluvíme o jednotlivých lidech, ale o statistice, která se týká celých národů. Když podobná zjištění ignorujeme, dopadneme … jako Švédsko. Pokud chceme činit moudrá rozhodnutí, musíme tyto skutečnosti brát v úvahu. Konstatování, že různé skupiny lidí se chovají různě, neznamená, že bychom neměli usilovat o rovnost před zákonem. Jak ale pomoci například Romům, když nevíme, kolik jich vlastně je? 

Ještě k Ukrajincům. Dnes (3. července) jsem v rozhlase slyšel komentátora, který vyjádřil naději, že se Ukrajinci po skončení války vrátí „domů“. Přeji si, aby válka skončila co nejdříve a aby se mohli vrátit všichni Ukrajinci, kteří chtějí. Osobně bych ale byl docela rád, kdyby se jich co nejvíce rozhodlo tady zůstat. Proč?

Je všeobecně známo, že nemá-li nějaký národ začít vymírat, musí žena porodit 2,1 dítěte. Porodnost českého národa je zhruba 1,7. V Evropě na tom jsme dokonce relativně dobře. Nicméně zůstává poněkud děsivou skutečností, že žádnému národu, v němž porodnost klesla pod zmiňovanou hodnotu 2,1, se už nepodařilo se nad tuto hodnotu vrátit. Nepodařilo se to ani Maďarsku s jeho masivní podporou rodin.

To má – a především ještě bude mít – dalekosáhlé důsledky. Pokud nenastane náboženské probuzení, budou evropské národy vymírat, a migrační tlak bude stále větší. Přiznám se, že budu radši, když k nám budou migrovat národy, které se budou ochotny integrovat. K nim patří nejen Ukrajinci, ale například i Vietnamci, s nimiž už máme dlouholeté zkušenosti. A uvítal bych například i křesťany z Eritreje, kteří jsou ve své vlasti vystaveni krutému pronásledování. 

My křesťané bychom měli být ochotni se o své bohatství podělit s trpícími. Narodili jsme se ve šťastné zemi, a naše životní úroveň není dána pouze naší pracovitostí. Nemyslím si ale, že máme přijímat migranty bez rozmyslu, jako to činily Švédsko nebo Francie. Myslím si, že lakota je hřích, nemyslím si ale, že jsme povinni nechat si svou zemi rozvrátit. Jsme za ni zodpovědni jak svým předkům, tak svým potomkům, ale především Bohu. 

Snaha zcela se uzavřít okolnímu světu nebude fungovat. Evropské národy vymírají, a někdo je dozajista nahradí. Nechceme-li ale skončit špatně, budeme muset opustit určité ideologické předsudky. 

Rád bych pomohl všem. To se mi ale nemůže podařit. Budeme-li se o to snažit, nakonec na to doplatí všichni – jak „domorodci“, tak migranti. Evropská unie řeší otázky kvót a solidarity, což jsou jistě legitimní témata, ale bylo by potřeba jasně popsat, co se to stalo ve Švédsku či ve Francii, jak se vyhnout chybám, které vlády těchto zemí udělaly, a nastínit kroky, které je potřeba učinit, abychom na jedné straně chudým zemím pomohli, ale abychom na straně druhé nepřišli o právní stát, o svobodu a o bezpečí.  

Dan Drápal

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 5. července 2023 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

48 Komentáře

 1. Pisatel soustavně podporuje EU a potom říká, že věděl jak to dopadne ve Švédsku. Proč tedy podporuje EU? Migrační politika EU je naprosto chybná a její důsledky vidíme ve Švédsku, Francii a dalších zemích. Každý člověk by se měl snažit obhospodařovat svoje políčko a necestovat tam, kde pečení holubi létají do pusy. Migraci Ukrajinců k nám mají z velké části na svědomí USA, jejichž představitelé by mohli okamžitě ukončit válku. Ovšem proč by to dělali, když jejich ekonomika je na válkách závislá. Pro ně je to výhodný obchod, zatímco umírají lidé, na kterým jich nezáleží a své spojence – tedy i nás, posílají ke dnu. Že jsou představitelé USA mazaní, to svým způsobem není nic špatného. Bohužel smutné je, že naši představitelé a představitelé EU jsou za osly.

  Odpověď
 2. USA by válku ukončit nemohly, protože na Ukrajině žádná válka není. Je tam speciální vojenská operace. Rusové vraždí Ukrajince, ale za jejich smrt mohou USA – to je přece logické, ne?

  Soudruzi, my bolševici jsme zvláštní lidé.

  Odpověď
 3. Dane .. ani Vy nevnímáte historický rozdíl vzniku přistěhovalectví ve Švědsku vs. ve Francii. Ve Švédsku to jsou migranti z nedávné minulosti, zejména z válečných oblastí. Naproti tomu ve Francii jde převážně o několikátou generaci imigrantů z francouzských kolonií v severní Africe, zejména z Alžírska. A mnozí z nich vzhledem ke vzpomínkám na špinavou válku o Alžírsko asi Francouze moc nemilují.

  Odpověď
 4. „A mnozí z nich vzhledem ke vzpomínkám na špinavou válku o Alžírsko asi Francouze moc nemilují.“
  Ta x-tá generace si přece tu špinavou válku o Alžírsko bude sotva pamatovat. Ale hlavně, že mají nač se vymlouvat a mohou pěstovat nenávist za křivdy předkům až do kolikátého kolena.

  Odpověď
 5. Maďarský ministr zahraničí Szijártó kritizoval Francii za „zpackanou“ migrační politiku. Při nepokojích byly způsobeny značné škody, ale zahynul jen jeden člověk. Rusko zabilo tisíce Ukrajinců, ale to Szijártó nevidí – typická faleš konzervativního politika.

  Odpověď
 6. Pane Pavle v,

  Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutků, má se čím chlubit, ale ne před Bohem

  Typická faleš konzervativního politika? Ne pane Pavle v, na falši stojí celý tento padlý svět.
  Ze „společné pokladny“ je financováno jak dobro, tak i zlo, dobré skutky i špatné skutky.
  Musel bych být slepý a nevědomý, abych si tento paradox neuvědomil nebo před ním strkal hlavu do písku. Takže co? Není tedy pravda, že to svět „hraje“ na obě strany? No nepochybně ano! Má to logiku? No samozřejmě že nemá, ale má to cíle ….
  Ovšem, není se co divit – toto přeci není Boží království, ale padlý svět se svou reálnou maskou „dobra“, pod níž je skryta nelogičnost, falešnost a především ony cíle …
  Dobrými skutky se totiž mohou pyšnit nejen věřící, ale i pohané, ateisté, prostě kdokoli.

  Ano, chlubme se svými skutky, buďme pyšní sami na sebe a vůči okolnímu světu – ale neplatí to před Bohem.

  Odpověď
 7. Svoboda slova : na Ukrajině žádná, v Kanadě omezená, stejně tak v Rusku nebo Sýrii, v USA tak na místní úrovni. V zemi, kde je premiérem V.Orbán je plná svoboda slova. / pro ty, kdo se stále otírají o Maďarsko/.

  Odpověď
 8. „Je všeobecně známo, že nemá-li nějaký národ začít vymírat, musí žena porodit 2,1 dítěte. Porodnost českého národa je zhruba 1,7…“

  Kdysi se láteřilo nad hrozícím přelidněním, dnes na Západě se láteří nad stárnutím populace a vymíráním. Problém je však v tom, že dnešní politicko-korektní omezení nám nedovolují statisticky zjišťovat, kdože se nám to tady nejvíce rozmnožuje. Zda daňoví poplatníci, nebo černí pasažéři, kteří jen čerpají dávky, na něž vydělávají tito poplatníci. Obávám se, že největší množivost vykazují právě ti druzí, zvláště když plození dětí je pro ně díky současnému sociálnímu systému finančně výhodné, přestože z těchto dětí nemá stát prakticky žádný užitek, poněvadž se nad rámec povinné školní docházky odmítají dále vzdělávat, nepracují (pokud ano, tak především na černo) a podle vzoru svých rodičů tak inkasují především za plození stejně bezperspektivních potomků jako jsou oni sami. Pokud se nebude činit distinkce mezi těmito dvěma skupinami, nemůžeme si pochvalovat, že se jakž takž množíme, když není zřejmé, kdo se tu množí především.

  Odpověď
 9. „Pokud nenastane náboženské probuzení, budou evropské národy vymírat, a migrační tlak bude stále větší.“

  Záleží na tom, jaké náboženské probuzení by to mělo být. Pokud křesťanské, pak mi není jasné, jak by toto probuzení mělo vymírání evropských národů zabránit, když Ježíš ani ap. Pavel fyzické rozmnožování nijak nepodporovali, nýbrž manželství brali jen jako ústupek lidskému pohlavnímu pudu:

  „Jeho učedníci mu řekli: „Jestliže je to mezi mužem a ženou takové, je lépe se neženit.“ On jim řekl: „Ne všichni chápou toto slovo, ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou totiž eunuchové, kteří se už takto narodili z matčina lůna; a jsou eunuchové, které učinili eunuchy lidé; a jsou eunuchové, kteří se sami stali eunuchy pro království Nebes. Kdo může chápat, chápej.“ (Mt 19:10-12)

  „O tom, co jste mi psali: Je dobré pro člověka, aby se nedotýkal ženy. Ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý svou ženu a každá ať má svého muže.“ (1 K 7:1-2)

  „To říkám jako dovolení, ne jako příkaz. Přeji si, aby všichni lidé byli, jako jsem já. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha, jeden tak, druhý jinak. Svobodným a vdovám pravím: Bylo by pro ně dobré, kdyby zůstali jako já.“ (1 K 7:6-8)

  „Jsi připoután k ženě? Nehledej rozluku. Jsi volný? Nehledej si ženu. Ale i když se oženíš, nezhřešíš; a vdá-li se panna, nezhřeší. Takoví lidé však budou mít soužení v těle a toho vás chci ušetřit. Ale toto vám, bratři, říkám, [že] čas je zkrácený. A tak i ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli…“ (1 K 7:27-29)

  Odpověď
 10. To p. Ašer : Jsem šokován Vaším rasizmem, to spojení s Vašimi zbožnými a fundamentalistickými komentáři je docela podivné.

  Odpověď
 11. Pane Ašere,
  Váš názor je opravdu inspirativní a opírá se o moudrost Písma. Dokonce i snaha o zlegalizování manželství pro stejnopohlavní páry samozřejmě není cesta k zastavení vymírání evropských národů, ale k zániku. Ale to všechno kolem nás, ono všeobecné šílenství po prosazování svobody (ve skutečnosti zakrytí hříchů a cílených záměrů), je nezpochybnitelné. Ano, z Bible nelze vyčíst konkrétní zmínku nebo předpověď o nebezpečí vymírání evropských národů, je v ní však jasné varování o skutečné povaze tohoto padlého světa. Nedělejme si falešné iluze a konečně tomu uvěřme. Spravedlivý z víry bude živ.

  Odpověď
 12. Panu Adamcovi
  I mě pohoršují necitlivé výroky pana Ašera o rozmnožování „černých pasažérů“ nebo o „samcoložnících“ ve spojení s biblickými citáty.

  Odpověď
 13. Pane Ašere,

  máte pravdu v tom, že existují lidé, kteří zneužívají sociální systém. Jsou to lidé, kteří pobírají sociální dávky, přestože jsou zdraví a mohli by si na živobytí vydělat sami. Na druhé straně nelze paušalizovat. Jsou chudí lidé, kteří si sociální pomoc zaslouží a berou ji oprávněně. Potíž je v tom, že stát není schopen ty, kdo sociální systém zneužívají, odhalit. V minulých dobách, kdy sociální pomoc byla poskytována soukromě, se nemohlo stát, že by ji její příjemci proměnili na alkohol nebo jiné drogy. Taková pomoc by byla okamžitě zastavena.

  Socialismus může fungovat jen v uzavřeném společenství, kde se všichni navzájem znají a obrazně řečeno „vidí si do talíře“. Socialismus na úrovni státu způsobuje úpadek. A to nejen v ekonomice, ale i myslích lidí. Lidé ztrácí vůli chovat se jako svobodní lidé. Člověk závislý na státu plně svobodný není. V případě společenské krize vždy podpoří toho, kdo mu „nasype do korýtka“, i kdyby to byl sám satan. Nesamostatnost ekonomická způsobí nesamostanost duševní – mnozí lidé nikdy nevyrostou z dětských střevíčků. Díky své mentální retardaci pak zvolí taková monstra, jakámi byli Hitler, Stalin a Mao.

  Odpověď
 14. Ad Petr Adamec

  Jakým rasismem? Já někde píšu něco proti nějaké rase? Nejste poněkud paranoidní? Nepleťte si laskavě rasismus s ethismem.

  Odpověď
 15. To p. Ašer: Píšu o Vašem komentáři. A není první. Píšete fundamentalistické a zbožné komentáře a občas do nich prosákne ošklivý rasizmus nebo třeba proruské názory. To za situace, kdy prosazujete křesťanskou neutralitu vůči politice a světu okolo, zdá se ale, že kritizujete jen politické názory, které Vám nejsou blízké.

  Odpověď
 16. Pane Adamče,
  pokud hodnotíme názory druhých, měly by stát na stejném základě rovnosti a rovnoprávnosti. Ze značného počtu komentářů okruhu zde nejaktivnějších pisatelů, lze si o každém vytvořit obraz o jeho názorech a celkovém vnímání dění tohoto světa. Ano, pan Ašer se svými názory poněkud vymyká a nezapadá do politicko-společenského „klišé“, které je v tomto světě a kolem nás uměle vytvářeno. Mám za to, že pokud kdokoli má odvahu zveřejňovat fakta – pouhá holá fakta – bez jakýchkoli dalších komentářů, je to to nejhorší, čeho se mohl v současné době dopustit. Pouhá fakta a již má nálepku a je zařazen. Jakou to má perspektivu a k čemu to pane Adamče vede? To se přeci jednou musí zhroutit …

  Odpověď
 17. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Francii-hrozi-obcanska-valka-Infiltrovali-policii-armadu-Odbornik-si-nebere-servitky-739245
  V souvislosti s istambulskou úmluvou a paktem o migraci to vypadá že ta naše vláda usiluje o občanskou válku.

  K tomu Petr Kartouz: „Doporučuji k tomuto tématu opravdu dobrý článek od našeho pana premiéra“
  Nu milý čtenáři, teď o vypadá že ten „pan premiér“ prošel od roku 2016 (je to již 7 let) jistým obrácením, značně odlišným od obrácení apoštola.

  Odpověď
 18. Ad Eva Hájková

  Vy se pohoršujete nad mými výroky o rozmnožování „černých pasažérů“? Mohl jsem užít klidně pregnantnějšího označení této sorty lidí – třeba „příživníci“. Za minulého režimu byli lidé, kteří odmítali pracovat, tzn. příživníci, dokonce trestně stíháni podle známého § 203 tehdejšího trestního zákona. A dnes se někdo pohoršuje nad tím, že se příživnictví a zároveň nadměrné množení oné inkriminované části obyvatelstva někomu nelíbí a dokonce si dovoluje o tom něco napsat? Pěkně je tedy ta dnešní „citlivá“ a politicky-korektní společnost vycepována letitou propagandou mnohých zdejších i nadnárodních prolhaných „neziskovek“.

  Kdybyste se v protikladu s výzvou ap. Pavla v Ř 12:2 neřídila tímto dnešním světským narativem, nemohla byste být pohoršena tím, že jsem tak mírně psal jen o „černých pasažérech“ zneužívajících sociální dávky, když sám apoštol píše o Kréťanech jako o „zlých hovadech“ a „líných břichách“ (Tt 1:12-13), jinde pak píše, že ten, kdo nechce pracovat, ať nejí (2 Te 3:10). Nebo Vás snad pohoršuje už i samotný text Nového zákona? Přála byste si, aby bible byla znovu na indexu nebo alespoň politicko-korektně cenzurována? Patrně ano, když Vám vadí i „samcoložníci ve spojení s biblickými citáty.“ Jenže já žádné samcoložníky s biblickými citáty spojovat nemusím, poněvadž ti samcoložníci jsou v oněch biblických citátech výslovně obsaženi. Není to neologismus, který bych si vymyslel já. Už Jan Blahoslav ve svém překladu NZ z roku 1564, který byl po revizi přejat do Kralické bible, termínem „samcoložnjcy“ přesně doslovně přeložil řecké složené substantivum ἀρσενοκοῖται (1 K 6:9; 1 Tm 1:10). Jste proto pohoršena i „necitlivostí“ Jana Blahoslava, potažmo samotného apoštola Pavla, který si dovolil takto naturalisticky označit pojednávané hříšníky?

  Jestliže Vás ovšem pohoršuje Boží slovo, pak byste z toho měla činit pokání. Byl to totiž sám Ježíš, který řekl:

  „A blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil.“ (L 7:23)

  I v Ježíšově době pohoršovala Ježíšova slova nejen farizeje, ale dokonce i některé z jeho učedníků:

  „Tu k němu přistoupili učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové pohoršili, když uslyšeli to slovo?“ (Mt 15:12)

  „Mnozí z jeho učedníků, když to uslyšeli, řekli: „To je tvrdá řeč. Kdo to může poslouchat?“ Ježíš v sobě věděl, že jeho učedníci na to reptají, a řekl jim: „To vás pohoršuje? Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?“ (J 6:60-62)

  Také jim Ježíšova řeč připadala jako „necitlivá“, jako „tvrdé slovo“ (J 6:60). Zvláště, když si Ježíš nebral servítky a nehleděl na postavení člověka, ale učil podle pravdy:

  „Přišli a řekli mu: „Učiteli, víme, že jsi pravdivý a nezáleží ti na nikom, neboť nebereš ohled na postavení člověka, ale pravdivě učíš Boží cestu…“ (Mk 12:14)

  Musíte si tedy vybrat, zda se bude řídit falešnou módní politicko-korektní citlivostí, anebo biblickou, mnohdy tvrdou, avšak pravdivou, necitlivostí…

  Odpověď
 19. Ad Petr Adamec

  Vás pohoršuje fundamentalismus – tedy to, že křesťan staví na pevných základech (fundamentech), jímiž jsou Ježíš, apoštolové a proroci?

  „Neboť nikdo nemůže položit jiný základ (Vg.: fundamentum) nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus.“ (1 K 3:11)

  „…byli jste vybudováni na základě (Vg.: fundamentum) apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš… (Ef 2:20)

  A tyto fundamenty jsou nám zprostředkovány skrze Písmo:

  „…abyste se na nás naučili smýšlet ‚ne nad to, co je napsáno’… (1 K 4:6)

  Pokud Vás pohoršuje biblický fundamentalismus, pak spolu asi těžko můžeme najít společnou řeč. Z jakých pozic vlastně tento novozákonní fundamentalismus kritizujete? Z křesťanských těžko…

  A proruské názory? Mohl byste být konkrétní? Pokud vím, tak se zde pouze snažím korigovat jednostranné plivání na Rusko, snažím se zde vyvažovat onu do očí bijící světskou zaujatost některých autorů a přispěvatelů tím, že poukazuji na to, že celý svět ve Zlém leží – tedy nejen Rusko, ale rovněž Ukrajina, USA atd. Je proto tělesné přiklánět se jako fanoušek na tu či onou světskou stranu. Pro takový postoj nikde v Novém zákoně oporu nenaleznete. Jestliže mi vyčítáte „proruské názory“, mohl bych i já Vám stejně tělesně vyčítat třeba „proukrajinské“, tudíž „proamerické názory“. Ale tyto názory jsou zcela irelevantní, důležité je mít pronebeské názory (Fp 3:20) a nenechat se ďáblem vtáhnout do tělesných bojů tohoto světa.

  A co si mám představit pod Vaší nálepkou „ošklivý rasismus“? Již 8. 7. 2023 jsem se Vás ptal, zda někde píšu něco proti nějaké rase. Místo odpovědi ovšem jen pokračujete ve svém nekonkrétním obvinění, které jste ještě zostřil adjektivem „ošklivý“. Proč nevytýkáte stejným způsobem tento Váš domnělý rasismus především autorovi tohoto článku, který na rozdíl ode mne zmiňuje přímo konkrétní etnika, o nichž pronáší paušalizující soudy (a ne, že bych s nimi nesouhlasil):

  „Teď řeknu něco nekorektního: Národy lze ohodnotit podle jejich schopnosti a ochoty se integrovat do společnosti jiných národů. Uvedu jen dva extrémy: Prvním jsou Filipínci…“

  „Na druhém konci spektra jsou Čečenci. Kdesi jsem četl, že nevyjdou příliš ani se sebou…“

  „Nemluvíme o jednotlivých lidech, ale o statistice, která se týká celých národů. Když podobná zjištění ignorujeme, dopadneme … jako Švédsko.“

  „Jak ale pomoci například Romům, když nevíme, kolik jich vlastně je?“

  Mám tomu rozumět tak, že se řídíte zásadou „Quod licet Iovi, non licet bovi“? Že jste jen obyčejným přijímačem osob?

  À propos, pohoršuje Vás stejným způsobem také paušalizující „ošklivý rasismus“ objevující se u Ježíše či apoštolů?

  „On řekl: „Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele.“ Ona však přišla, klaněla se mu a říkala: „Pane, pomoz mi!“ On odpověděl: „Není správné vzít chléb dětí a hodit jej psíkům.“ Ona řekla: „Ano, Pane, ale vždyť i psíci jedí z drobtů, které padají se stolu jejich pánů.“ (Mt 15:24-27)

  Kenaanci jsou zde Ježíšem neoddiskutovatelně přirovnáváni ke psům.

  „Vždyť vy jste, bratři, napodobili církve Boží, které jsou v Judsku v Kristu Ježíši, protože i vy jste stejně trpěli od vlastních krajanů, jako i oni od Židů, kteří zabili Pána Ježíše i své proroky a také nás pronásledovali; Bohu se líbit nechtějí A VŮČI VŠEM LIDEM JSOU NEPŘÁTELŠTÍ.“ (1 Te 2:14-15)

  Tento výrok si zase příliš nezadá s proslulým „antisemitským“ výrokem Tacitovým:

  „Mojžíš, aby si národ do budoucna zajistil, zavedl nové obřady, opačné, než mají ostatní lidé. U nich je hříšné všechno, co je u nás v posvátné, a naopak je u nich dovoleno, co je pro nás ohavné….
  Tím vzrostla moc Židů a pak proto, že je u nich nezlomná víra a pohotové milosrdenství, ALE PROTI VŠEM OSTATNÍM NEPŘÁTELSKÁ ZÁŠŤ. Jedí tady zvlášť a lože mají oddělena od ostatních…“ (Tacitus: Z dějin císařského Říma V,4-5, Praha 1976, s. 274, 275)

  „Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: ‚Kréťané byli vždycky lháři, zlá zvěř, líná břicha.‘ Toto svědectví je pravdivé.“ (Tt 1:12-13)

  Čili paušalizující dehumanizace jako vyšitá: Kréťané jsou „zlá zvířata“ (KB: „zlá hovada“)…

  Napsal jste:

  „… zdá se ale, že kritizujete jen politické názory, které Vám nejsou blízké.“

  Kritizuji jen ty názory křesťanů, které nejsou blízké „politice“ Božího království (Fp 3:20). Politika tohoto světa ve světle „politiky“ Božího království, to je jen handrkování jednotlivých frakcí ďáblových služebníků v rámci satanova království (L 4:6; J 14:30 aj.).

  Odpověď
 20. Panu Ašerovi
  Z toho, co řekl apoštol Pavel Titovi o Kréťanech (a řekl mu to soukromě, v dopise adresovaném jen jemu, s dobrým záměrem, aby ho upozornil, jaký bude mít problém) neplyne, že bychom to měli říkat také my o jiných skupinách obyvatel, a to veřejně. Navíc slovo „černý“ pasažér v tomto případě ve čtenářích sugeruje barvu pleti. Nevím, co je špatné na korektnosti v běžné řeči. Netvrdím, že se má kvůli tomu nějak upravovat Bible.
  Nedávno jste tu použil nějaké citáty ze Sokrata. Tak tedy já použiji příběh o Sokratovi. K Sokratovi přiběhl jednou jeden známý, a celý udýchaný začal vyprávět:
  „Poslouchej Sokrate, musím Ti něco povědět… Tvůj známý“…
  „Počkej“, přerušil ho mudrc – „přesil jsi to co mi chceš povědět přes tři síta?“
  „Tři síta?“ – zarazil se udiveně onen „zpravodaj“.
  „Ano, ano můj příteli, tři síta. První z nich je PRAVDA. Jsi si jistý, že všechno, co mi chceš povědět, je pravdivé?“
  „No, nevím, vypravoval mi to…“
  „Dobře, dobře, ale určitě jsi to přesil přes druhé síto, a tím je DOBRO. Je to, co mi chceš povědět i když to není PRAVDIVÉ, přinejmenším DOBRÉ?“
  „Spíše naopak…“
  „ No, tak“ – přerušil ho filozof – „použijme ještě třetí síto a položme si otázku, jestli to, co mni chceš povědět, je NUTNÉ?“
  „Nutné? No to možná ne…“
  „No, takže“ – usmál se Sokrates – „jestli to, co mi chceš povědět není ani PRAVDIVÉ, ani DOBRÉ, ani NUTNÉ, tak s tím nezatěžuj ani sebe ani mě!“
  Takže, pane Ašere, říct o někom například, že smrdí, může být také pravda. Ale člověk by měl také přemýšlet, jestli tomu člověku svým výrokem neublíží. Protože pravda bez lásky je jako spravedlnost bez milosrdenství.
  Slovo samcoložníci jsem v žádném překladu Bible nenašla. Ani v Kralické ne. Už se to tak nepřekládá, poněvadž české slovo samcoložník je zastaralé a navíc působí dosti hanlivě. Našla jsem si, že řecké „arsenokoités“ je složeno ze dvou slov („arsen“ znamená muž, „koité“ znamená soulož“). Překládat slovo muž jako samec (výraz užívaný pro zvířata) znamená hrubě redukovat význam tohoto slova.

  Odpověď
 21. Pane Ašere,

  království Boží není z tohoto světa – nemá původ v hmotném světě. Přesto království Boží může být v tomto světě již za našeho pozemského života přítomno. Jeho občany jsou ti, kdo uznali Krista za svého krále – jsou ochotni se podřídit jeho autoritě – jsou ochotni aplikovat jeho učení ve svém životě. Království Boží proměňuje tento svět prostřednictvím svého občanstva. Ježíš říká, že křesťané jsou solí země, že mají vystupovat veřejně, aby svět viděl jejich dobré skutky a vzdal chválu Pánu. Křesťané tedy nemohou žít vůči světu izolovaně – lhostejně.

  Často jsme svědky lidských konfliktů, kde není v právu ani jedna strana – na obou stranách jsou sobci sledující vlastní zájem. Pak je rozumné zůstat neutrální. Bylo by omylem myslet si, že všechny konflikty mají výše uvedený charakter. Často jsme svědky utlačování nevinného člověka. Můžeme i zde zůstat neutrální? Neočekáváme i my, že se nás druzí zastanou, když je na nás páchána nespravedlnost?

  Žádný člověk není úplně nevinný. Tak se může zdát, že ten, kdo je utlačován, je stejný jako agresor. To je naprostá hloupost. Skutečnost, že ani na jedné straně sporu nejsou andělé, neznamená, že by svět měl rezignovat na vymáhání spravedlnosti.

  Odpověď
 22. Pane Ašere, z jaké hrozné knihy to citujete? Takovou snůšku rasismu, dezinformací a nenávisti jsem už dlouho neviděl v jednom komentáři! Skoro mi připadá, že LBGT považujete za zvrácenost a Rusy považujete za lidi stvořené k Božímu obrazu? Ruku na srdce, že Vy nejste ani očkován genovými vakcínami, neodplivnete si před Klausem, Zemanem a Babišem a nevolíte pětikoalici?

  Odpověď
 23. Dan Drápal / Poznámky k problému migrace

  Zde pár dalších poznámek k problému migrace:
  https://pravyprostor.net/?p=162941

  Nedávno zde bylo „Mějte s vládou slitování“. V kontextu paktu o migraci (a související istambulské úmluvy) to vypadá že to tato vláda pracuje na zkáze vlastní země… ale třeba někomu nepřipadá občanská válka (mezi domorodci a invazními druhy) jako něco špatného? … že milý čtenáři…

  Odpověď
 24. To p. Ašer: Váš biblický zjednodušený fundamentalizmus mne nepohoršuje, ten akceptuji, toleruji a vzásadě si ho vážím. Pohoršuje mne Váš rasizmus, jak jsem psal a toto propojení biblického fundametalizmu a rasizmu.
  Tento článek Dana Drápala se mi také nelíbí, uznávám, není spravedlivé se ozvat vůči Vám a vůči článku ne.

  Odpověď
 25. Pan Drápal je „mistrem“ ve využívání charakteristik tohoto padlého světa a jejich nevyčerpatelných důsledků. Nepochybně má pozorovací talent a dokáže vše mistrně skloubit do čtivých komentářů, které jsou viditelně všechno možné, jen ne nezaujaté. Ale to je právě jejich základem. Ano, v podstatě nic nevyřeší, což rozhodně není jejich účelem, protože nevidět problémy tohoto světa může opravdu jen slepý. Jde pouze o to, šikovně se přiklonit střídavě k té, či oné straně a napětí a potenciál k plodné diskusi je „na stole“. Ať každý posoudí sám ….

  Odpověď
 26. Ad Eva Hájková

  Napsala jste:

  „Z toho, co řekl apoštol Pavel Titovi o Kréťanech (a řekl mu to soukromě, v dopise adresovaném jen jemu, s dobrým záměrem, aby ho upozornil, jaký bude mít problém) neplyne, že bychom to měli říkat také my o jiných skupinách obyvatel, a to veřejně.“

  Nějak zapomínáte, že tento původně soukromý dopis byl zařazen do kánonu NZ a tím se stal veřejným pro nejméně stovky milionů lidí, kteří ho již četli. Zařazen do kánonu byl z dobrých důvodů – především kvůli zásadám pastorace. Tím se pro křesťany stal vzorovým, včetně apoštolova vyjadřování o „líných břichách“ či o „zacpávání úst“ marnomluvným (Tt 1:10-11). Pro mě budou vždy platnějším kritériem apoštolova jadrná slova než dnešní pokrytecké politicko-korektní ohledy vnucované dnešním křesťanům nevěřícími. Pro Vás ne?

  Napsala jste:

  „Navíc slovo „černý“ pasažér v tomto případě ve čtenářích sugeruje barvu pleti.“

  Sugerovat barvu pleti může termín „černí pasažéři“ jen lidem, jak už jsem uvedl, vycepovaným humanrightistickými „neziskovakami“, hnutím Black Lives Matter apod., kteří reagují paranoidně a hystericky i na sebenevinnější slova či přirovnání, která nemají s rasou nic společného. Termín „černí pasažeři“ se běžně používá jako označení těch skupin ve společnosti, které k její prosperitě ničím nepřispívají, ale přitom čerpají výhody a statky, které vytvořili jiní. Vedle Václava Klause, který ho běžně používal, ho použil např. současný předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl:

  „Černý pasažér nebere společný stát, společnou obec ani společné části domu jako svůj majetek. Nevidí se jako spolumajitel, jako akcionář, jako člen společenství vlastníků. Jen jako pasivní, útrpný uživatel, který s ostatními nechce mít nic společného. A necítí se spoluzodpovědný za stav, za úroveň veřejného prostoru. Chce z něj maximum vytěžit, vzít, vydojit, „vydžusovat“ a mít to pak doma…“

  Pouze etnocentrický či rasocentrický paranoik by mohl v jím použitém termínu spatřovat nějaký rasismus.

  Napsala jste:

  „Nedávno jste tu použil nějaké citáty ze Sokrata. Tak tedy já použiji příběh o Sokratovi.“

  Problém je ovšem v tom, že tento příběh nemá se Sókratem nic společného, ačkoli má na Internetu tisíce citací. Nikde však není uveden původní zdroj u nějakého antického spisovatele, z něhož je příběh vzat. Nezmiňují se o něm Sókratovi současníci Aristofanes, Platón či Xenofón, od nichž máme nejvíce informací o Sókratovi, ani Díogenés Laertios, který o staletí později excerpoval z různých často už nedochovaných knih antických řeckých autorů. Příběh o třech sítech se zřejmě poprvé objevil v křesťanském časopise Children’s New Church Magazine r. 1872, s. 82, kde však o Sókratovi není ještě ani slovo:

  https://www.quora.com/Did-Socrates-really-tell-a-tale-called-The-Three-Sieves-or-is-that-just-some-interesting-hyperbole

  Možná je ještě starší, snad pochází z buddhistické či islámské tradice, každopádně Sókratés tam byl přidán až někdy ve 20. století. Je to tedy hoax. Holt, nemůžete věřit všemu, co se píše na Internetu, byť by to bylo potvrzováno stovkami či tisíci webových stránek. Zvláště absence původního zdroje ověřitelného ve standardních edicích antických autorů by pro Vás měla být červenou výstražnou kontrolkou…

  https://skeptics.stackexchange.com/questions/39843/are-socrates-3-tests-from-a-historical-source

  A hoaxy bychom zde snad neměli argumentovat, není-liž pravda?

  Napsala jste:

  „Takže, pane Ašere, říct o někom například, že smrdí, může být také pravda. Ale člověk by měl také přemýšlet, jestli tomu člověku svým výrokem neublíží.“

  Takže dle Vás mnou zmínění „černí pasažéři“ po desetiletí bez skrupulí vysávají stát a přitom se extrémně multiplikují, ale já mám mít skrupule o tom psát? Proč? Měl snad ap. Pavel skrupule psát o těch „líných břichách“ či o těch, kdo nechtějí pracovat, ať nejí? Pokud se o tom nebude psát a veřejně debatovat, nic se nezmění, a tento i další západní státy se dostanou rychle do bodu, kdy dojde k jejich kolapsu a občanským válkám právě proto, že dlouhodobě ignorovaly toto postupně klíčící a rychle se rozmáhající zlo.

  Napsala jste:

  „Slovo samcoložníci jsem v žádném překladu Bible nenašla. Ani v Kralické ne.“

  Děláte si legraci? Nebo nemáte k dispozici Kralickou bibli? Podívejte se do vydání podle roku 1613 a tam toto slovo v 1 K 6:9 a 1 Tm 1:10 naleznete.

  Napsala jste:

  „Už se to tak nepřekládá, poněvadž české slovo samcoložník je zastaralé a navíc působí dosti hanlivě.“

  No a co, že působí hanlivě? Vždyť popisuje sexuální činnost proti přírodě (Ř 1:26-27), která si hanlivé označení jednoznačně zasluhuje. Modlář, zloděj či lupič (1 K 6:9-10) také působí hanlivě, ale proto tato slova přece nepřestaneme používat a nenahradíme je nějakými eufemismy, abychom se modlářů, zlodějů či lupičů náhodou nějak necitlivě nedotkli. Kromě toho samotný řecký termín ἀρσενοκοίτης působil ve své době hanlivě. Je tedy třeba překládat ho právě tak hanlivým ekvivalentem, ne eufemismem.

  Napsala jste:

  „Našla jsem si, že řecké „arsenokoités“ je složeno ze dvou slov („arsen“ znamená muž, „koité“ znamená soulož“). Překládat slovo muž jako samec (výraz užívaný pro zvířata) znamená hrubě redukovat význam tohoto slova.“

  Jednak pláčete na nesprávném hrobě, poněvadž byste tu hrubou redukci významu slova ἄρσεν musela vytýkat předně Janu Blahoslavovi, ne mně, jednak se mýlíte v tom, že by slovo ἄρσεν znamenalo pouze „muž“. Význam tohoto slova, které je řeckým ekvivalentem hebrejského záchar (זָכָ֥ר), je totiž „mužský“, „mužské pohlaví“, ale i „samec“. V tomto smyslu („samec“) nalezneme slovo ἄρσεν na několika místech v Septuagintě (např. Gn 6:19; 7:2-3.9.16; Ex 12:5). Takže překlad „samcoložníci“ není tak úplně od věci, ačkoli více vystihující podstatu by byl překlad „mužoložníci“. To by však musela řecká předloha znít „androkoitai“, poněvadž „muž“ je řecky ἀνὴρ, hebrejsky “´íš” (אִ֖ישׁ). Takže není až tak nepochopitelné, že Jan Blahoslav vytvořil podle řeckého složeného substantiva složené slovo “samcoložník”. Koneckonců i vulgátní latinský překlad plurálu ἀρσενοκοῖται zní „masculorum concubitores” a nikoli „virorum concubitores” (lat. vir = “muž”).

  Dále je třeba uvést, že slovo κοίτη (“postel”, “soulož”) není v termínu ἀρσενοκοῖται obsaženo, poněvadž pak by toto složené slovo znamenalo něco jako „mužské postele“ či „mužské soulože“ (-αι chápáno jako ženská koncovka). Singulár od ἀρσενοκοῖται je však ἀρσενοκοίτης (mužská singulární koncovka -ης, která však v plurálu zní stejně jako ženská koncovka od κοίτη, tedy -αι). Druhá část složeniny -κοίτης (samostatně se patrně v řečtině nevyskytuje) se tedy má překládat jako „-ložník“ (κοίτη i -κοίτης jsou totiž odvozeny od slovesa κεῖσθαι = „ležet“, proto κοίτη = „místo, kde se leží“, přeneseně „soulož“, -κοίτης = „ten, kdo leží“). Napadá mě jen jedna podobná řecká složenina – a sice παρακοίτης – „ten, kdo leží vedle“, tedy „manžel“, jejím ženským tvarem je παρακοιτις = “ta, která leží vedle”, “manželka”.

  Odpověď
 27. Ad pavel v

  Souhlasím, že Boží království je již nyní nějakým způsobem v tomto světě přítomno a že tento svět prokvašuje (Mt 13:33), rozhodně zde však před Kristovým druhým příchodem nemůže být v plnosti (Žd 2:8).

  Souhlasím také s tím, že křesťané mají vystupovat veřejně a svědčit o Božím království jak slovem, tak skutkem. Svět jim nemůže být lhostejným, protože je jejich misijním polem (Mt 28:19-20).

  Křesťané se však nemají vměšovat do konfliktů tohoto světa. „Politika“ Božího království jistě znamená také pomáhat utlačovaným, to ano, ale neznamená násilně či tělesnými nástroji tohoto světa zasahovat proti utlačovatelům. To už by bylo vměšování se do tělesných sporů tohoto světa.

  Příkladem v tom, jak uplatňovat „politiku“ Božího království, nám je Ježíš i ap. Pavel:

  „Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví.“ On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ (L 12:13-14)

  Ježíšova pasivita vůči světské nespravedlnosti a utlačovatelům je patrná rovněž z příběhu, kdy mu oznámili, že Pilát nechal povraždit nějaké Galilejce, a to dokonce při bohoslužebném úkonu (L 13:1-3). Jak na to zareagoval Ježíš? Začal je snad velebit jako mučedníky nebo spílat Pilátovi do zrůd a odsuzovat jeho kruté bezpráví? Ani náhodou. Pilátův čin vůbec nekomentoval, nýbrž použil ho v intencích svého poslání k tomu, aby přiměl lidi k pokání.

  Stejně když v době Ježíšovy kazatelské a uzdravovatelské činnosti zatkli jeho příbuzného (L 1:36) – Jana Křtitele – nepodniknul pro jeho propuštění vůbec nic (Mt 4:12; Mk 6:14-26). Jan přitom nebyl zatčen z politických důvodů, nýbrž pro spravedlnost, neboť poukazoval na to, že Herodes Antipas přestupuje Tóru, když si vzal ženu svého bratra (Mk 6:17-18; Lv 18:16). A přesto se ho Ježíš nijak nezastal. Pouze mu nechal lakonicky vzkázat na jeho dotaz z vězení, co všichni lidé mohou u Ježíše pozorovat (Mt 11:2-6). Ani když byl Jan Křtitel ve vězení svévolně zavražděn, Ježíš na to nijak rozhořčeně nereagoval, ba ani to nekomentoval, jen chtěl být sám (Mt 14:12-13).

  K obdobnému pasivnímu přístupu vůči hříchům tohoto světa vyzývá i ap. Pavel:

  „Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!“ (1 K 5:12-13)

  To znamená, že máme pomáhat těm, kteří jsou v tomto světě utlačováni a deptáni, ale jako občané Božího království (Fp 3:20) nemáme právo se zapojovat do nějakých revolucí, válek, politických bojů či jiných sporů tohoto světa (J 18:36). Svět ať si nastoluje svou „spravedlnost“, křesťané však mají prosazovat spravedlnost Božího království (Mt 6:33), a to duchovními zbraněmi.

  Odpověď
 28. Ad Petr Adamec

  Proč mi opakovaně předhazuje rasismus, když jsem se o žádné rase, ba ani etniku, ve svém komentáři nezmínil? Buď nevíte, co to rasismus je, anebo jste vskutku paranoidní a „slyšíte trávu růst.“

  Rasistou je ten, kdo někoho odmítá akceptovat jen na základě jeho rasy. Ten, kdo odmítá akceptovat něčí špatné chování, není rasistou. Když Pavel říká, že ti kdo nechtějí pracovat, ať nejí, byl podle Vás rasistou, poněvadž říká jinými slovy totéž, co já ve svém komentáři, který jste napadnul jako rasistický?

  Mimochodem, stále jste mi neodpověděl na otázku, co říkáte na ten „ošklivý rasismus“ v novozákonních textech, které jsem Vám citoval…

  Odpověď
 29. Ad pan Ašer
  „Termín „černí pasažeři“ se běžně používá jako označení těch skupin ve společnosti, které k její prosperitě ničím nepřispívají, ale přitom čerpají výhody a statky, které vytvořili jiní.“
  Nedávno jste se vyjádřil, pane Ašere, že vám je jedno, jestli je stát demokratický nebo totalitní. Že na tom vůbec nezáleží. Tváříte se jako nepolitický člověk, kterého zajímá jen církev. Proč vám tedy vadí, že náš stát někoho podporuje, že z něj někdo čerpá nějaké výhody? Proč vám vadí, že se někdo „necítí spoluzodpovědný za stav, za úroveň veřejného prostoru“? Vy se za něj cítíte spoluodpovědný?
  Apoštol Pavel se o to, co dělá stát, přece nestaral.
  K ostatnímu se nebudu vyjadřovat. Naštěstí jsem korektní, i když vy takové způsoby odsuzujete jako neupřímné.

  Odpověď
 30. Omlouvám se, že jsem se zase nechala zatáhnout do diskuse, na kterou nemám nervy. Přitom je kolem každého z nás tolik živých a trpících lidí.

  Odpověď
 31. Pane Ašere,
  napsal jste “ dnešní politicko-korektní omezení nám nedovolují statisticky zjišťovat, kdože se nám to tady nejvíce rozmnožuje. Zda daňoví poplatníci, nebo černí pasažéři, kteří jen čerpají dávky,“ Už slovo politicko-korektní Vás usvědčuje, že ve skutečnosti jste mířil na romské etnikum. Jinak je obecně dohledatelné, že rodiny s 3 a více dětmi, kde alespoň jeden z rodičů je zaměstnaný, přesto čerpají více sociálních dávek než rodiny s méně dětmi či bezdětní. Logické, že. Problém je u rodin, kde není zaměstnaný nikdo. Dle sčítání lidu z r. 2001 byl u práceschopné populace poměr zaměstnaný : nezaměstnaný u Romů 3 : 2, u ostatní populace 9 : 1 ( https://is.muni.cz › Postoje_Romu_ke_vzdelavani DOC ). Přitom, před rokem 1989 jsem prakticky žádného nezaměstnaného Roma neznal. Naopak v nízkokvalifikovaných zaměstnáních při svém temperamentu patřily k nejvýkonnějším ( můj romský spolužák ze ZŠ byl skvělým zedníkem ). To, že se od 90. let neúměrně vysoká skupina Romů přesunuje do tzv. skupiny sociálně nepřizpůsobivých a vyloučených ( to je zcela korektní termín ), je problém, který bychom měli řešit v duchu evangelia. Bez sudičství, jaké zde neustále vyvoláváte Vy. To, že nám zde neustále sugerujete, že křesťan se nemá zaplétat do věcí tohoto světa a pak nám zde vystřihnete citace třeba V. Klause či M. Hampla, mi také dost zavání pokrytectvím.
  Apoštol Pavel neřekl sám o sobě, že Kréťané jsou “ lháři…líná břicha“, použil citát jejich filozofa. Pokud třeba Američan v sebereflexi řekne, že příslušníci jeho národa jsou namyšlení a mají malý všeobecný přehled, rád to akceptuji jako dobrou sebereflexi. A jako Čech klidně řeknu pušalizovaně, že Češi jsou lháři, podvodníci a oportunisté. Ve všech 3 příkladech platí, kritizuji svůj vlastní národ, ne jiný. A stejně jako apoštol Pavel jsem si vědom, že Bohu jsou z každého národa milí ti, co činí spravedlivé ( Sk 10,35 ). A i těm, kdo dosud žijí v hříchu, dopřává slyšet evangelium. Jinak by asi nemělo smysl, aby se Pavel staral o fungování církve na Krétě, že.

  Odpověď
 32. Ad Eva Hájková

  Proč mi to vadí? Protože jsem nucen žít pod jurisdikcí tohoto státu a platit mu daně. Takže ze světského hlediska daňového poplatníka mi nemůže být jedno, jak stát zachází s daněmi, protože podpora těch, kteří odmítají pracovat a jsou vlastně placeni za své extrémní množení těmi, kteří se prakticky nemnoží a vymírají, je cestou k občanské válce. Boží království sice funguje bez ohledu na to zda je válka či mír, ale i pro církev je dle slov apoštola asi lepší žít v míru než ve válce:

  „Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti.“ (1 Tm 2:1-2)

  Odpověď
 33. Příznačné pro tuto dobu je jakési svědomité nadbíhání a zavděčení se nejen tomuto světu, ale i Bohu. Charakteristikou tohoto úsilí je upozorňování na „křivdy a nepravosti“, jimiž trpí „vytipované“ skupiny lidí, jejichž prosazovanou ochranou je možné získat jak politické body a uznání ve světě, tak i vděk a pochvalu od Nebeského Otce. Pochlubit se svými skutky, pochlubit se tím, že někde se „něco“ prostě a jednoduše vezme (pokud samozřejmě je kde brát, ale i toto není nezdolatelná překážka) a někam. kde to chybí, přemístí. Dobrý skutek a úlitba Bohu je na světě. Ano, svět se svými dobrými skutky může chlubit, sám před sebou, ale ne před Bohem. Je pošetilé myslet si, že Bůh nevidí a nezná původ toho všeho, že nezná úmysly lidí, že nezná jejich myšlenky, ale především, že nevidí do jejich srdce, že nevidí falešnost. Všechno strojené dobro, stejně jako zlo, je v podstatě stejné a to je – zákonictví.

  Odpověď
 34. Pane Ašere,

  představte si, že se známe, že vás napadnou lupiči, že vás okradou vás a zbijí. Já ty lupiče přemohu a ukradený majetek vám vrátím. Budete si o mně myslet, že jsem se nepřípustně vměšoval do sporů tohoto světa?

  Co myslíte bude ono okradení a zbití porušení jen světské spravedlnosti nebo i Boží spravedlnosti? Opravdu si myslíte, že světská spravedlnost je principiálně něco jiného než spravedlnost Boží?

  Odpověď
 35. Pane Pavle v,
  to Vaše samaritánské „perpetuum mobile“ je uzavřený kruh, ze kterého není možné vyjít, což právě zde znovu a znovu potvrzujete Jste si jist, že znáte spravedlnost Boží? Že znáte Boha? Víte vůbec komu jste uvěřil – pokud jste uvěřil?

  Odpověď
 36. Pane Pavle, položím Vám jedinou otázku: Dělali něco takového Ježíš či apoštolové? A že v tehdejším světě bylo takové flagrantní nespravedlnosti habaděj… Pokud ne, proč by to měli dělat dnešní křesťané? Zkrátka pro něco takového v NZ nenaleznete žádný precedens.

  Odpověď
 37. Ad pavel v

  „Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“ (J 18:36)

  Jaká větší nespravedlnost je na světě možná než vydání Ježíše, slova skrze něž bylo všechno stvořeno (J 1:3, na smrt? Když ani tato největší možná nespravedlnost (J 1:11) není důvodem, aby proti ní Ježíšovi služebníci bojovali, jak by důvodem k nějakému tělesnému boji moha být jakákoli jiná nespravedlnost na tomto světě, která je s touto největší možnou nespravedlností nesrovnatelná?

  Odpověď
 38. Ad Mirek P.

  Napsal jste:

  „Přitom, před rokem 1989 jsem prakticky žádného nezaměstnaného Roma neznal.“

  Samozřejmě. Lidé, kteří tehdy odmítali pracovat, byli ve vězení za trestný čin příživnictví, který jsem už zmínil výše. Co je tedy na tom tak divného?

  Napsal jste:

  „To, že se od 90. let neúměrně vysoká skupina Romů přesunuje do tzv. skupiny sociálně nepřizpůsobivých a vyloučených ( to je zcela korektní termín ), je problém, který bychom měli řešit v duchu evangelia.“

  „Sociálně nepřízpůsobiví“ či „vyloučení“, to jsou jen eufemismy vytvořené vesměs humanrightistickými organizacemi, které mají omlouvat lidi, kteří odmítají pracovat, jako by jim tato nechuť k práci byla někým vnucena zvnějšku. Přitom je to přesně naopak. Vnucena jim za minulého režimu byla právě ta povinnost pracovat pod hrozbou trestu vězení. Jakmile tento Damoklův meč zmizel a stát jim otevřel z prostředků daňových poplatníků roh hojnosti, důvod k pracovnímu nasazení jaksi vyšuměl. Když se nemusí chodit do práce, nastává u těchto lidí nuda, která se řeší sexem, alkoholem, drogami, trestnou činností atd. A pak přijde se svým „zjevením“ za velké státní peníze nějaký Gabal a milostivě nám sdělí, že tento stát je vinen nějakými „vyloučenými lokalitami“. Ano, stát je vinen, ale ne tím, že by cíleně vytvářel nějaké „vyloučené lokality“, nýbrž tím, že lidem, kteří odmítají pracovat, vyplácí dávky, což následně vede k jejich populační explozi, která se veze na práci ostatních. To jsou oni Vás tak pohoršující „černí pasažéři“.

  Mimochodem, řešit tento problém v duchu evangelia asi těžko můžete chtít po bezbožném státu. Ovšem duch evangelia v této otázce však není zas až tak odlišný od uvažování světa. Ap. Pavel napsal svá slova zajisté v duchu evangelia:

  „Neboť když jsme u vás byli, toto jsme vám přikazovali: Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí.“ (2 Te 3:10)

  Vy snad s jeho slovy nesouhlasíte? Nebo je nepovažujete za vyřčená v duchu evangelia?

  Napsal jste:

  „Bez sudičství, jaké zde neustále vyvoláváte Vy. To, že nám zde neustále sugerujete, že křesťan se nemá zaplétat do věcí tohoto světa a pak nám zde vystřihnete citace třeba V. Klause či M. Hampla, mi také dost zavání pokrytectvím.“

  Citace Hampla, jak dobře víte z vlákna pod tímto článkem, byla vyvolána tím, že mi byl právě nějakými zdejšími politicko-korektními sudiči kvůli termínu „černí pasažéři“ předhazován rasismus. Citaci jsem uvedl proto, že tento termín je celkem běžným přirovnáním v ekonomických otázkách a nemá s rasismem nic společného. Ale když už mně obviňujete ze sudičství, obvinil jste z něj také autora tohoto článku za jeho slova, v nichž na rozdíl ode mne zmiňuje dokonce konkrétní etnika?

  „Teď řeknu něco nekorektního: Národy lze ohodnotit podle jejich schopnosti a ochoty se integrovat do společnosti jiných národů. Uvedu jen dva extrémy: Prvním jsou Filipínci…“
  „Na druhém konci spektra jsou Čečenci. Kdesi jsem četl, že nevyjdou příliš ani se sebou…“
  „Nemluvíme o jednotlivých lidech, ale o statistice, která se týká celých národů. Když podobná zjištění ignorujeme, dopadneme … jako Švédsko.“
  „Jak ale pomoci například Romům, když nevíme, kolik jich vlastně je?“

  Jestliže ne, pak jste přijímačem osob. Chápu, asi jsem Vám šlápnul na kuří oko svým příspěvkem o šílencích pod článkem o psychiatrii. Zaznamenal jsem, že zhruba právě od té doby mě celkem pravidelně z něčeho nesmyslně obviňujete.

  Napsal jste:

  „Apoštol Pavel neřekl sám o sobě, že Kréťané jsou “ lháři…líná břicha“, použil citát jejich filozofa.“

  Ano, odkazoval na Epimenidův výrok, avšak zcela se s ním ztotožnil:

  „Toto svědectví je pravdivé…“ (Tt 1:13)

  Takže jako by to vyřkl sám. Nekorigoval tento paušální výrok tím, co prohlásil např. Petr ve Sk 10:35.

  Napsal jste:

  „A jako Čech klidně řeknu pušalizovaně, že Češi jsou lháři, podvodníci a oportunisté. Ve všech 3 příkladech platí, kritizuji svůj vlastní národ, ne jiný.“

  A kde k tomu berete právo, když mě jedním dechem obviňujete z neustálého sudičství? To snad není sudičství, když paušálně posuzujete všechny lidi nějaké množiny, byť jen příslušníky vlastního národa? A na základě čeho? Na základě jakéhosi mikrovzorku lidí ze sociální bubliny, v níž žijete? To Vám nezavání pokrytectvím?

  Odpověď
 39. Pane Ašere,
  zrovna ten můj romský spolužák ze ZŠ stále pracoval jako zedník, dokud před několika lety předčasně nezemřel. Měl štěstí, v blízkosti Prahy je práce dost, nepřistěhovali se za ním žádní příbuzní ze Slovenska atd.
  Zda nejste pokrytec přemýšlím,, když zde například při své nesporné inteligenci předstíráte, že by neměla být distinkce v posuzování homosexuality, pedofílie a incestu. Že diktatura a demokracie z hlediska Božího království jsou stejně špatné.
  Autorovi článku občasné formulační nepřesnosti nevyčítám. Znám ho od roku 1987 a vím, jak dodnes mají jednotlivé sbory jím založené Církve Křesťanská Společenství dosah na Romy ve svém okolí. Ať už v Praze nebo z doslechu na severu Čech.
  Tak to jsem Vám něco napsal o “ mikrovzorku lidí ze sociální bubliny v níž žiju „. A teď už konečně kápněte božskou Vy : kde žijete, kam chodíte do církve. Zajímáte mne Vy, jako skutečný člověk. Víc než nějaké citace z antické knihovny.
  Sociálně nepřizpůsobiví a vyloučení je zcela přesné pojmenování. Rozlišovat lze snad pouze v tom, že někdo je napřed nepřizpůsobivý a druhý vyloučený. Ale v podstatě je to začarovaný kruh, kde na etnicitě nezáleží. Navíc se obávám, že tato skupina lidí pořád zatěžuje náš státní rozpočet méně, než tzv. kriminalita bílých límečků.
  A teď podle evangelia nastavíme druhou tvář : Češi jsou sudičští, pokrytečtí a marní čas u internetu ( počítám v to i sebe ).
  Přeji pěkné léto. M. Pinkas

  Odpověď
 40. Na internetu bychom mnoho času trávit neměli (i pro mě to platí). V sociálních bublinách už vůbec ne. Nedávno jsem vyslechla rozhlasový pořad – rozhovor o knížce „Dobrý život ve stínu konzumní společnosti“. https://vltava.rozhlas.cz/dobry-zivot-ve-stinu-konzumni-spolecnosti-8842332
  Konzumní společnost se prý vyznačuje tímto: „Chodíme do práce, která nás nebaví, abychom si mohli koupit věci, které nepotřebujeme a vyrovnali se tak lidem, jimiž pohrdáme.“ Obklopuje-li nás takové prostředí, lze vůbec vést dobrý život? Autor si myslí, že ano.
  Žijte tam, kde bydlíte, radí autor, budujte vztahy s lidmi, kteří jsou kolem vás. Nemusíte nikam daleko jezdit.
  To se mně líbilo. Jenže já bohužel nejsem ten, kdo umí něco začít, nejsem aktivní člověk. On ale říká, že každý může začít tím, co odpovídá jeho vnitřní povaze. Někdo má talent organizovat akce, někdo může třeba jen začít někoho zdravit, promluvit pár slov se sousedy. To není tak těžké.
  Výsledky možná uvidíme po čase.

  Odpověď
 41. Pane Ašere,

  stále jsme ve sporu, zda se křesťané (tedy obecně všichni lidé) mají zastávat utlačovaných. Vy říkáte, že ne, protože Ježíš ani apoštolové se nikoho nezastávali. Já tvrdím, že je Boží vůlí se utlačovaných zastat, na základě Izajášova proroctví (1,15-17):

  „Proto když ke mně vzpínáte ruce,
  zakrývám si oči před vámi;
  když své modlitby hromadíte,
  neslyším.
  Ruce máte celé od krve –
  umyjte se a očisťte!
  Odkliďte mi už z očí
  zlo, jež jste páchali.
  Přestaňte jednat zle –
  jednat dobře se naučte!
  Prosazujte spravedlnost,
  podpořte utlačovaného,
  zjednejte sirotkovi právo
  a zastaňte se vdov!“

  Říkáte, že Ježíš si nepřál, aby za něj apoštolové bojovali s použitím zbraní. On věděl, že jeho nepřátelé jsou v přesile a nechtěl, aby za něj apoštolové zemřeli předčasně. Nejprve měli bojovat slovem (pravdou) a teprve potom za Ježíše (za pravdu) zemřít. Apoštolové se odmítli podřídit světským autoritám, když řekli: Boha je nutno poslouchat, ne lidi. Také ježíš se odmítl podřídit svým památným výrokem: Dávejte, co je císařovo, císaři a co je Božího, Bohu. Ježíš zde odmítl uznat císaře jako boha a vyhlásil proti císaři pasivní rezistenci. Jeho výrok bychom mohli interpretovat také takto: Nedělejte pro císaře nic, čím jste povinováni Bohu – nevzdávejte císaři úctu. Ježíš a apoštolové bojovali proti utlačovatelům v rámci svých možností – slovem, pravdou. Tyto „zbraně“ se ukázaly být velmi účinné.

  Odpověď
 42. Ad Mirek P.

  Napsal jste:

  „Pane Ašere, zrovna ten můj romský spolužák ze ZŠ stále pracoval jako zedník, dokud před několika lety předčasně nezemřel…“

  Takže pokud tomu správně rozumím, tak Vy si děláte úsudek o nějaké skupině obyvatel na základě jediného jejího exempláře, případně na základě toho, co co máte z druhé ruky („…jak dodnes mají jednotlivé sbory jím založené Církve Křesťanská Společenství dosah na Romy ve svém okolí. Ať už v Praze nebo z doslechu na severu Čech.“)?
  A že v okolí Prahy je práce dost? Práce dost je po celé republice, je zde velký převis nabídky pracovních míst nad poptávkou po práci, takže firmy si zde musí dovážet pracovníky z ciziny, třeba až z Mongolska. A že za někým přijedou příbuzní ze Slovenska, to má být důvodem k tomu, aby odmítal pracovat? To by ho přece naopak mělo k práci motivovat, aby těm příbuzným mohl nějak pomoci, místo toho, aby se pak společně přisáli na zdejší štědřejší sociální systém…

  Napsal jste:

  „Zda nejste pokrytec přemýšlím,, když zde například při své nesporné inteligenci předstíráte, že by neměla být distinkce v posuzování homosexuality, pedofílie a incestu. Že diktatura a demokracie z hlediska Božího království jsou stejně špatné.“

  Já mezi těmito jevy odmítám dělat distinkci jen na základě bible, což jsem vždy podložil příslušnými biblickými texty. Co je na tom pokryteckého? Pokud Vy mezi nimi distinkci činit chcete, budete se odvolávat na co? Na dnešní ideologii lidských práv?

  Napsal jste:

  „Autorovi článku občasné formulační nepřesnosti nevyčítám. Znám ho od roku 1987…“

  Autorovi článku „občasné formulační nepřesnosti nevyčítáte“, ale mě chytáte za každé slovo. Tím jen dokazujete, že asi vskutku jste přijímačem osob.

  Napsal jste:

  „. A teď už konečně kápněte božskou Vy : kde žijete, kam chodíte do církve. Zajímáte mne Vy, jako skutečný člověk. Víc než nějaké citace z antické knihovny.“

  Kam chodím já, Vás nemusí zajímat. Jak už jsem vám opakovaně napsal, nehodlám tady z dobrých důvodů (vyhnutí se argumentaci ad personam) dělat striptýz. Samozřejmě to nepožaduji ani po Vás ani po nikom jiném. A pokud jde o citaci antických pramenů, myslím si, že je daleko důležitější znát dobové pozadí Nového zákona k určitému tématu, než to, jaké má dnes někdo názory přejaté ze současného převládajícího světského narativu.

  Napsal jste:

  „Sociálně nepřizpůsobiví a vyloučení je zcela přesné pojmenování…“

  Dopouštěl se apoštol tedy Pavel také ideozločinu sociálního vylučování, když napsal, aby ti, kdo odmítají pracovat, nejedli? Církev za Pavla přece ve Vašem pojetí musela vytvářet vyloučené lidi, mám-li novozákonní „líná břicha“ považovat za dnešní vyloučené. Pokrytectvím dnešního politicko-korektního diskursu je však vytvářet z „líných břich“ oběti nějakého smyšleného sociálního vyloučení.

  Napsal jste:

  „Navíc se obávám, že tato skupina lidí pořád zatěžuje náš státní rozpočet méně, než tzv. kriminalita bílých límečků.“

  O tom bychom mohli dlouze polemizovat, ale nebylo by to k ničemu, poněvadž zátěž jednotlivých etnických minorit na státní rozpočet, jejich kriminalitu atd., nemůžeme ze zákona nijak zjistit a pak porovnat s víceméně zjistitelnými odhalenými škodami kriminality bílých límečků.

  Údaje o národnostních totiž není možno shromažďovat a uvádět, proto pak ani nelze oficiálně empiricky doložit a vyčíslit zvýšenou kriminalitu nějaké etnické menšiny:

  „Orgány veřejné správy nevedou evidenci příslušníků národnostních menšin. Získávání, zpracovávání a používání osobních údajů ohledně příslušnosti k národnostní menšině se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. Údaje o přihlášení se k národnosti získané těmito orgány při sčítání lidu nebo podle jiného zvláštního zákona, které umožňují určení příslušnosti k národnostní menšině, nesmějí být použity pro jiný účel, než pro který byly shromážděny a uloženy, a po statistickém zpracování musejí být zničeny.“ (§ 4, odst. 2 zákona č. 273/2001 Sb.)

  Takže Vaše obavy z toho, že kriminalita bílých límečků zatěžuje státní rozpočet více, může být jen Vaším dojmem.

  Odpověď
 43. Ad Mirek P.

  Když už mi vyčítáte citace antických autorů, dovolím si zde ohledně etnika, jehož se zde opakovaně dovoláváte, citovat něco ze soudobého standardního díla:

  „Postoj romské komunity ke vzdělání. Škola má obecně smysl jako prostředek k dosažení budoucích výhod (lepšího profesního uplatnění, dosažení vyššího sociálního statusu apod.) Přijetí vzdělání jako hodnoty a žádoucího cíle tudíž vyžaduje plánování a úvahy o budoucnosti. Tento postoj však není pro romskou rodinu, soustředěnou na přítomnost, typický. Romové neplánují a časově vzdálenější hodnoty pro ně nemají potřebnou atraktivitu. Navíc školu chápou jako instituci, která není reprezentantem jejich společnosti, chová se k nim represivně a vyvolává jejich nedůvěru. Charakter vzdělání, které lze ve škole získat, nezahrnuje schopnosti a dovednosti, jež by byly v tomto etniku ceněny. V jejich prostředí je žádoucí jiný druh výkonnosti. Podle teorie rezistence dokonce mají k tomuto typu vzdělávání odpor. Chápou je jako cizorodý prvek, který může jejich děti nežádoucím způsobem ovlivnit (Říčan. 1998.).
  Překážkou zlepšování vzdělanostní úrovně Romů je i skutečnost, že v tomto společenství není kladen důraz na individuální úspěch. Každé dítě je od samého počátku jedním z mnoha členů velké skupiny, kde je více dětí, jejichž postavení je dáno jinými faktory… Jestliže chybí důraz na individuální identitu, což je v romské rodině běžné, nemá ctižádost a soupeření žádný smysl. Rom je pozitivně hodnocen za projevy solidarity.
  Dalším nepříznivým faktorem je nesystematičnost Romů a jejich nemotivovanost k úsilí o dosažení vzdálenějšího cíle, zejména pokud by bylo spojeno s překážkami. Tento postoj pravděpodobně vyplývá z tendence k neustálé změně, kterou Klíma (1988) vysvětluje jako reziduum kočovného stylu života. To se projevuje i ve výchově, romské děti nemají pravidelný režim, chodí spát, kdy chtějí a dělají si, co chtějí. Chybění potřebných návyků a nechuť ke stereotypizaci života je v rozporu s normami školy i zaměstnání. Pevný rytmus školy představuje pro romské dítě značnou zátěž. To se projevuje nejen neschopností pravidelné přípravy, ale i pozdními příchody do školy či do zaměstnání, záškoláctvím touláním, absencemi v práci apod. Nedostatečná disciplína je velkou překážkou úspěšné integrace.“ (Marie Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha 2004, s. 684-686)

  Domníváte se, že násobně rychlejší množivost populace s takovými charakteristikami než množivost standardních daňových poplatníků, je pro tento stát přínosem nebo vážným nebezpečím?

  Odpověď
 44. Pane Ašere,
  domnívám se, že je to nepříjemná realita, s kterou se musíme vyrovnat. Něco si musí reflektovat Romové sami, v něčem jim lze vyjít naproti. Ty díla, co jste citoval ( oceňuji, že jste si s tím dal práci ) jistě směřují k tomu druhému.
  Smutné je, že v této technologicky stále náročnější době, takové skupiny vznikají na celém světě, ze zástupců různých etnik. Viz chudá bílá Amerika. Y. N. Harari ( kterého zde zase uvedl Dan Drápal ) si myslí, že v budoucnu bude většina lidí nepotřebných a bude jim třeba dát nějaké šidítko ve formě virtuální reality. Snad se podivín Harari mýlí.
  Vidím, že opravdu dokážete citovat z širokého spektra. Takže má obvyklá otázka : jak se vaše církev podílí na službě lidem kolem sebe ? Máme se navzájem povzbuzovat k dobrým skutkům a neschovávat světlo evangelia pod nádobu.
  M. Pinkas

  Odpověď
 45. Ad Mirek P.

  Jakožto křesťané se s touto nepříjemnou realitou samozřejmě vyrovnat musíme, když se máme starat o „politiku“ Božího království (Fp 3:20), a ne ingerovat do politiky tohoto světa (1 K 7:31). Otázkou však je, jak se s tím vyrovná tento svět. Přemnožení ekonomicky neaktivních etnocentrických cizorodých skupin v mnoha státech postupně směřuje k občanské válce, neboť strunu trpělivosti daňových poplatníků nelze napínat do nekonečna. Stárnutím a vymíráním stále se zmenšující množina ekonomicky aktivních obyvatel zkrátka nemůže uživit stále rychleji narůstající počet obyvatel ekonomicky neaktivních, chcete-li oněch „černých pasažérů“. Obavy z toho, že se mu ve státě přemnožuje nějaký cizorodý živel, měl ostatně už egyptský faraon (Ex 1:9-10). A tyto obavy byly z jeho pohledu a jsou i dnes ze sociologického hlediska určitě racionální. I Ježíš říká, že povstane národ proti národu (Mt 24:7), což může znamenat i občanské války v rámci jednotlivých států, v nichž žijí různá etnika. My se toho však nemáme lekat, neboť to stejně musí nastat, než bude konec (Mt 24:6) a přijde Ježíš ve svém království (Mt 16:28). Takže podle Ježíšova proroctví zřejmě státy zesláblé svou sebevražednou lidskoprávní politikou již nenajdou dostatek vůle něco na onom populačně disproporčním statu quo změnit…

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář