Dan Drápal / Výzbroj do těžké doby

Jdeme do těžkých dob. Situace se každých pár týdnů, ne-li dnů, mění, a pokud vám někdo tvrdí, že ví, jak současnou situaci zvládnout, tak vám lže. Neví ani to, jestli za týden bude stejná situace jako dnes. Vyčítat někomu jeho postoje před pár měsíci není docela fér, protože nikdo tehdy neměl přesnější představu o tom, jak to bude vypadat dnes.

  Nejistota plodí nervozitu. Nejistota není příjemná nikomu, a nelze se divit ani tomu, že začínají být nervózní někteří lidé, kteří se až doposud jevili jako kliďasové. Teď se ale ukazuje, jakou máme vnitřní výbavu na cestu, která je před námi a která bude asi dosti trnitá. 

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Poznámky k dnešní krizi

Dobrou výbavou je schopnost nést ovoce Ducha svatého. Mám na mysli zejména laskavost, mírnost a sebeovládání (viz Galatským 5,22-23). V politice, ale i v diskusích na sociálních sítích, jsme často svědky zbytečných urážek, zbytečné tvrdosti a různých podpásovek. 

 Křesťané by měli v této věci jít proti proudu. Jistě, laskavostí a mírností neodvrátíme recesi a nezastavíme ruské rakety pustošící Ukrajinu. Nicméně uprostřed hrubosti může laskavé slovo udělat divy. 

 Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Mírně se politicky angažuji v jednom z nejmenších okresních měst a mám trochu srovnání s Prahou, kde jsem bydlel dříve. Lidí, kteří se angažují v politice, tu není mnoho, a ačkoli neplatí tvrzení, že „všichni se mezi sebou znají“, přece jenom se znají mnohem lépe než v Praze. Zdá se mi, že na malém městě se někdy násobí jak věci dobré, tak věci zlé. Pokud se totiž dva lidé nesnášejí, nemohou si přijít na jméno, a přitom se téměř denně potkávají, může se averze změnit v nenávist. 

Jeseník, město, v němž žiji, není pochopitelně městem andělů. Hořkosti a nenávisti mezi lidmi je tu dost, podobně jako všude jinde. Přesto se mi zdá, že jsme na tom relativně dobře. Jeseník je pohodové město. Před komunálními volbami jsme s kolegy stáli u stánku na náměstí. Rozdávali jsme programy, letáček s navrženými kandidáty, propisku nebo pastelky – jak kdo chtěl. Šla kolem paní starostka, vlastně naše konkurence. Pozdravili jsme se, ona se u nás na chvilku zastavila, prohodili jsme pár slov, zavtipkovali jsme. Na druhé straně náměstí mělo svůj stánek jiné volební uskupení. Já tu ještě všechny neznám, ale moji kolegové je znali a rovněž tam zašli na kus řeči. A další dva vedoucí jiných kandidátek se u nás zastavili a opět jsme hovořili zcela klidně a přátelsky. A především bez urážek.

 

Jistě, i v Jeseníku jsou různí extrémisté, a není jich málo. Chvíli jsem diskutoval s jedním mužem, který mluvil o „naší rozkradené a spálené zemi“. Nechápu, jak může někdo něco takového říkat – zejména v Jeseníku. Ještě před deseti lety vypadal Jeseník dosti uboze, o stavu před třiceti lety ani nemluvím. Ne, Jeseník kvete. Jistě, lidé zde mají své problémy, jako všude jinde. Řešíme běžné problémy i problémy mimořádné. Programy politických stran se příliš neliší a ani nemohou. Všem nám jde o to, aby se Jeseník nevylidňoval, aby zejména mladí lidé neodcházeli, případně aby se vraceli, aby zde bylo dost lékařů apod. Zázračný recept na řešení nikdo nemá, a kdo si myslí, že ho má, žije v sebeklamu, ne-li ve lži. Bude lepší dát hlavy dohromady a hledat společně řešení. To ale bude možné jen tehdy, pokud se nebudeme navzájem urážet. Snad se to novému zastupitelstvu podaří.

SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / K modlitbám za nepřátele

Domnívám se, že laskavosti a mírnosti se můžeme a máme učit především v rodině, a křesťané by se to měli učit především v církvi. V těchto společenstvích se učíme pravdivosti, smysluplnému kompromisu, vzájemné úctě. A také se učíme zbytečně se neurážet. Myslím, že by nikdo neměl vstupovat do politiky, nenaučí-li se umírněnosti. V politice je pak třeba ještě notná dávka diplomacie. Je rozdíl, řeknete-li, „pane, vy lžete“ nebo dokonce „pane, vy jste lhář“, než když řeknete „vážený pane, o správnosti vašich informací by se dalo s úspěchem pochybovat“. On tomu bude rozumět, ale nebude se cítit tolik uražen, což může znamenat, že mezi vámi nebudou zabouchnuté dveře. Hrubost a urážky zavírají cestu. Někdo je hrubý a uráží druhé, protože to už má tak nějak v povaze; jindy hrubost a urážky nastupují tam, kde chybí racionální argumenty. V každém případě hrubost a urážky snižují koaliční a vyjednávací potenciál. Toho, koho jsme zbytečně urazili, těžko přesvědčíme, aby přistoupil na naše stanovisko. 

Ano, vím, že někteří lidé dokáží být uhlazení, nikdy vás otevřeně neurazí, ale přitom dokáží kout pikle a dokonce i krást. Vnější laskavost a sebeovládání nezaručuje, že daný člověk není podvraťák. Toto vědomí by nás ale nemělo vést k tomu, abychom polevili v úsilí o kultivovanost v životě, v diskusích na sociálních sítích a zejména v politice. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 28. září 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

11 Komentáře

 1. Zdravím Vás, bratře!
  Uhlazený a kultivovaný komentář (myslím to zcela vážně). Na jednu a to zcela zásadní věc jste ale úmyslně či neúmyslně pozapomněl. Ono uhlazené a kultivované vystupování již pozbývá oněch kvalit a právoplatnosti vlastního obsahu, jestliže se jedná o opačné názory. Není zde onen „zakopaný pes?“

  Odpověď
 2. Karel Konečný

  K této situaci je více rčení charakteristických pro Čechy. Jedno je například toto: Stahují kalhoty daleko před brodem., a jsou další pikantní.

  Odpověď
 3. Ještě bych si dovolil bratře Drápale poukázat na jistý ideový rozpor:
  Ona kultivovanost společenských dialogů především v politické oblasti, obzvláště očekávaná od křesťanů je jistě potřebná, alespoň v té minimální míře. Ale když už se také zmiňujete o Duchu svatém, tak si tedy v tom případě nalijme čistého vína. To je totiž ta druhá strana mince, ta důležitější.

  To, v jak pokleslém a katastrofálním stavu se svět nyní nachází, není zase až tak velké a neočekávané překvapení. V Písmu můžeme nalézt velice podobnou paralelu k dnešní době a tou je starozákonní příběh Babylonu, důvod jeho vzniku a také příčina jeho zániku. A budete se patrně divit, ale tento předpověditelný stav je v podstatě potvrzen i vědecky, když si na You Tube poslechnete Hanu Lipovskou v besedě o Prosperitě v rámci Evropské unie …
  Nehrajme si tedy na nějaké okázalé trpitele, ale sestupme s oblačných výšin, kam rozhodně nepatříme a spíše si racionálně připusťme, že sklízíme to, co jsme dlouhodobě zasévali. A pokud se zamyslíme nad zmiňovanými přírodními zákony, které samozřejmě nelze obejít, tak si uvědomme, že ony přírodní zákony jsou zákony Stvořitele. S kým tedy vlastně bojujeme?

  Odpověď
 4. Laskavost a mírnost je jistě křesťanskou ctností. Například v horském kázání říká Ježíš: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ Avšak na jiném místě Ježíš pronáší tato slova: „Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, …Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu?“ Zdá se, jakoby Ježíš popíral sám sebe. Vyjádření na adresu farizeů a zákoníků nebylo ani laskavé, ani mírné. Jak se v tom vyznat?

  Laskavost a mírnost nesmí nikdy ustoupit pravdě. Existují totiž lidé, kteří chtějí rozhodovat o tom, co je pravda – bez ohledu na skutečnost. Metody jejich lhaní jsou výborně popsány v románu George Orwella pod názvem 1984. Jednou z takových metod je takzvaný newspeak (novořeč). Cílem je vyloučit z jazyka výrazy k vyjádření nesouhlasu s podvodnými praktikami mocných. Nebo vytvářet nové výrazy jako například doublethink – „schopnost udržet v mysli dvě protikladná tvrzení a obě z nich akceptovat“, základní nástroj politiky Strany v Orwellově státě.

  Karel Hvížďala poukazuje používání doublespeaku jako nástroji k vytváření pseudozpráv s domnělým obsahem a určeným k falešným závěrům příjemce:
  – propouštění – „reorganizace“
  – zabití 50 vojáků – „neutralizace“
  – vězení – „nápravné zařízení“
  – hnůj – „organické hnojivo“
  – syfilis – „společenská choroba“

  V poslední době se například rozmohl termín „zastropování cen“. Ve skutečnosti se jedná o dotování cen státem na úkor budoucích generací. Jiným příkladem jsou prohlášení volající po míru na Ukrajině. Ve skutečnosti jde o přání, aby se Ukrajina dobrovolně vzdala Putinovi, abychom se s ním usmířili a mohli opět odebírat levný zemní plyn. Za zdánlivě ušlechtilou myšlenkou se skrývá touha po blahobytu.

  Chtěl bych poprosit všechny čtenáře: Nepřistupujte na život ve lži. Nazývejte věci pravými jmény, jako to činil Ježíš. Uvědomte si, že i vy vytváříte veřejné mínění. Když někdo veřejně lže, nenechávejte to tak. Edmund Burke k tomu pronesl památnou větu: „K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“

  Odpověď
 5. Pan Pavel ještě nemohl zaregistrovat večerní vystoupení Jiřího Pospíšila na Prima CNN :
  „„Dohoda je rámcová, jsou zde určité limity a bude záležet na naší právní úpravě, jak konkrétně zdaníme dodavatele a jak využijeme získanou částku,“ řekl v pořadu 360° na CNN Prima NEWS Pospíšil. Podle něj evropská úprava umožňuje získat peníze pro občany a firmy, kterými lze dotovat zastropování cen.“ Tedy dohoda EU na zastropování nadměrných zisků elektráren a dodavatelů fosilních paliv. I pan Pospíšil, jako představitel nejliberálnější strany v naší Poslanecké Sněmovně, pochopil, že volný trh ve válečných podmínkách, nemůže fungovat. Na webu je to i v podobě článku s nadpisem : Evropa nám ukázala, kde vzít peníze, Síkela toho ale za léto mnoho neudělal, míní Pospíšil.
  Také Vás pane Pavle prosím, abyste nešířil polopravdy. ( Například Vaše dovolávání na Rusko, které bylo v té době ještě členem rady Evropy, vzbuzovalo dojem, že Rusko z tohoto důvodu přeci nemůže být apriori proti Istanbulské úmluvě. Za pár měsíců Putin prohlásil, že Rusko IÚ nikdy nepřime, jeho zákony jsou nadřazeny mezinárodním úmluvám a letos z Rady Evropy samo odešlo / bylo vyloučeno ).
  Hnůj je opravdu druh organického hnojiva ( jako je třeba vynětí slepého střeva druhem chirurgického zákroku ) . Guáno a mořské řasy nedovážíme, zaorávání rostlin nestačí, tak zde máme ještě hnojůvku, močůvku a kejdu. Ty jsou ještě smradlavější a chemicky agresivnější. Pokud ovšem nebudeme mít energie na výrobu anorganických dusíkatých hnojiv, budou se muset zemědělci opět vrátit k jejich maximálnímu možnému používání https://mechanizaceweb.cz/variabilni-hnojeni-kejdou/ . Skutečně nebezpečná newspeaková slova jsou trochu jiná, než použil pan Hvížďala.

  Odpověď
 6. Pro pana Krejčího

  Poslechl jsem si doporučenou besedu doktorky Hany Lipovské s Janou Bobošíkovou o prosperitě Evropské unie. Lipovská kritizuje současnou vládu, že nabízí sociální dávky chudým lidem, protože to vyčerpává státní rozpočet. Na druhou stranu Lipovská odsuzuje válečnou daň. Podle ní tím vláda porušuje slib nezvyšovat daně a navíc okrádá firmy o poctivě vydělané zisky. Lipovská žádá vystoupení ČR z EU, jelikož podle ní je v EU popřela tržní systém a zavádí regulacemi trhu socialismus. To se podle ní výhledově projeví zchudnutím celé EU. Legrační je, že rozhovor s ní vede Bobošíková, která kandidovala za komunisty na prezidentku. Komunisté, jak známo, volný trh popírají jako nehumánní systém.

  Odpověď
 7. Pane Pavle V.,
  omlouvám se, že reaguji, aniž bych byl přímo vyzván. Opravdu, obdivuhodná osvěta o tom, co je a co není pravda. Pokud si myslíte, že Vy jste pravda, tak si dejte pozor, aby ona pravda se pro Vás nestala kamenem úrazu, až budete stát před skutečnou a jedinou pravdou a tou je Duch svatý. Děkuji tedy za „školení“, které je podle Vás – aniž byste si to vlastně ve své pýše uvědomil a připustil – nad Duchem svatým.

  Odpověď
 8. to Mirek P.

  Já nejsem bezmezným zastáncem trhu jako Václav Klaus, Hana Lipovská nebo její fanoušek Karel Krejčí (zde 29. září 2022 19:02). Souhlasím, že v určitých mezních situacích trh selhává, jako například ve válce (jak jste napsal). Absolutizace trhu by také vedla ke zničení životního prostředí. Na druhé straně to neznamená, že trh je úplně mrtev. Trh způsobil prudký vzrůst ceny energií v Evropě, protože jich je momentálně nedostatek. To je samo o sobě pozitivní – odběratelé byli efektivně donuceni s energiemi šetřit. Například spotřeba plynu bez jakéhokoliv nařizování klesla o 15%. Panika odběratelů způsobuje nadměrnou poptávku a ta žene ceny energií vzhůru více, než odpovídá realitě. Chyba je na straně člověka, nikoliv trhu. Evropskou unií navrhované zdanění nadměrných zisků kompenzuje chybu člověka, ne trhu. Není chybou výrobců energií, že se obchodníci zbláznili a jsou ochotni platit za energie přemrštěné ceny.

  Obviňujete mě ze šíření polopravd kdysi v minulosti. To je unfair. Nevím přesně, čeho se vaše obvinění týkalo a nemohu se tudíž bránit.

  Odpověď
 9. Pane Krejčí,

  nemyslím si, že „jsem pravdou“. 🙂 Přoč si myslíte, že moje „školení“ je nad Duchem svatým? Mohl byste to vysvětlit?

  Odpověď
 10. Pavle V.,
  otálel jsem s odpovědí, zda mám zareagovat, či ne. Zda to má smysl. Jste typ křesťana a nejen Vy, který bude na jedné straně zapáleně vést diskusi o nutnosti následovat příkladu milostného Samařana a na druhé straně prozrazuje svou specificky zaměřenou aktivitou, zcela protichůdný postoj, který vzbuzuje otázku, jakou cenu má lidský život ….

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář