Dánská biblická společnost reaguje na kritiku kvůli vynechávání slova Izrael

Dánská biblická společnost odmítla informace, že její nový překlad Bible opomíná několik zmínek o Izraeli a nahrazuje je slovy jako „my“ a „Židé“ a tvrdí, že kniha je určena primárně pro nevěřící čtenáře.

Jan Frost z Dánska a podporovatel Izraele na celou kauzu upozornil a uvedl, že v novém překladu byla v 59 případech změněna zmínka o Izraeli.

The Times of Israel uvádí, že to zahrnuje nahrazení „lidu Izraele“ slovy „Židé“ a „země Izraele“ na „zemi Židů“. Jiné odkazy na Izrael ukazovaly na všechny čtenáře nebo celé lidstvo. The Times of Israel jako příklad uvádí pasáž ze Žalmu 121: „Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele“, se změnilo na „nás“.

V prohlášení zveřejněném ve středu Dánská biblická společnost uvedla, že obvinění z cenzury jsou „fake news“ a překlad Bible 2020 stále obsahuje četné odkazy na Izrael.

„Slova Izrael a Izraelité se vyskytují v překladu více než 2 000krát a slova Žid a Židé se vyskytují více než 500krát. Například, Jákob je v Genesis pokaždé pojmenován jako Izrael a Boží lid je pojmenován jako Izrael nebo Izraelité ve Starém zákoně,“ napsala Dánská biblická společnost.

„Ve skutečnosti v současné dánské Bibli 2020 Knihy králů a Paralipomenon dostaly nové názvy – Dějiny izraelských králů 1 a 2 a Dějiny Izraele 1 a 2.“

Dánská biblická společnost uvedla, že překlad byl zaměřen na čtenáře, kteří postrádají náboženské vzdělání a různá slova jsou interpretována odlišně.

Biblická společnost dále poznamenala, že obvyklá dánská slova pro hřích, milost, milosrdenství, smlouvu a mnoho dalších typicky biblických slov, které by průměrný dánský čtenář neznal, zaměnili za některé současná slova.

Dánská biblická společnost také uvedla, že nový překlad se nepovažuje za oficiální překlad Dánské lidové církve a nadále vydávají překlad, který uchovává všechny původní odkazy na Izrael.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 3. května 2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář