David Novák / Inaugurace a promarněná příležitost

Je hezké, že součástí inaugurace je i v naší nekřesťansky naladěné zemi církev. Jako předseda naší rady jsem byl pozván, abych byl součástí „ekumenické modlitby za prezidenta“. O nějaké ekumeně nakonec nemohla být ani řeč. Drtivou většinu času měli v režii katolíci, třeba už jen tím, že prezident byl představen především katolickému kléru. Budiž – nakonec to bylo v katedrále a zdravení jistě měl P. Pavel již plné zuby. Mnohem horší byl obsah bohoslužby. Prezentoval církev, která uvízla někde ve středověku a je mimo dotek s dnešní dobou. Církev, v jejímž středu není ten, kdo ji založil. 

Asi naivně jsem si myslel, že modlitba měla být ke Kristu, jehož prosíme, aby našeho prezidenta vedl, chránil a dával mu moudrost. Místo toho musel prezident za přítomnosti kamer a tisíců diváků stát dlouhou dobu před lebkou (údajně) sv. Václava, nakonec se jí poklonit a spolu se svojí paní před ni položit kytici. 

SOUVISEJÍCÍDavid Novák / Odpuštění a jak byste reagovali vy? 

„Ekumenická“ bohoslužba dále spočívala v poněkud dlouhém odříkávání všech možných katolických svatých. Nechci polemizovat s modlitbami ke svatým. Ale pokud to tam muselo být a pokud jsou svatí určitými vzory víry, potom by bylo ekumenicky slušné zmínit i jiné svaté, které náš národ měl, jen nebyli z katolického spektra. Třeba Chelčického, Augustu, Komenského, Karafiáta atd. Máme jich, díky Bohu, hodně. Vím, že to v rámci katolické liturgie nejde, proto bych v rámci ekumeny tento výčet vynechal a raději tento prostor věnoval modlitbě k Hospodinu nebo četbě Písma.

Je škoda, že v čase, který byl vyhrazen ke krátkému proslovu, nezaznělo nic z evangelia. To je přece zdroj naší naděje. Proč se za evangelium stydět? Proč nevyužít možnosti, kdy naslouchají desetitisíce lidí? 

Den před inaugurací jsem byl v českém rozhlase s jedním bratrem katolíkem a měl moderovanou diskusi k deseti letům od zvolení papeže Františka. Jeho slova mě dlouhodobě inspirují, mj. tím, že jak před věřícími, tak i před světovými státníky se nebojí ukazovat naději v Kristu. Jak ukazuje, že Kristus, nikoli instituce je základem křesťanské víry. Jak jasně vede církev k evangelizaci. 

Na inauguraci jsme stáli před lebkou sv. Václava a prosili jsme o jeho pomoc. Do toho se mi vracela slova Františka: Postavme se doma před kříž, pohleďme na něj a řekněme: „S Tebou není nic ztraceno. S Tebou mohu vždycky doufat. Ty jsi má naděje.“

Škoda, že ekumenická modlitba na inauguraci vyzněla skoro stejně. Jen se lišila v tom naprosto nejdůležitějším. Místo „s Tebou, Kriste“, to bylo s „Tebou, sv. Václave“. 

Pokud vím, pan prezident a jeho choť nejsou věřící. Chtělo se mi říci jim něco ve smyslu: tohle není jediný způsob, jak vypadá křesťanství. 

A věřte mi, že ekumenu mám moc rád a že mnohých křesťanských tradic si hluboce vážím a inspiruji se z nich.

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj: blog Davida Nováka Datum: 13. března 2023 Foto: Wikimedia Commons – chrám sv. Víta

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,

37 Komentáře

 1. Pane Nováku,
  nejen Vám, naprosto schází křesťanská sebereflexe. Vy patrně ano, ale já si nedokáži představit, že by Ježíš přivedl své učedníky na nějaký politický akt římské vlády a pronesl „povzbuzující“ projev nebo nějakým jiným způsobem projevil Boží vůli. Nedokáži si představit, aby tyto dva odlišné světy – odlišná království – žehnaly si navzájem.
  Nad čím nebo nad kým to vlastně pláčete? Kdo Vám ublížil?

  Odpověď
 2. Článek ukazuje na dobrou věc tj. že křesťanství nestojí o uctívání kostí mrtvých lidí. Ano, stojí na Kristu. Přenosy slavnostních bohoslužeb nikdy nesleduji, asi to bylo další duchovní fiasko přibližně tak, jak je to zde popsáno.

  Na druhou stranu pan Novák tvrdí, že papež „jasně vede církev k evangelizaci“. Je otázka, co si pod slovem evangelizace představuje.

  Dva příklady jeho vedení „evangelizace“ 1/ papež ateistovi vysvětluje, že nemusí věřit v Boha a stačí se řídit svým svědomím https://echo24.cz/a/Suzza/scalfariada-zrusil-papez-peklo Pozn. vím, že tiskové středisko Svatého stolce mnoho podobných výroků muselo zpětně vysvětlovat a mazat z webových stránek. Toto by nebylo nutné, pokud by papež církev vedl jasně k evangelizaci.
  2/ Misii chápe tak, že svědectví víry = mučednictví a to nikoliv slovně, ale životem, který dosvědčuje – argumentační faul zvaný falešné dilema https://www.missio.cz/aktuality/papez-frantisek-z-misijniho-poslani-cirkve-neni-nikdo-vyloucen/

  Odpověď
 3. Demokracie není ideální. ale pořád nejlepší systém, mimo jiné i proto, že občan není povinen poslouchat projevy prezidenta. Tak jsem se z článku aspoň zčásti dozvěděl , jak to bylo. Před tímto pánem jsem některé své známé varoval. Asi jsem je nepřesvědčil, tak jim přeji, že si divadlo s lebkou užili. Při mši věřící vyznávají, že své srdce mají u Pána. Srdce hradního pána je u Bidena nebo u Stoltenberga ?

  Odpověď
 4. Pane Krejčí, nesuďte. Jakým metrem měříte druhým, takovým bude jednou naměřeno vám. Mně se článek Davida Nováka líbil.

  Odpověď
 5. Pane pavle,
  Vůbec neposuzuji Váš názor jako špatný, je to prostě Váš názor a máte na něj právo jako každý jiný. Když ovšem totéž vztáhnu na Vaše většinové reakce z mnoha minulých komentářů, tak mi nepřipadá, že stejné právo i Vy přisuzujete ostatním.
  Vztah mezi katolickou církví a světem je zřetelně formulován v knize Zjevení a že se naplňuje, je zcela zřejmé. Paradoxem je, že nakonec se svět proti této církvi obrátí. Můžete mne napomínat nebo „umravňovat“ oním metrem, ale stejně tak i já mohu upozorňovat stejným metrem na onu církev, ale ne podle sebe, nýbrž podle Písma. Podobnost a charakteristika uvedená v Písmu je nepřehlédnutelná.
  Ano, máme se modlit za vládce o tom není pochyb. Otázkou však je, nakolik okázale, viditelně a paradoxně také spravedlivě, vzhledem k mnoha církvím, denominacím a pod.

  Odpověď
 6. „Chtělo se mi říci jim něco ve smyslu: tohle není jediný způsob, jak vypadá křesťanství.“ …

  Prosím, najděte způsob a opravdu jim to řekněte.

  Odpověď
 7. Já jsem zaznamenal něco jiného a to spojení lidí různého vyznání, VČETNĚ judaismu. Velkou zvláštností byla účast vrchního rabína na křesťanské akci a dokonce jeho aktivní příspěvek. Dále jsem si všiml, že pan prezident i jeho manželka se hlasitě modlili Modlitbu Pánovu. Nebyla (!) tam pompa, která býval tak obvyklá u katolíků v dobách poválečných. Svatováclavský chorál byl ten prastarý, k němuž jen ztěží lze vznést nějaké námitky.// Vážený bratře! Proč jste z akce neodešel když se Vám nelíbila? A jestlpak jste své poznatky sdělil panu arcibiskupovi Graubnerovi? Jaká byla dohoda, na jejímž základě jste se akce zúčastnil? // Jsem evangelík a ke svatým se nemodlím. Na druhé straně si myslím, že jsme „s vaničkou vylili i dítě“ a naprosto nedostatečně si připomínáme i naše protestantsky smýšlející vzory z minulosti (z nichž některé jmenujete)! Zameťme si si před vlastním prahem nebo vyjměme nejprve trám ze svého oka!

  Odpověď
 8. To J. Aron – nejsem znalcem papeže Františka, ale na druhou stranu řekl i toto: Tento svět nám nabízí mnoho spasitelů, avšak pouze v Ježíšově jméně je spása. Mnozí se snaží vyřešit své problémy tím, že se utíkají k věštcům a tarotu. Spásy ovšem můžeme dojít jedině v Ježíši – a my o tom musíme podávat svědectví. Nebo: A otázka, kterou si musíme položit, zní: Je tento Král vesmíru Králem mé existence? Věřím v Něho? Jak ho mohu oslavovat jako Pána všech věcí, pokud se nestane Pánem mého života?

  Odpověď
 9. Pane Krejčí, vy jste ve svém příspěvku nekritizoval katolickou církev, ale pisatele článku Davida Nováka. Vy samozřejmě nemusíte souhlasit s jeho názory – na tom by nebylo nic špatného. David Novák se jistě nepokládá za neomylného. Vy ho však kritizujete jako osobu, vyčítáte mu nedostatek sebereflexe. Proto jsem vám napsal nesuďte.

  Odpověď
 10. Jediný způsob, jak bojovat proti pseudo-křesťanské tradici, tj. té která jde proti Bibli, která je z člověka a ne z Boha, a je veskrze démonická, je říkat znovu a znovu to, co na to a to říká Bible. Konfrontovat ji Božím slovem. Jakákoliv tradice stavící se na roveň Božímu slovu je projevem lidské arogance a pýchy, je démonického původu, tělesná, duševní, a jediný způsob, jak ji vyvracet, je skrze Písmo.

  A zajisté, bude to silně konfrontační stejně tak, jako když Ježíš konfrontoval „ortodoxní židy“ s jejich lidskými tradicemi. Nikoho jiného Ježíš tak silně nekonfrontoval. Šlo o vše, oni převraceli Boží slovo, byli brzdou pro spasení lidí.

  Římsko-katolická organizace je v mnohém silně pod démonických vlivem, všude tam, kde vytvořili tradici, jež dali na roveň vedle Božího slova, a která jde zároveň proti učení Bible. Po staletí navymýšleli spousty nesmyslů, lidských démonických nauk, které následně museli nějak napasovat na Bibli, najít základ v ní.

  Kde je v Bibli očistec, odpustky? Jakou škodu po staletí tohle napáchalo na osudu milionů lidí s ohledem na jejich věčnost?

  Jsou stovky věcí a tisíce jich bude v detailu, které řko hlásá, učí, a které nejsou založeny na Bibli, ale které mají věčné dopady pro jednotlivce, kteří jim věří.

  Nemůžeš mít bohoslužbu s někým, kdo se na ní klaní démonům, ikdyž tohle je přesně mnohdy popis ekumeny. Kompromis s Božím slovem.

  A tohle jsou i tyto stránky, pokaždé když umožňují nazývat a propagovat tradici, učení jdoucí proti učení Bible, jako křesťanství. Je to propagace, uctívání démonů namísto Boha. A jediným důvodem je nerespektování Božího slova. S věčnými dopady. A samozřejmě to drží u moci či posiluje démony působící skrze falešné nebiblické učení v této zemi.

  Odpověď
 11. Ono to mohlo proběhnout ještě úplně jinak. Totiž, že by se zástupci církve této akce nezúčastnili. Nebo snad mají takovou povinnost? Mají se za představené modlit, aby činili pokání a vrátili se na cestu poslušnosti Božího zákona. Požehnání mohl udělit nějaký vrcholný politik EU, je jich tam dostatek, nebo třeba ministr zahraničí USA Blinken. Husák dostal požehnání z Moskvy.

  Odpověď
 12. Papež by měl především vyzvat západní politiky, aby přestávali dodávat zbraně na Ukrajinu. Dále by neměl podporovat migraci a podílet se na plánech neomarxistů. Měl by celý Západ volat k pokání. To nečiní a tím se podílí na zlu.

  Odpověď
 13. Udivuje mě, že někoho udivuje, že katolíci „tančí“ kolem zbytků nějaké mrtvoly a živý Kristus při té maškarádě „klopýtá někde v pozadí“. Nechápu, co jiného autor od takové akce očekával. Vždyť ten tyátr s tou lebkou provádějí již léta letoucí. Také mi není jasné, proč se autor článku takové perzifláže vůbec zúčastnil.

  Což zapomněl na Pavlova slova?

  „Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí ? A jaké je společenství světla s tmou?  Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?  Jaké spojení svatyně Boží s modlami?“ (2 K 6:14-16)

  Mám za to, že pan Krejčí to svým příspěvkem o dvou odlišných světech vyjádřil velmi trefně.

  Odpověď
 14. Pane pavle v,
  Co brání panu Novákovi modlit se za nového prezidenta kdykoli a kdekoli? Skutečnost, že byl onou církví odstrčen na „druhou kolej“ a že jí posloužil víceméně jako statista je pravdou, ale to zase na druhé straně staví zmíněný akt do pravdivého světla. Duch svatý má sedm očí a nic před ním nelze skrýt. Nelze před ním nic hrát nebo předstírat, jako že i stejně pravdivě zkoumá naše cíle, pohnutky a myšlenky a podle nich nás spravedlivě soudí.
  Takže, kdo vlastně panu Novákovi ublížil?
  A kde vlastně evangelizoval Ježíš?
  Evangelizoval tam, kde si svůj osud a odměnu vybrali již zde na zemi?

  Odpověď
 15. Přínosná debata a ještě přínosnější kniha. Pro ty, kteří by se obávali, že kniha je propagací z „římského pera“, tak autor je anglikán. Jak rozumějí Bibli křesťanské tradice? Jak Bible vznikala? Co je to „biblické křesťanství“, jak se chápe? Bojuje toto křesťanství s ďáblem nebo spíše se svými nenaplněnými představami? Je Bible více ctěna, nebo čtena? Skvělý dárek jak pro přemýšlivé křesťany, tak i pro křesťany s malým rozhledem, i pro ty, kteří si myslí, že jejich „svatý zápal“ vypůsobí u čtenářů trvalou změnu smýšlení. Kniha neodpovídá na to, zda byla naše inaugurace důstojná, či nedůstojná (pokládám ji za důstojnou) a možná vzbudí víc otázek než odpovědí. Ale věřím, že někteří v ní najdou to, co hledají s dopadem do svého života, který možná jednou uvidíme i na těchto stránkách – i když jsem skeptická, ale Duch může vše. Zde je osobně napadán pan Novák, že nemá sebereflexi (jakkoli s D. N. nesouhlasím v postoji k inauguraci, ale souhlasím s hodnocením papeže Františka ohledně evangelizace). Nerozumím tomuto osobnímu napadání, protože to nevypovídá nic o panu Novákovi, ale o tom, jakým způsobem se autor výroku vypořádává s oponenty.

  https://dominikanska8.cz/akce/492/historie-bible

  Odpověď
 16. Paní Lidko,

  Již podstata a předmět samotného sporu nebo alespoň nespokojenosti, chtě-nechtě kompromituje církve a to ne jednu, ale téměř všechny. A smutné je, že se dokonce kompromitují navzájem, což by právě mělo směřovat k oné sebereflexi. Je klíčovou otázkou, do jaké míry je pro křesťana důležité, nakolik kdo je, či není chtěným či nechtěným vládcem? Vlastní angažovanost církví směrem do světa totiž vzbuzuje velký otazník – a to ještě mírně řečeno. To jsou ale již tak „zaběhlé“ věci, že už nikomu ani nepřipadají alespoň se nad nimi pozastavit. Ovšem stejně tak nelze nevidět, jak se i církve upínají na ty „správné“ vládce, kteří konečně mají moc a schopnost uvést svět do pořádku. Symbióza především oné církve a světa je stále oboustranně prospěšná – bohužel. Ale i toto je součástí naplňujícího se Božího scénáře. Nic se nevymyká z Boží moci. Záchrana stále trvá …

  Odpověď
 17. Pane Krejčí,

  je v pořádku, pokud má kdokoliv jiný náhled na inauguraci než já. Můj komentář mířil ke způsobu diskuse, kdy je hodnocení věci zaměřeno na osobu, ne na její názory, což se zde děje celkem pravidelně. Občas jsem zde zahlédla i nějakou omluvu, ale většinou se děje to, že autor nějakého příspěvku musí na facebooku, na webu, na soc. sítích vypnout komentáře, protože se tam nediskutuje k věci, ale dozvídáme se osobní hodnocení osoby a diskuse je zanesená. Křesťané se mi nezdají v tomto lepší než „svět“. Je ale pravdou, že nemám na zdejším webu komplexní obraz, protože diskuse čtu již jen pod určitými články, když něco hledám. Jinak čtu spíše jiné weby.

  Zde jsem se zapojila, protože jsem četla článek Davida Nováka na jiném webu a chtěla jsem vědět, jaké emoce článek budí. Já zatím čekám na vyjádření pana Nováka do osobní pošty, kde jsem „psala trochu více“ a kde, dle mých zkušeností, lze diskutovat osobněji a podrobněji.

  Takže pokud máte Vy nebo někdo jiný jiný náhled, ok, mně to nevadí. Navíc pan prezident si Te Deum přál. Mně se to líbilo a nestydím se za to. Líbilo se mi to právě i kvůli ekumeně, na jejímž poli se aktivně angažuji. Nerada ale čtu výroky typu „jste blbec“ – s nadsázkou. Tak je to v řadě případů, když něco píše D. Novák nebo D. Drápal.

  Náhled historika – jeden z názorů:

  https://www.novinky.cz/clanek/domaci-historik-te-deum-je-u-inaugurace-stastna-volba-40425251

  Odpověď
 18. Ohledně vypnutí komentářů mám na mysli komentáře, které se nevyskytují jen zde, ale na různých křesťanských sítích. Týká se to různých platforem – jen pro upřesnění.

  Odpověď
 19. Gottwald byl atheista, ale chtěl ukázat, že bude prezidentem i pro katolíky. Pavel je atheista, ale chtěl ukázat, že bude prezidentem i pro katolíky.

  Odpověď
 20. Panu Novákovi
  Řešíme otázku, jestli papež František skutečně vede církev k evangelizaci.
  Vedení k evangelizaci by mělo především zahrnovat svůj osobní příklad. Evangelizační promluva nebo text by měly zahrnovat 1. vysvětlení, podle Písma, co je to evangelium Pána Ježíše Krista, 2. má následovat vyzvání posluchače či čtenáře, aby uvěřili evangeliu.

  Máte pravdu, že součástí evangelizace je také říci, že spásy je možné dojít jedině v Ježíši, podávat o tom svědectví, že Ježíš je Králem vesmíru a všech věcí. A je dobře, že to František řekl. Nejedná se však o evangelizaci, v žádném z těch Vašich příkladů.

  Hledal jsem ta dvě citovaná kázání a našel je, https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=18074 a to 2. je https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-11/papezovo-kazani-v-asti.html a ani v jednom odkazu nevidíme žádný z těch 2. bodů evangelizace.

  V 1. kázání z 5.4.2013 je otázka, co si František představuje pod pojmem spása. V této promluvě to nijak nevysvětluje, ale o měsíc později káže, že vykoupení, tj. spasení, jsou i ateisté. Není tedy vůbec nutné věřit v Boha či dokonce znát Kristovo evangelium https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=18316

  V tom 2. kázání z 20.11.2022 je řada mystických obrazů a myšlenek, vycházejících jen z útržku celého obrazu tj. z pohledu křižovaného umírajícího, ne vzkříšeného Krista. V tu chvíli ještě přece nebylo dokonáno Jan 19,30. Z neúplného výkladu evangelia pak vychází hlavní aplikace kázání, práce. Přemoci zlo vlastní aktivitou, nebýt jen divákem, hledět na přibitého Krista a zapojit se, sloužit.

  Vynikající a krátké příklady pro evangelizaci naopak vidíme v kázáních a promluvách Petra a Pavla, Skutky kapitoly 2, 3, 4, 10, 13. Opakovaná témata: kdo je Kristus, jeho mocné zázraky, jeho utrpení a smrt, Bůh pak Krista mocně vzkřísil a dává odpuštění hříchů ve jménu Krista pro ty, kdo v Něj uvěří. Přičemž zpráva o tom, že Bůh Krista vzkřísil je v úplně každé té promluvě.

  Na závěr: nejste, jak píšete, znalcem papeže Františka. Napsal jste přitom, že ukazuje věřícím a státníkům, že Kristus je základem křesťanské víry, že jasně vede církev k evangelizaci. Kéž by se tak jednou stalo.

  Odpověď
 21. Majetky Vatikánu spravují Rotschildové, kteří se významně podílejí na světové vládě. Tímto je církev vtažena do politického dění a ztrácí svoji svobodu.

  Odpověď
 22. Paní Lidko,
  ještě jednou zareaguji. Mě též nevadí, že se neshodneme v názorech, spíše to vadí čím dál více těm, kteří si diktátorsky vytváří monopol na ten jediný správný názor. Všechny ostatní názory nejsou pouze jiné, ale jsou přímo nebezpečné. Upřímně řečeno, Vy jste na tento web tak trochu zabloudila a podle toho lze shlížet a hodnotit Vaše dojmy. Nezaznamenal jsem dlouhodobě zde nějaké morálně pokleslé komentáře, o kterých se zmiňujete při pročítání jiných internetových médií. Ano, samozřejmě můžete hodnotit kultivovanost, způsob a intelektuální úroveň zdejších příspěvků, ale co se týče hlavního smyslu a poslání tohoto webu, (tak jak jej chápu a reaguji já) jste poněkud mimo. Nikoho zde neurážím, nikoho neponižuji, ale snažím se hodnotit a reagovat na to, co není vidět napovrch, ale na to, co je skryto uvnitř. Budete se divit, ale právě oni opěvovaní a uznávaní duchovní velikáni často reagují v rozporu s touto pravdou.
  Ne paní Lidko, opravdu jste trochu zabloudila, ale přeji Vám, abyste našla tu správnou cestu.

  Odpověď
 23. Pane Krejčí,

  na web jsem nezabloudila, neboť jej znám již z dřívějška. Šla jsem se tentokrát cíleně podívat, jaké emoce vzbuzuje článek pana Nováka, neboť jsem jej četla na jiném webu. To jsem už psala výše… Tento web není jediným křesťanským webem a občas se stane, že článek jednoho autora je na vícero stránkách. Nemohu číst všechno od všech, nemám tolik času, takže čtu to, co mne zaujme pozitivně či negativně. Článek jsem kriticky zhodnotila přímo panu Novákovi.

  Nezmiňuji se o morálně pokleslých komentářích, ale o komentářích, které útočí na osobu namísto toho, aby polemizovaly s názory osoby. Kultivovanosti si všímám, způsobu také a intelektuální úroveň neřeším, tu má každý jinou a je to tak správně. Člověk intelektuální nemusí být lepší než člověk se základním vzděláním, to může být klidně i naopak. Intelekt dává pouze zprávu o tom, jak člověk zpracovává informace, jak s nimi nakládá, a to se pak projevuje v různých oblastech. Nedává však zprávu o tom, zda je osoba dobrá či zlá.

  Samozřejmě jsou zde i komentáře, které jsou slušné a mohou rozvíjet kritické přemýšlení, touhu následovat Ježíše atd. Ale komentáře, o kterých píšu, je zde snadné dohledat, jsou téměř pod každým článkem, který jsem četla. Mohla bych Vám vypsat přímo komentáře Vaše, zatím tak nečiním. Nemyslím si, že hodnotíte osobu pana Drápala a Nováka ze zlého úmyslu, nicméně Vaše hodnocení tohoto typu (např. jste rozporuplná osobnost) nemají vypovídající hodnotu, protože jiný člověk bude osobnosti těchto dvou církevních představitelů vidět jinak a vynese je zase do nebe. Nejedná se o všechny komentáře, ale o hodně z nich. Dokonce Vám, tuším, psal i pan Drápal, že Vám nerozumí. Mohl o Vás napsat, že jste ublížený, omíláte stále svoje (i když by to třeba nebyla pravda – to je hodnocení osoby), ale on tak neučinil a napsal jen, že Vám nerozumí. To je polemika s komentářem, ne osobou. Jsou zde ale i daleko horší komentáře než Vaše. Píšete, že hodnotíte hloubkově, nejsem si ale jistá, nakolik jsou Vaše komentáře srozumitelné, já v nich tápu.

  Smysl a poslání tohoto webu jsem nehodnotila, tak nevím, s čím jsem mimo. Věřím, že tento web smysl má, autor ví, proč jej založil. Web je ekumenický (a na ekumenických webech vždycky někdo přijde protestovat proti ekumeně :-)). Občas tady někdo protestoval, že web neplní poslání „křesťanský“, ale do motivace autora webu nelze promítat své předporozumění a světonázor. Určitě si nemyslím, že web je nekřesťanský.

  Co se týče diskusí, tak tento web není jediným webem, kde se nešvary výše popisované vyskytují, mají je téměř všechny křesťanské weby, které povolují diskusi. I proto píší církevní představitelé, že máme vážit slova. Děkuji tedy za přání správné cesty a i já Vám přeji vše dobré a ať se na té cestě sejdeme.

  Odpověď
 24. Paní Lidko,
  to, na co stále poukazuji jak u pana Nováka, stejně jako u pana Drápala, jsou jejich názory praktikované formou „dvojí tváře“. Pro ně není žádným problémem na jedné straně opírat se o víru v Krista a na druhé straně se nechat strhnout děním světa a reagovat jako ateisté, jako politici, jako lidé jdoucí s hlavním mainstreamovým proudem. Dva pohledy, které jsou naprosto neslučitelné. Oni to z určitého pohledu nemají lehké, zvláště pan Novák, který je přímo existenčně závislý na přízni či nepřízni chlebodárce. Já jasně vnímám a vidím ten balvan, kterým jsou zavaleni. Oni sami nemají moc ten balvan odvalit, ten neodvalí žádná teologie, žádná angažovanost směrem do světského dění (viz poslední komentář pana Nováka), žádné „SPRAVEDLIVÉ“ násilí, žádné „tady ubereme a tady přidáme“, ale víra!
  Víra v Krista a Jeho spravedlnost.
  Z mé strany už ne …

  Odpověď
 25. Pane Krejčí,

  děkuji a oceňuji pokus vysvětlit Vaše myšlení. Nicméně vnímám, že se neshodneme ať už s postojem k inauguraci, tak ani s postojem k panu Drápalovi a panu Novákovi, neboť si nemyslím, že by jim víra v Krista nějak podstatně scházela.

  Jistě, máme právo se k jejich výrokům vyjadřovat stejně jako oni mají právo své výroky šířit. Z toho, co jsem zatím četla, tak někdy jim tleskám, jindy nepochválím, někdy částečně souhlasím i nesouhlasím. Vaše portfolio znalosti jejich článků je jistě nepochybně vyšší. Osobně k nim přistupuji kriticky, což nejedná se nepřátelsky. Většinou nemám potřebu s nimi něco řešit, jen výjimečně jako např. teď. Pokud se mi jejich článek líbí, klidně zatleskám. Pokud ne, tak klidně oponuji.

  Nemyslím si, že by se neměli vyjadřovat ke společenskému dění a ani nepozoruji strhávání světem a reakce jako ateisté. Ani nevím, jak by taková reakce měla vypadat, protože tady na křesťanském webu se píše např. o zaplavení Česka Ukrajinci – pod článkem pana Nováka, na který jste odkazoval ohledně angažovanosti do světského dění. Kéž by tu diskusi nečetl žádný Ukrajinec. Někteří řečníci na té demonstraci se také dovolávali Krista…

  Tak Vám přeji Kristovu záři do života, i nám všem.

  Nemám co dodat, zakončím podobenstvím: scházejí se žid, křesťan a ateista na společných debatách o Bohu a víře. Tito tři mají společného kamaráda, který ale sešel z cesty a skončil za mřížemi. Kdysi s nimi taky debatoval, ale chytil se pak špatné party. Proběhla další debata, ale ateista přišel s velkým zpožděním. Zrovna bylo důležité téma, ke kterému by měl co říci – na pořadu dne byla spása nevěřících. Ateista přišel až na konec debaty. Ostatní mu říkají: „No kde se flákáš, bylo to zajímavý!“ A on se jim omluvil: „Promiňte, ale volal mi kamarád, že to za katrem nedává, tak jsem ho šel navštívit…“

  Odpověď
 26. Paní Lidce. Jistě že pro křesťany je důležité dělat dobré skutky jako třeba navštěvovat nespravedlivě uvězněné. Na druhou stranu je to Vaše podobenství velmi matoucí. Vždyť křesťanství a judaismus se v otázce spásy zásadně rozcházejí protože ti druzí v Krista nevěří. Jejich Mesiáš teprve přijde. A ateisté dokonce nevěří ani na nějakou spásu. Osobně mi to podobenství přijde, že odvádí pozornost od kořenů a kmene k plodům. Plody (návštěva vězně) nevytvořily kmen, což je spasení. A kořenem toho stromu je víra v to, co za nás udělal Bůh.

  Mohla byste se prosím nám, paní Lidko, pokusila vysvětlit, co si představujete pod pojmem spása nevěřících Vy sama? A jak ji mohou dosáhnout. Jinými slovy vysvětlete, prosím, proč souhlasíte s tím hodnocením papeže Františka ohledně evangelizace.

  Protože spasení je to hlavní, na čem u člověka záleží. Pokud je spasený, může zemřít v pohrdání od lidí a ve vězení, ale má věčný život. A pokud je nespasený, k ničemu mu nebude před Bohem, který vidí všechno, sebelepší uznání potlesk a chvála od lidí.

  Dost by mě to zajímalo, protože Vaše vyjadřování k tématu tak, jak jej čtu v této diskusi, je zatím nekonkréktní. Kromě neurčitého hodnocení papežovy evangelizace jinde píšete o stejně neurčitém vyjádření Vašeho nesouhlasu s hodnocením inaugurace panu Novákovi. Nebo opakovaně nesouhlasíte s neurčitými komentáři např.
  „z toho, co jsem zatím četla, tak někdy jim tleskám, jindy nepochválím, někdy částečně souhlasím i nesouhlasím“. Velmi nekonkréktní.

  Právě protože se jedná o křesťanský web, neměla byste ohledně zásadních témat diskuse, spásy a evangelizace nevěřících, chodit jako okolo horké kaše.

  Odpověď
 27. Pane Arone,

  podobenství vysvětlovat nebudu, protože ono má čtenáře oslovit samo bez mých dalších zbytečných slov. Jeho úkolem není být pozitivní nebo negativní, ale vést k přemýšlení. Nechám každého, aby si podobenství vyložil, jak chce. Děkuji Vám za to, že jste se vyjádřil – není podstatné, zda pozitivně nebo negativně. Podobenství je literární žánr, ten bude pro někoho matoucí, někomu zarezonuje. Záleží také na životní situaci každého z nás a na notě, na jaké jsme nastaveni. Ponechme tedy podobenství jeho vlastní cestu, jakou si vyšlapává.

  S hodnocením papeže Františka souhlasím, neb jsou k dispozici jeho exhortace, život i katecheze. Toto vše interpretuji jinak než Vy. To, co jste vyčetl a zhodnotil, jsem nevyčetla. To je právě úkaz, že každý vnímá věci jinak. Nabízím zde i pohled pana protestanta Černého na osobu papeže Františka, neb každý má na něj nějaký názor. Taky nějakou katechezi.

  https://www.christnet.eu/clanky/5829/osmdesatilety_papez_frantisek_ocima_protestanta.url
  https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-01/katecheze-11-1-23.html

  Protože je papež veřejně známá osobnost, nepokládám za divné, že se vyjadřuje ke svým výrokům a může je i korigovat. To je v dnešní době nutné, neb i papež se nechal slyšet, že jeho výroky bývají vytrhovány z kontextu.

  O spáse by jistě bylo možné diskutovat, ale nepřišla jsem zde s tímto záměrem. Vyjadřovala jsem se k inauguraci a k tomu, jak zdejší diskuse na mne působí. Zhodnotit papežovu evangelizaci mohu jednou větou, diskusi jsem nevedla s Vámi, ale s někým jiným a o něčem jiném. Mým cílem rovněž nebylo vypisovat podrobně, s čím u pana Nováka a pana Drápala souhlasím, a s čím ne. Pokud by to bylo cílem, tak mohu napsat článek a třeba by mi to Křesťan Dnes vydal. Ale zaplevelit tím zdejší diskusi jsem neplánovala, to byla jen informace. Navíc pan Novák ví, co mu KONKRÉTNĚ vytýkám, neboť obdržel můj email, který zde nemám v plánu zveřejnit. A pokud by pan Novák nepochopil, s čím polemizuji, od toho jsou mailíky a může se doptat :-). Ale myslím, že jsem to psala celkem jasně.

  Právě proto, že jde o křesťanský web, neměl byste do mne promítat své představy, o čem bych měla psát a jak a tyto představy vyhodnotit jako „chození kolem horké kaše“. Tento přístup mi připadá manipulativní.

  Jinak Vám děkuji za příspěvek a nezbývá než přát vše dobré. Omlouvám se, pokud neodpovídám Vašim představám, ale přidržím se hlavní linie, kvůli které jsem zde vstoupila – a to je linie zvědavosti, jaké emoce článek budí. Vše ostatní je už nadstandard, který tomuto webu nechci věnovat.

  Odpověď
 28. Paní Lidko,
  vím na co narážíte posledním odstavcem. Přeji Vám, aby se „zabloudění“ proměnilo v jedinou a správnou cestu. Čas ukáže a
  čím dříve, tím lépe. Vykupujme čas …

  Odpověď
 29. Máte pravdu, paní Lidko, taky mi to pak došlo, že to s tím chozením okolo kaše bylo ode mne manipulativní. Omlouvám se. Píšete, že Vašim záměrem nebylo diskutovat o spasení.

  K tématu spasení jste se přesto vyjádřila a dokonce dvakrát. Zhodnocením správnosti Františkovy evangelizace a pak tím podobenstvím.

  Žádné podobenství není neutrální, každé jeho konkrétní autor vymyslel s nějakým konkrétním plánem. Aby si, jak píšete, vyšlapávalo svou cestu. To Vaše je, co se týče spásy, zavádějící. Nikoho nespasí naše debatování o spáse. Nespasí nás ani naše dobré skutky. V otázce spasení je potřeba znát, říkat, učit jasné slovo. Boží slovo o Kristu kým je On a co měl Bůh v plánu, když Krista nechal ukřižovat a vzkřísil ho z mrtvých.

  Nešlo mi o to, abyste prozradila to, o čem p. Novákovi píšete, jen zkusit na ukázat, jak je Vaše vyjadřování trvale neurčité. Píšete podobně i nyní: ať si to podobenství každý vyloží, jak chce. Nebo že není podstatné, zda jsem se vyjádřil negativně či pozitivně. Na mé konkrétní hodnocení promluv papeže máte nekonkrétní odpověď, že jste to tam nevyčetla a že každý vnímá věci jinak. Pořád nic jasného.

  P.S: Na oba odkazy jsem se díval a jsou podobně nejasné, co se týče té jasné otázky, co to tedy vlastně je spasení a evangelizace.

  Odpověď
 30. Pane Arone,

  děkuji za omluvu, přijímám ji.

  Nevyjadřovala jsem se k tématu spasení, pouze jsem do mého komentáře připojila zmínku, že nesouhlasím s p. Novákem ohledně jeho postoje k inauguraci, ale souhlasím s jeho postojem k papeži Františkovi. Tato zmínka byla v závorce, protože v tomto komentáři jsem kromě propagace knihy Historie Bible konkrétně popisovala, v čem byl p. Novák napaden, proč se mi to nelíbí a o čem tento jev (ne)vypovídá.

  To mé podobenství má svůj kontext v psaném textu, který to podobenství rámuje. Stále platí, že jej nebudu vysvětlovat. Ověřovala jsem si v okolí, zda je jeho myšlenka srozumitelná a zjistila jsem, že ano. A samozřejmě máte pravdu, že podobenství má konkrétní záměr, protože žádné podobenství nemůže být vyňato z kontextu, proč vzniklo. Oceňuji, že o něm chcete diskutovat, ale já ho nepsala proto, abych ho vysvětlovala. Není to tedy nic osobního. Mně vůbec nevadí, že jste ho zhodnotil, jak jste ho zhodnotil, protože platí to, co jsem psala výše – parafrázuji, že záleží na naší životní situaci a myšlení. Dodávám, že toto do určité míry ovlivňuje i naše předporozumění. Pokud to podobenství má význam, tak se udrží a v někom zarezonuje. Pokud význam nemá, tak nechť klidně zanikne.

  Co se týče konkrétnosti, přiložila jsem zde jiný pohled na inauguraci od p. Vinše. Zde je zajímavé sledovat, jak rozdílná jsou vyjádření p. Nováka a p. Vinše, jak to oba aktéři přímého dění vnímali. Je legitimní, že to viděli, jak to viděli. Stejně tak legitimní je s nimi souhlasit, nebo ne.

  Uvedla jsem, proč jsem se zde zapojila a pak to i zopakovala, v čem se mi inaugurace líbila a proč se mi nelíbil komentář o sebereflexi p. Nováka. Vysvětlovala jsem zde docela dost a myslím, že to již stačí. Mé komentáře jsou dohledatelné, proto zde nebudu uvádět vlastní citace.

  To, co panu Novákovi píšu, není tajné. Jen nemám potřebu to zde zveřejňovat, i když by to samozřejmě mohlo přispět k dalším diskusím. To není mým cílem stejně jako diskutovat o spáse.

  Pokud chcete diskutovat o spáse, jistě zde najdete dostatek příznivců si o tomto tématu popovídat. Do jisté míry to i chápu, protože evangelizace a spása jsou si navzájem blízká témata. Článek p. Nováka však chápu v prvé řadě jako stížnost, že „jsme nebyli více vidět“ a jako úvahu o církvi, která uvízla ve středověku a nekáže evangelium, s čímž kontrastují postoje papeže Františka.

  Ano, mé podobenství ať si každý vyloží, jak chce. V této otázce neplánuji nikomu pomoci a také tím mapuji, jak je vůbec to podobenství chápáno.
  Ano, myslím si, že není podstatné, zda se vyjadřujete k podobenství pozitivně, nebo negativně. Prostě jste se vyjádřil a máte na to právo, korigovat Vás nebudu. Je mi i sympatické, že nad tím přemýšlíte.
  Ano, z Vašeho hodnocení papeže Františka je zřejmé, že každý vnímáme věci jinak. Je to zřejmé i z článku pana Černého, na který jsem dávala odkaz. Ten odkaz tam byl z důvodu, že každý vnímá věci jinak, ne kvůli spáse. Papežova katecheze se mi jeví jako jasně evangelizační.

  Chápu, že v těchto věcech nemusíte být s mými odpověďmi spokojen, avšak vezměte, prosím, na vědomí, že i já se vyjadřuji, o čem budu diskutovat a o čem ne a že nemám v plánu rušit svůj původní záměr, o kterém jsem již psala.

  Odpověď
 31. Rozumím. Je to tak, že ve skutečnosti o tom, co si představujete pod pojmem evangelizace a spása, nechcete diskutovat. Přitom považujete papežovu katechezi za jasně evangelizační.

  A tím podobenstvím jen mapujete, co si kdo pod tím představí a neplánujete ohledně jeho výkladu nikomu pomoci. Beru to na vědomí.

  Odpověď
 32. Pane Arone,

  ano, považuji papežův přístup celkově za evangelizační, nejen zmíněnou katechezi. Také i z důvodu, že celý víkend nebudu doma, ale budu se věnovat farním evangelizačním buňkám na popud papeže Františka, tedy ovoce jeho přístupu k evangelizaci v praxi. Jinak nepokládám lidi, kteří nediskutují na těchto stránkách za lidi bez názoru. To, že někdo nechce diskutovat o něčem, neznamená, že nemá názor. Ne každý svůj názor musí prezentovat na internetu. Já bych diskutovat mohla, ale odchýlila bych se od svého záměru a diskusi zbytečně rozšířila. Takže píšu o tom, o čem jsem měla v plánu psát. V mailu jsem se rozepsala mnohem více o některých bodech z článku p. Nováka.

  Otázku spásy jste zde otevřel Vy, já řešila inauguraci a chování lidí v křesťanských diskusích na příkladu hodnocených osob p. Drápala a p. Nováka.

  Ne, podobenstvím jen nemapuji, má hlubší smysl. Mapování by bylo málo a beze smyslu. Avšak i mapuji, a to je rozdíl. Ale nespoléhám jen na tento web, důležitější jsou osobní zpětné vazby. To však neznamená, že tento web nemá význam obecně. Věřím, že má, i když já si už diskuse, které budu číst, vybírám. Proč zde píšeme? Protože se nás něco dotklo pozitivně nebo negativně a protože si myslíme, že by náš názor měl zaznít. Ve skutečnosti však naše názory nejsou tak důležité, jak si myslíme. A není to osobní, to je jen filosofická úvaha všeobecného charakteru, nemíří na Vás, osobně to neberte. Kvalitu všech názorů prověří čas a sklizeň ovoce.

  To, co jsem napsala v naší konverzaci, považuji již za dostačující, nemám co dodat. Děkuji za pochopení a do dalších dní přeji to nejlepší. Taky děkuji za zájem, nečekala jsem to.

  Odpověď
 33. paní Lidce. Nejdříve jste napsala názor „souhlasím s hodnocením papeže Františka ohledně evangelizace“ a já se snažil až pak zjistit, co si pod slovem evangelizace sama představujete.

  Také chci diskusi ukončit a ani jsem nečekal, že znovu odepíšete.

  Máte svůj názor, co je to evangelizace, ale nechcete jej prezentovat na internetu a zbytečně tak rozšiřovat diskusi. Věříte, že naše názory nejsou tak důležité, jak si myslíme.

  Odpověď
 34. Takto jste nastolil téma spásy: „Mohla byste se prosím nám, paní Lidko, pokusila vysvětlit, co si představujete pod pojmem spása nevěřících Vy sama? A jak ji mohou dosáhnout. Jinými slovy vysvětlete, prosím, proč souhlasíte s tím hodnocením papeže Františka ohledně evangelizace.“

  Spása a evangelizace je zde spojena. Už si nepíšeme nic nového. Diskusi chcete ukončit. Už jsem Vám přála, tak to stále platí, už neodepíšu. Díky moc za Váš čas. Howgh.

  Odpověď
 35. Vladimír Neškudla

  Vidím, že je zde mnoho komentářů, můj bude prostý. Každou akci někdo připravuje, a pokud tam při přípravě byl vůbec někdo za evangelickou stranu a židovskou obec přítomen (jako že ano), tak asi předpokládám s průběhem bohoslužby souhlasil. Proč tito lidé neřekli, že to chtějí jinak? Zřejmě jim naplánovaný průběh nevadil. Také zřejmě prezident Pavel a jeho hradní tým to takto chtěli a tak to tak proběhlo…
  Dle mého názoru se tolik nestalo…Proti gustu žádný dišputát.

  Odpověď
 36. Mlhavost, mnoho slov přitom bez vysvětlení jejich významů. Nový a změněný obsah starých slov a pojmů jako evangelium, spasení, spása, křesťan atd. Zmatek.

  To vede k tomu, že lidé pak docházejí k závěrům, že naše názory nejsou tak důležité, jak si myslíme. Nebo že každý si podobenství může vyložit, jak chce. Je to jedno. Zmatek.

  Evangelizace skrze vyučování Božího slova o Kristu vede ke spasení nevěřících. Základem evangelizace je vždy evangelium např 1 Kor 15. A evangelium je také pro evangelizaci věřících, abychom společně rostli ve svém spasení v Kristu. Například Ef 4, Jan 6,27, podobenství o rozsévači kde semenem je Boží slovo, Kol 1.4-6 atd.

  Dobrý příklad evangelizační promluvy pro věřící i nevěřící https://www.luterani.cz/blog/bozi-milost-nas-zachranuje?categoryId=1453
  Evangelium spasení spása záchrana. Milost. Odvrací pozornost od sebe k Bohu. Upevňuje ve víře Božím slovem. Mluví o Bohu o Kristu a o Božích skutcích. Používá Boží slovo. Chválí Boha. Jasná slova.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář