David Novák / Potřebujeme skutečně kouče?

Konzultanti, guruové, mediátoři, osobní trenéři, koučové, terapeuti, poradci (téměř na všechno) atd. Co mají tyto a další profese společné? To, že mnoho oblastí osobních vztahů se změnilo v komodity, v služby, které se nabízejí a prodávají. Dostáváme se do situace, kterou R. Reich vystihl slovy „platíme za pozornost“. 

Je to vlastně velmi zvláštní situace, kterou vystihují následující slova: „Vztahy kdysi tvořily neodmyslitelnou součást osobní identity a sebeúcty právě proto, že stály mimo svět obchodních smluv a tržní směny. Rodiny, přátelé, sousedé, to všechno byli lidé, k nimž vás vázalo pouto vzájemnosti. Důležité bylo, že zde byli pro vás stále, ne pouze tehdy, když jste si je mohli dovolit zaplatit.“ (Podle: Sacks J., Důstojnost v rozdílnosti) Ještě jednou R. Reich a jeho postřeh z jakési reklamy: „Mít nejlepšího přátele je úžasné. Je však tento váš přítel skutečný profesionál, jemuž byste svěřili s důvěrou ty nejdůležitější záležitosti svého života?“ Reklama chce slyšet odpověď ne! Vede nás k závěru, že řešení nejdůležitějších otázek života je třeba svěřit profesionálům, tedy koučům, poradcům, terapeutům a dalším. 

SOUVISEJÍCÍDavid Novák / Víra, modlitby, politika a schválení zbrojní pomoci Ukrajině 

Chápu, že je moudré někdy něco svěřit do rukou odborníkům. Jenže jindy třeba ne. Svému příteli důvěřuji… protože mu zkrátka důvěřuji, a protože za jeho přátelství nemusím platit. Zásadní problém je v tom, že zvyšující se pracovní nároky, ale i nároky, které máme na život, a za které se musí draze platit, vedou k tomu, že máme stále méně času rozvíjet vztahy se svými blízkými. Proto někteří lidé platí za pozornost, kterou jim někdo věnuje. Mnoho z toho, co je v našem životě podstatné, jsme delegovali na jiné – na terapeuty, konzultanty, poradce, kouče, kterým platíme, aby spravovali naše vztahy, konflikty, a emoce lépe, než bychom to dokázali my sami nebo než nám dovoluje čas. Jenže to s sebou nese obrovskou ztrátu vlády nad vlastním životem. Navíc hrozí, že člověk předává část své zodpovědnosti na jiné. 

Nic proti zmiňovaným profesím. Jen pozor na to, abychom příliš rychle nerezignovali na řešení problémů a výzev, které přináší život a které můžeme vyřešit s pomocí svých přátel. Pokud žádné nemáme, pak možná bude problém na naší straně.

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj: blog Davida Nováka Datum: 3. května 2024 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags:

5 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Rozporuplná a zároveň výmluvná hned první věc, která nás uhodí do očí, je „harmonicky“ vyvážená vstupní stránka tohoto webu (samozřejmě není výjimkou – bohužel). Ryze světské věci a záležitosti a do nich vložené ty křesťanské, s opačným základem a významem. Vůbec nezpochybňuji patrně finančně existenční nutnost tohoto vzájemného propojení a výpomoci, protože na něco se státní peníze z daní lehce vyčlení a na něco to prostě není možné. Ale nemusí to být samozřejmě pouze jediný důvod, jenom se chci zmínit, že toto všeobecně popsané obchodování i samotným autorem komentáře, potažmo ovládání finančními prostředky, nabývá stále na větší moci a intenzitě.
  Ale nezoufejme, protože i tyto situace nám nabízejí možnost otevřít oči a znovu si s plnou vážností a zodpovědností uvědomit skutečný charakter tohoto padlého světa.

  Odpověď
 2. Přátelství jsou obvykle založena na vzájemných sympatiích, na oboustranném věnování pozornosti. To je jistě hezké a taky oboustranně výhodné, pokud mají obě strany co nabídnout (byť nemusí jít přímo o hmotné věci). Tak nějak vzniká užitečný sociální kapitál. A kdo nemá přátele (kteří by mu mohli být užiteční), něco to o něm vypovídá.
  Ale co asi měl na mysli Ježíš, když řekl:
  „Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?“

  Odpověď
 3. Dobrá úvaha. Děkuji.

  Jeden nový profesionální kouč, začínající až daleko po své čtyřicítce, mi říkal před časem něco podobného. Že právě díky tomu, že lidé dnes nemají čas na přátele, tak teď on má před sebou spoustu budoucích platících klientů. Že to, nač dříve stačil přítel, který jen vyslechnul a něco málo poradil, on teď udělá klientovi za velmi slušné peníze. Že bude placený přítel.
  Ještě dodal, že není na toto povolání přítele nutná žádná velká ani dlouhá odborná příprava.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář