Daniel Pastirčák: Oslobodenie ženy

Pohoda už po desiaty krát končila bohoslužbou. S Ankou Polckovou a Róbertom Bezákom sme hovorili o oslobodení ženy. Je to aktuálna téma. Ženy v našom svete preberajú zodpovednosť, volíme ich do čela štátu, v týchto dňoch sme si zvolili ženu do čela Európskej komisie. Na Pohode  sme predstavili dve evanjeliové obrazy ženy: Máriu a Martu.

Mária sedí medzi učeníkmi. V tom čase to bola neslýchaná opovážlivosť. Iba mužovi patrilo miesto pri nohách učiteľa. Marta to nechápe, svoju identitu má jasnú. Vie kde je jej miesto. Stará sa o hostí. Keď ide do synagógy, spolu s ostatnými ženami vstupuje zadným vchodom. Z galérie ticho pozorujú mužov. Muži čítajú Tóru, spievajú žalmy, prednášajú modlitby.

Občas sa modlili i takto: „Nech je požehnaný Ten, kto ma nestvoril pohanom, psom, ani ženou.“ Marta to považuje za správne. Tak žila jej mama, stará mama, tak chce žiť i ona. Netúži kráčať nevyšliapanou cestou ako Mária. Keď ide na ulicu, zahalí si tvár závojom, ako sa na ženu patrí. Veď Eva zhrešila prvá a zviedla na hriech Adama. Nie len Hebrejská, ani Helénska kultúra nemala o žene vysokú mienku. Pythagoras napísal: Existuje princíp dobra, ten vytvára svetlo, poriadok a muža, existuje princíp zla, ten vytvára chaos, temnotu a ženu.

Sokrates učil, že žena je bytosť na pomedzí medzi človekom a zvieraťom. Podľa Aristotela muži boli stvorení na to, aby vládli a ženy na to, aby poslúchali. V takom svete sa Ježiš musel javiť ako mimozemšťan. Jeho postoj k žene šokoval i jeho vlastných učeníkov. Keď ho našli v dôvernom rozhovore s cudzou ženou pri studni boli zaskočený. Nenašli odvahu spýtať sa ho, čo od nej chce. Teraz Ježiš šokuje Martu. „Nedbáš že ma Mária nechá obsluhovať samu?“

Sťažuje sa mu. Čaká, že Ježiš pozrie prísne na Máriu a povie. „Ach, Mária, vieš dobre, že žene sa nepatrí sedieť pri nohách rabína. Chovaj sa ako slušná žena, choď a pomôž Marte“ On sa však usmeje: „Marta, staráš sa o mnohé, no potrebné je iba jedno. Mária si vybrala dobrý podiel a ten sa jej nevezme.“

Ježiš žil vo svete, ktorý sa ešte nezrodil. Vo svete kde to mnohé – rodová identita, sociálny status, rasa či národná príslušnosť, sú iba druhoradé atribúty dočasných rolí. Pre neho bolo podstatná iba jedno jediné, človek skrytý v každej ľudskej bytosti. O to jediné mu išlo, o večného človeka o jeho zjednotenie s Bohom v slobode, pravde a láske. Ježišova revolúcia však uviazla v dejinách cirkvi.

Stereotypy patriarchálnej i otrokárskej spoločnosti sa prenášali ďalej. Cirkevný otec Tertulián zastával mienku, že ženy by mali chodiť od hlavy po päty odeté do čierneho, lebo cez nich prišiel hriech na svet.

Hlavou nášho štátu je dnes žena. Súčasťou predvolebnej kampane bol zápalistý boj niektorých kresťanov proti dohovoru o násilí páchanom na ženách. Skrýva sa azda i za týmto odporom strach, že tam kde bránime ženu, ohrozujeme tradičnú rodinu založenú na patriarchálnej nadradenosti? Šéfredaktor kresťanského vydavateľstva Zondervan Stanley N. Gundry napísal: Jedného dňa sa budú kresťania hanbiť za to, že v mene Biblie obhajovali patriarchálny hierarchizmus, tak ako sa dnes hanbia za to, že v 19. storočí mnohí v mene Biblie obhajovali otroctvo.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Autor je teolog a publicista  Datum: 26. července 2019  Foto: Facebook.com

Tags: ,,

15 Komentáře

 1. Obávám se, že je propastný rozdíl mezi tím, když ženu osvobozuje Bůh sám skrze Krista, a když se žena osvobozuje sama v pomocí sekulární ideologie:
  1. osvobození v Kristu: Souhasím, že případ Marie, sestry Marty, je tak šokující, jak uvádí článek. (Poprvé jsem tento pohled četla od N.T.Wrighta.) A předně, když Bůh vybral Marii matku Páně, tak s ženy sejmul prokletí Evino. Dále, Kristovo vzkříšení první dosvědčily ženy. Pozorujeme ale, že tyto ženy byly podřízeny, a v tomto podřízení byly povýšeny. Za druhé, NZ epištoly vyzývají ženy k podřízenosti. Vysvětluji si to tak, že ani ponížení ženy nebude změněno v plnosti, dokud nepřijde plnost.
  2. Rovnoprávnost žen v rámci sekulární společnosti je podvod. Feminismus byl od začátku spojen s ideologií regulace porodnosti a rozbitím rodiny, což se taky díky této ideologii a příslušným farmaceutickým vynálezům stalo. Ženy vystoupily ze svých rolí a nastoupily do zaměstnání, které pro ně znamená stres. Nebudu pokračovat.

  Odpověď
 2. Nevím jak vás, ale mě nikdy nikdo nenutil jít do práce. Nepamatuji si, že by to kdy bylo pro vdané ženy a matky povinné. Ani regulace porodnosti nikdy povinná nebyla.
  Sekulární společnost jistě není ideální, ale umožňuje každému žít svou víru, aniž by musel k čemukoliv nutit druhé lidi.
  Po starém světě nevzdychám, protože věřím, že Bůh pro nás připravil lepší.

  Odpověď
  • Sekulární společnost mi(nám) zcela jistě vnucuje svůj pohled na svět pouhým faktem kopírování. Žena mylně odvozuje svoji hodnotu od kariérního úspěchu, a ne od počtu dětí. To je v nesouladu s Biblí, kde se říká, že děti jsou požehnáním od Hospodina a mnoho dalšího na toto téma.

   Odpověď
   • Křesťan přece nemusí, ba nemá kopírovat svět, čili sekulární společnost, ale má se řídit Božím vedením.
    Máme žít podle Ducha, ne podle světa. Ergo, svět nám nemůže nic vnutit, pokud s nim nesouhlasíme.
    Z toho ovšem nikterak neplyne, že svět, tedy sekulární společnost nemá existovat.

    Odpověď
    • Děkuji za odpověď. Mysím, že tento článek ukazuje na zápas o Boží vůli v této otázce v rámci CB. A zároveň ukazuje na to, že CB je konzervativní církev, která udržela podřízenou roli ženy ve službě církve sto let po vzniku hnutí feminismu, protože to „řeší“ a teď, zatímco jinde už se to dávno neřeší. Asi ji to stálo námahu odporovat světu, 100 let není krátká doba. Chápu to tak, že potřebujeme nové argumenty, abychom tento zdravý postoj vůči světu urželi i nadále. Argumenty snesené v článku jsou fajn. Potřeba je ale sebevědomí soudit svět, jinak zdravou míru neudržíme.

     Odpověď
 3. Osvobození ženy ? Od čeho, od koho ? Celý článek je velmi zmatečný a zavádějící, inspirovaný tím, čemu se populárně říká „feminismus“.
  Muži nepotřebují osvobodit ?

  Co se týče postavení věřící ženy (manželky) v rodině a věřící ženy ve společenství Církve, Boží slovo je v tom jasné. Jedním z klíčů ke správnému chápání Písma v této otázce je zásadní rozdíl mezi postavením ženy a rolí ženy. V kterékoli organizované lidské pospolitosti respektujeme role, anž bychom považovali jednu roli za podřadnější než druhou (orchestr, podnik, armáda, atd.).

  Stojí za zmínku, že ti, kdo se dnes tak rádi zastávají žen v tzv. civilizovaných zemích, zapomínají mluvit o těch zemích, kde je žena skutečně považována za podřadnou bytost. Zvěstování evangelia v těchto zemích má za následek vyšší úroveň sociální spravedlnosti, včetně postavení a rolí žen, mužů i dětí.

  Odpověď
 4. Nedávno tu vyšel článek https://www.krestandnes.cz/proroci-nebo-silenci/
  kde se psalo, že Bůh chtěl kdysi po prorocích podivné věci, které se lidem zdály nemožné, a že může chtít podivné věci i po dnešních křesťanech.
  Já dodám, že Bůh může chtít podivné a nestandardní věci i po ženách. A nikdo s tím nic neudělá.
  Bůh ostatně lidi vždycky překvapoval, i když si mysleli, že ho dokonale znají.

  Odpověď
 5. Roman Konečný

  Vždycky, když se díváme zpět do historie, dopouštíme se toho nejhrubšího omylu tím, že se na věci díváme z dnešního pohledu a kdy máme k dispozici informace, které tehdy neměli ti, kteří v oné době o věcech rozhodovali. Proto jsem přesvědčen, že nemáme právo soudit. Musíme si ale z toho vzít ponaučení a ROZUMNĚ s tím nakládat. Když budeme někoho obviňovat a na druhou stranu jiného protěžovat, dopouštíme se toho samého jednání, jako ti, které nyní odsuzujeme.
  Není víc ani muž, ani žena. Jsou jen rozdílné role, které by měl každý plnit. A to podle současného poznání. A stejně to nikdo z nás nedělá. Ale k soudům a ukazování prstem jsme vždy připraveni.
  Celý ten to článek je pouhou provokací a jeho cílem je u slabších jedinců vyvolat pohoršení.

  Odpověď
 6. Kamil Skočdopole

  Dalším krokem bude osvobození církve od Krista a jeho absolutních nároků. A nebo je to toho důsledkem?

   „V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:  ženy svým mužům jako Pánu,  protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.“ (Ef 5, 21-24)

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář