David Novák / Rozbuška a další mutace covidu-19

Na Wikipedii jsem se dočetl, že rozbuška je prvotní stupeň iniciace trhavin. Tedy stačí ji „iniciovat“ a nastane výbuch. Je-li řízený, pak je vše v pořádku, je-li neřízený, je zle a následky bývají tragické.

Když nastala pandemie, pro společnost to bylo jako rozbuška, která nás ale sjednotila. Mnoho lidí šilo roušky, pomáhalo potřebným a mnozí se upínali k nalezení vakcíny. Jenže situace se dramaticky změnila a postupně máme co do činění se dvěma druhy virů. Jeden se jmenuje covid-19, druhý rozdělení. První likviduje životy, zdraví a ekonomiku, druhý pak vztahy a působí jako výše zmíněná rozbuška. Rozbuška, která může zapálit „cosi“, co přesně nedokážeme pojmenovat. 

SOUVISEJÍCÍDávid Novák / O zlu, zlých a slušných lidech

Jsme svědky toho, že jedni vidí v druhých sobecké a nezodpovědné jedince, kterým kladou za vinou přeplněné nemocnice. Druzí naopak vidí v první skupině zmanipulované a vystrašené ovce, které se nechaly obalamutit nadnárodními farmaceutickými koncerny. Smutné je, že diskuse mezi těmito dvěma skupinami v podstatě už neexistuje. Tzv. „diskuse“ v lepším případě končí tím, že jedni druhým kopírují nejrůznější statistiky, které podporují ten či onen názor. V horším případě diskuse skončí urážkami a nadávkami (to jste nakonec mohli vidět i pod mým blogem o očkování). Zároveň obě strany nedokážou pochopit, že ti druzí jim nerozumí. Důvody onoho neporozumění jsou, žel, často přičítány morální pokleslosti té které strany. Jinými slovy neznalost není připisována nedostatku informací ale ignorantství nebo nižší morálce.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Navíc čím více se stupňují represe, tím více roste vztek, frustrace, někdy i nenávist. Toto je rozbuška do už tak hluboce rozdělené společnosti, která ještě nevychladla z voleb. Je třeba poctivě dodat, že na obou stranách barikád jsou morální, chytří a vzdělaní jedinci, kteří si v tomto ale nedokážou porozumět.

Já sám jsem očkovaný a myslím, že je to krok správným směrem. Svoje rozhodnutí jsem udělal tak, jako to dělám s jinými oblastmi života, kterým nerozumím. Radím se s odborníky. Proto jsem v případě očkování dal na radu několika svých známých, a třeba dodat, i kvalitních lékařů. Prostě nejsem virolog ani lékař a zároveň se držím hesla „ševče, drž se svého kopyta“.

Duch

Proč o tom píšu? Myslím, že nastalá situace už je a bude pro církev velikou prověrkou. Jde totiž o to, že „očkovat/neočkovat“ hluboce zasahuje emoce mnohých lidí, v případě křesťanů i jejich víru. Třeba v těchto otázkách: Jak můžete chodit do jednoho sboru se „zmanipulovanou ovcí“? S nezodpovědným a sobeckým člověkem, který kašle na očkování? S někým, kdo se nechal „očipovat“?  Kdo podporuje svým očkováním nadnárodní farmaceutické koncerny? Kdo souhlasí s tím, že neočkovaní nesmí na bohoslužby (k tomu ještě nedošlo, ale co když)?

Několikrát jsem byl v některých sborech přítomný diskusím na toto téma a rychlost, s jakou se rozpalovaly hlavy, byla závratná. Naštěstí ale obě strany včas zjistily, že se nedohodnou, a zklidnily se.  A někdy může být i dohoda o nedohodě řešením.

V čem je a bude situace okolo covidu jiná? Možná v tom, že bude strašně těžké se domluvit a ovládnout emoce, protože budeme mít pocit, že ti na druhé straně nás ohrožují. Zároveň si připusťme, že rozdělení, které covid do církve přináší, je další velmi nebezpečný virus. Budeme schopni se mu ubránit?

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj: blog Davida Nováka Datum: 20. listopadu 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

36 Komentáře

 1. Možná, že by si měl každý o sobě a druhých uvědomit, že nikdo nemáme stejný základ, nikdo nemáme stejnou minulost a nejsme jí stejně zatíženi – a to je pouze jeden pohled – prostě jsme v mnoha ohledech každý jiný, což nám právě potvrzuje ona rozpolcenost, ony dva tábory. Idea jednoty jak je vidno je zavádějící a čím dál více vzdalující se realita, jak se ostatně autor zmiňuje i o průběhu voleb. Ne, jednota je nereálná vize, těch důvodů pro je stále méně a méně a těch proti stále více a více, pouze si je nechceme připustit, nechceme je vidět. A protože jsme věřící a věříme Písmu, tak nás to jistě „nepřekvapuje“. Vždyť Kristus nám nic takového nezaslíbil nebo ano? Bratře Nováku, jste překvapen, že se jednota nekoná ani v církvi, jakmile přijde řeč na covid? Ve světských záležitostech je jednota nereálná nikde, jak je vidět ani na půdě církve. Ona bájná jednota – ale i svoboda – je reálná pouze v Kristu.

  Odpověď
 2. Vážený bratře,

  dovedete si představit celocírkevní modlitby za danou situaci, aniž by lidem byl sdělen jediný správný názor od těch jediných správných odborníků (z jedné či druhé strany), za který se mají modlit? Prostě volat k Hospodinu za nemocné, zdravé i za oba tábory, aby Bůh sám dal moudrost, vnesl světlo a učinil svoji vůli? Věří dnes ještě církev, že peklo je horší než pár dní na JIP?

  Odpověď
 3. „Já sám jsem očkovaný a myslím, že je to krok správným směrem. Svoje rozhodnutí jsem udělal tak, jako to dělám s jinými oblastmi života, kterým nerozumím. Radím se s odborníky. Proto jsem v případě očkování dal na radu několika svých známých, a třeba dodat, i kvalitních lékařů. Prostě nejsem virolog ani lékař a zároveň se držím hesla „ševče, drž se svého kopyta“.

  Ještě si dovolím bratře, ​uvedený odstavec okomentovat.
  Něco podstatného ve Vašem pohledu a názoru chybí. Tím podstatným, tou zásadní veličinou je – víra.
  Pokud jste věřící, opravdu věříte? Pokud ne, nemohl byste být v Božích očích spravedlivý. Ano, na jedné straně je rozumná kalkulace, postavená na faktech, prognózách, názorech odborníků, vlastních pocitech, to ano, to Vám nikdo nemůže zpochybnit. Avšak to je přesný opak víry. Opravdu věříte v to, co není viditelné? Co dělá víru vírou? Přečtěte si v NZ Pavlův výklad o víře, co všechno na ní stojí, co všechno se díky ní událo.
  Milý bratře, jsi oklamán a klameš i okolí kolem sebe.

  Odpověď
 4. Navíc čím více se stupňují represe, tím více roste vztek, frustrace, někdy i nenávist. Pozorování o strachu na obou stranách a o rozdělení v církvi.

  Tato slova mi připomněla proroctví Pána Ježíše Krista Lk 21: „A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“

  Máme přestat řešit podobné konflikty, napřímit se a pozvednout hlavy, protože se přibližuje naše vykoupení. Vykoupení a konec konfliktů nespočívá v lidech, ale v Kristu Ježíši.

  Odpověď
 5. Kdo má pravdu? Příznivci nebo odpůrci očkování proti covidu?

  Příznivci argumentují studiemi dokazujícími, že očkování pomáhá. Efekt není stoprocentní, ale to propagátoři vakcinace nikdy neslibovali. Je pravdou, skutečný efekt očkování je horší, než propagátoři očkování očekávali. Nicméně je stále velmi vysoký. Na JIP v ČR leží určité počty neočkovaných i očkovaných. Když tato čísla vztáhneme na celkové počty neočkovaných a očkovaných, zjistíme že na JIP je 73,4% neočkovaných. V kategorii pacientů nad 65 let je na JIP 82% neočkovaných. V kategorii nad 75 let je JIP 75,4% neočkovaných. Tato čísla jasně dokazují, že očkování funguje. Zdroj: https://www.denik.cz/cesi-v-cislech/ockovani-proti-koronaviru-funguje.html

  Nyní argumenty odpůrců očkování:

  1. Vakcína není dlouhodobě vyzkoušená, v budoucnosti může způsobit nečekané vedlejší účinky. Námitka č. 1: Každá vakcína byla začínala jako nevyzkoušená a někdo musel podstoupit riziko vedlejších účinků, aby ji vyzkoušel. Jsem já natolik výjimečný, abych mohl požadovat, že se místo mě musí obětovat někdo jiný? Nejsem sobec, když požaduji, aby vakcínu testoval někdo jiný, abych se já nevystavoval žádnému riziku? Námitka č.2: Vakcíny mRNA (Pfizer BionTech, Moderna) jsou ve výzkumu již 20 let. To nové byla závěrečná fáze výzkumu – přizpůsobení vakcíny pro covid-19.

  2. Cílem vakcinace jsou gigantické výdělky farmaceutických firem. Námitka: V minulosti došlo k vážnému poškození zdraví nedostatečně vyzkoušenými léky. To vedlo k nesmírně přísným požadavkům na testování každého nového přípravku. Z toho důvodu je výzkum a testování nového léku velmi nákladné. Představme si nyní, že by farmaceutické firmy dávaly léky za minimální ceny bez zisku. Z čeho by pak financovaly výzkum nových léků? Co je menší zlo? Že budou mít farmaceutické firmy nadměrné zisky nebo že budou živořit a nic nového nebude?

  3. Vakcína mRNA pozmění DNA příjemce. Cílem jakýchsi konspirátorů (Bill Gates) v pozadí je odstranit přirozenost organismu člověka a decimovat přemnožené lidstvo. Námitka: mRNA nevnikne do lidské buňky, natož aby pozměnila její genetickou informaci.

  Daly by se najít ještě jiné, bizarnější důvody odpůrců očkování. Rád na ně budu reagovat.

  Jak poznat v současné záplavě informací, které z nich jsou pravdivé? Odpověď nalezneme v Písmu. Tam se praví, že dobrý strom dává dobré ovoce, ale otrávený strom naopak. Otráveným stromem jsou například anonymní (nepodepsané) informace. Nebo jsou podepsané nějakou celebritou, ale když se na ni obrátíte, odepíše vám, že on či ona nic takového nenapsal. Stalo se mi už 2x, že mi něco takového přistálo v mailu, ale při prověření se ukázalo, že to byla lež. Z toho plyne: Jen hlupák věří řetězovým mailům, zvláště když je na konci: Šiřte to dál, než to smažou! Nelze věřit dezinformačním webům. Zde je jejich seznam: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch_web%C5%AF_v_%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B

  Většina lidí si neuvědomuje, že šíření lži – přeposílání lživých materiálů, je těžkým hříchem. Proto bych chtěl apelovat: Není omluvou, že ten, kdo to jen přeposlal, to nepsal a nevěděl, zda je to pravda. Ten, kdo nějakou lež přepošle, má stejný hřích jako ten, co ji vymyslel. Pokud si nejste jisti, že očkování škodí, dejte pozor, abyste neobtížili své svědomí zlem. Odrazovat od očkování je zlo. Kdo nevěří, ať se jde podívat na JIP s covodovými pacienty.

  Odpověď
  • Milý Pavle,

   máte zajímavé argumenty. Zřejmě by tedy bylo dobré úplně odbourat první až třetí fázi klinického hodnocení na omezeném počtu lidských dobrovolníků a léky po preklinickém hodnocení dávat rovnou lidem bez ověřené dávky a účinku. Takový argument – že by se léky měly plošně aplikovat bez klinického hodnocení na lidech – si netroufne říct ani skalní stoupence genových vakcín. Ale je dobré, že to přiznáváte. Argumentace obvykle zní, že jsou řádně klinicky hodnoceny. Tímto nahráváte oponentům.

   Rovněž tvrdíte, že mRNA nevniká do lidské buňky. Jak tedy může vstoupit do ribozomů a exprimovat protein na buněčném povrchu, když do buňky ani nevstoupí? A proč je zapouzdřena do lipidové nanočástice pro transfekci buněčnou membránou. Zřejmě si pletete buňku a její jádro. Nebylo by pro Vás lepší si o tom něco nastudovat, než se pouštět do polemik?

   Jinak bych rád připomenul, že je lépe nechat mluvit oponenty, než tlumočit jejich názory. Dovolím si zde – když už se tomu věnuje tolik času – citovat desatero oponentů, aniž bych se s ním nutně musel ztotžnit. Ale pokud je třeba bojovat proti oponentům, nechťa zazní jejich argumenty:

   1.Rezignovalo se na základy klinické medicíny. Místo anamnézy, klinického vyšetření a laboratorního nálezu je diagnostikována „nemoc“ na základě jediného výtěru z nosohltanu špatně nastaveným PCR testem. Tato „nemoc“ je zjišťována i u zcela zdravých lidí, kteří jsou neustále nesmyslně a draze plošně testováni, a to včetně dětí.

   2. Všichni zdraví lidé jsou na základě presumpce viny považováni za infekční, dokud nedokážou tzv. bezinfekčnost – a to pomocí postupů, které žádnou bezinfekčnost prokázat nemohou. Potvrzení o bezinfekčnosti tak dostanou například očkovaní, aniž by byla jejich bezinfekčnost prokázána.

   3. Lživě se tvrdí, že imunita po očkování je lepší a delší než imunita po prodělání nemoci. Toto tvrzení popírá publikovaná data i samotné základy imunologie.

   4. Jsme svědky porušování Hippokratovy přísahy – je vyvíjen tlak na nedodržování lékařského tajemství, restriktivní opatření jsou zneužívána proti zákonům lidskosti, lékařská etika dostává vážné trhliny a jsou porušována doporučení WHO i dalších autorit včetně verdiktů soudu.

   5. Od počátku jsou návrhy na levnou léčbu odmítány bez bližšího zkoumání a čekání na všespásnou vakcínu se po dlouhé měsíce stalo modlou. Politici si zčásti přisvojili kompetence k diagnostice, léčbě a prevenci.

   6. Po půl roce je zřejmé, že dobrovolnost vakcíny byla jen další lží. Je vyvíjen nátlak na očkování, i když je již zřejmé, že vakcína není účinná v zabránění přenosu nákazy.

   7. Vakcíny jsou experimentální, nemají dosud ukončené třetí fáze klinických studií, za možné budoucí nežádoucí účinky farmaceutické firmy neručí. Očkování na nádražích a v obchodních centrech, bez sepsání anamnézy, bez pečlivého vyšetření a poučení očkovaného odporuje zásadám lékařské profesionality a etiky.

   8. Celá epidemie je prezentována jednostranně, není připouštěna svobodná diskuse, objevuje se cenzura, experti s oponentními názory jsou umlčováni, dehonestováni a označováni za dezinformátory, odmítače či popírače, čímž se slovník oficiální propagandy nápadně přiblížil slovníku totalitní strany z období před rokem 1989.

   9. Lidé jsou již rok a půl strašeni neuvěřitelnou mediální masáží, na níž se bohužel podílejí i lékaři a porušují tím jednu z hlavních zásad medicíny – především neškodit. Primum non nocere.

   10. Vláda není schopna odpovědět na základní otázku – kdy opatření skončí. Je zřejmé, že ani nulový počet pozitivních testů nepovede k ukončení restrikcí, protože „co kdyby“. Tento postup je natolik arogantní a hloupý, že vzbuzuje podezření, že jde o záměrný plán na okleštění lidských práv a svobod.

   MUDr. Vladimír Čížek, lékař a předseda etické komise
   Prof. MUDr. Jiří Beran CSc., lékař, epidemiolog a vakcinolog
   MUDr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog
   MUDr. Martin Čížek, lékař
   MUDr. Jana Dumková, odborná asistentka
   MVDr. Václav Fejt, mikrobiolog
   RNDr. Tomáš Fürst Ph.D., matematik
   MUDr. Miroslav Havrda, lékař
   MUDr. Jan Hnízdil, lékař
   MUDr. Hana Hrbáčová, lékařka
   Doc. RNDr. Arnošt Komárek Ph.D., matematik, biostatistik
   MUDr. Jaroslav Konečný, praktický lékař
   RNDr. Zuzana Krátká Ph.D., imunoložka
   MUDr. Jarmila Kudová, lékařka, viroložka
   MUDr. Kateřina Lucká, lékařka
   MUDr. Soňa Peková Ph.D., molekulární genetička a mikrobioložka
   Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., lékař, kardiochirurg
   MUDr. Šimon Reich, lékař
   MUDr. Hana Štefaničová, lékařka, kardioložka
   Mgr. David Šubík, sociolog
   MVDr. Jiří Urbánek, exředitel prodeje a marketingu ve farmaceutickém průmyslu
   MUDr. Hana Zelená Ph.D., lékařka, viroložka

   Odpověď
   • Václave,

    zemřelo 32 tisíc pacientů s covidem. Nemocnice jsou přetíženy a nemohou léčit jiné nemoci. Zdravotnictví se nachází ve fatální situaci. Za těchto okolností vy přicházíte s obecnými námitkami, přičemž napíšete, že se s nimi ani neztotožňujete. Jak falešné!

    Nikde jsem nenapsal, že by se vakcíny měly dávat lidem přímo, aniž by byly nejprve testovány na dobrovolnících. To jste si vymyslel. Já jen říkám, že vakcíny na dobrovolnících testovány byly a že ti dobrovolníci riskovali, aby ostatní nesli riziko mnohem menší. Pokud by se žádní dobrovolníci nenašli, vakcína by se nikdy nedostala do oběhu. Tak tu máme dvojí druh lidí. Ti první jsou ochotni přinést oběť, ti druzí nejsou ochotni se vystavit žádnému riziku. Ti druzí mají lví podíl na zahlcení nemocnic – jsou to sobci. Přečtěte si, co si o nich myslí zdravotnický personál. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zadna-rarita-na-aro-lezi-i-mladi-to-hlavni-teprve-prijde-rika-primar-181103#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_id=181103&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

    Odpověď
    • a)
     zemřeli „s kovidem“ nebo „na kovid“ ?
     b)
     jaké léčby se jim dostalo a kdy?
     c)
     co se týče dobrovolníků na zkoušení nějakých preparátů: mnoho dobrovolníků by rádo podstoupilo léčbu celou řadou léčiv vyzkoušených, bezpečných a evidentně pomáhajících …kdyby jim v tom úřady nebránily. Proč?

     Bez odpovědi na tyto body nemá smysl takto argumentovat.

     A že něco píše seznam zprávy taky není argument, spíš naopak.

     Odpověď
     • Většina lidí, kteří zemřeli infikovaní covidem měli ještě jiné nemoci, na které by tak jako tak zemřeli. Ale pokud by nechytli infekci, žili by déle. Takže jaká je příčina, že jejich život skončil předčasně? Je to covid. Tomu ostatně odpovídá statistika nadměrných úmrtí, což je rozdíl mezi průměrným počtem zemřelých v období před covidem a počtem zemřelých během pandemie. Nadúmrtí dokonce překračuje počty zemřelých s covidem, které eviduje zdravotnictví. Kdyby během pandemie bylo nadměrné množství dopravních nehod, mohli bychom se hádat, zda za nadměrná úmrtí opravdu může covid. Ale nehod kvůli lockdownu bylo méně.

      Léky jako Remdesivir či Bamlavinimab byly testovány narychlo, stejně jako vakcíny. Nechápu potom, proč vám vadí jen vakcíny.

      Doufám, že vás tyto odpovědi přesvědčily.

    • Milý Pavle,

     To vše je samozřejmě pravda. Nicméně částečná:

     1. Psal jste ale o tom, že vakcína není řádně vyzkoušená a vadilo Vám, že by to někdo mohl zkoušet místo Vás. Tím ovšem nahráváte opozici a tvrdíte, že jste předmětem klinického hodnocení. Je tím ale myšleno toto: neví se zatím zcela jistě, jaký typ imunity se vytváří, není známo kolik bude přeba dávek (to jsou 1 a 2 fáze klinického hodnocení). Ta třetí fáze také není uzavřena, a hlavně, chybí zkoušky dlouhodobé bezpečnosti a nikdo neodhadne, co se může přihoit za pár let.

     2. Ohledně těch 32 000. Nejsou to lidé s Covidem, ale se SRAS-CoV2 (stále dokola se zaměňuje virus a nemoc), a Covid nebyl příčinou smrti všech těchto lidí. Podle docenta Blatného sem lze zařadit jen třetinu, tedy cca 10 000 lidé, a to za dva roky. Chřipka zabije cca 1 – 6 000 000 lidí ročně. Smrtnost Delty je 0,15% – chřipky je 0,1 %, tedy obdobně. Nyní se uvádí, že je nakažených cca 140 000 za týden na 100 000 obyvatel. U chřipky je limit pro epidemii 160 – 180 000, a to nemocných, nikoliv nakažených. Obě nemoci samozřejmě představují zdravotní riziko a každá život má cenu. Ale napadlo Vás, pokud nejste proti chřipce očkován a chodil jste bez repirátoru, že jste mohl někoho nakazit a zabít?

     3. Ohledně přetížených nemocnic. Nemocnice přetížené nejsou a ani nebyly. Jsou přetížena jen infekční oddělení, přebudovaná na kovidová. To je samozřejmě skutečnost! Avšak celková naplněnost nemocnic např. v procentech je za poslední dva roky nižší. Viz: https://www.fnbrno.cz/luzkovy-fond-fn-brno/t1027

     4. Ohledně putujícího spike glykoproteinu (odpovídám nyní i jiným). Zde pro mě není podstatné, zda zůstává na buňce nebo putuje dále. Podstatné je, že pokud při reinfekci nebo očkování buňka produkuje daný protein a vystaví jej na povrchu, pak se stává předmětem útoku lymfocytů a proteiny se pak stejně uvolní.

     5. Ohledně vakcín proti MERS. Pak je pravdou, že se vycházelo z jejich biotechnologie. Ale samotná technologie léčiv ještě nezavdává příčinu rychlé registrace v oblasti klinického hodnocení. Klinické hodnocení se týká konkrétního léčiva, nikoliv jeho přípravy. Navíc SARS-1 a MERS vykazovaly tzv. ADE syndrom, a proto se v jejich vývoji neuvažovalo o pokračování a nikdy nebyly zavedeny do výroby. Je ovšem pravdou, že všechny tři typy vykazují homologii daného proteinu, který je navíc klíčovým epitopem a virus jím vstupuje do buňky. Zde k urychlení zřejmě došlo. Ovšem jak mohou na dané protilátky reagovat potenciální příští mutace nikdo odhadnout nedokáže.

     Mohl bych svá tvrzení samozřejmě doložit odkazy na články, ale považuji to na tomto fóru za zbytečné. Napadlo mne, co by se stalo, kdyby se 100 % lidí nechalo naočkovat. Napovídat nám může třeba Portugalsko (i když zde 100 % není).

     Odpověď
     • ad1) Vakcína nebude plně vyzkoušená nikdy. Každý člověk je originál a je (nepatrná) část lidí, které vakcína může zabít. A tak ti první dobrovolníci, kterým je podána, zjistí například, že je bezpečná například na 98%. Když ji dostanou miliony, zjistí se, že je bezpečná na 99%. Po 5 letech používání to bude 99,5%. Po 10 letech 99,6%. Nikdy to nebude 100%. I po těch 10 letech na vakcínu někdo zemře. Když porovnáme počet zemřelých bez vakcíny a s vakcínou, zjistíme, zda se očkování vyplatí.

      ad2) V minulosti byla chřipková období a staří (komorbidní) lidé v takovém období umírali více, než v jiné části roku. Nikdy však nebyly nemocnice zahlcené tak, že by musely rušit jiná, méně akutní ošetření. Když statistici zjišťují kolik úmrtí způsobil covid, vypočítají nejprve křivku průměrných úmrtí před covidem a tu poslezéze porovnají s křivkou během pandemie covidu. Ve srovnání jsou tedy zahrnuty nadměrná úmrtí během chřipky. Takto zjištěná nadměrná úmrtí překračují počty úmrtí s covidem evidovanými zdravotnictvím.

      ad3) Nemocnice potřebují pro obrovský počet covidových pacientů zdravotnický personál z ostatních oddělení. To je důvod, proč nemohou normálně ošetřovat ostatní pacienty. Takže zahlcené jsou.

      ad4) Nechápu, proč by daná informace měla svědčit proti očkování.

      ad5) Rychlá registrace nové vakcíny byla založena skutečnosti, že její vývojáři měli až nadbytek peněz. Mohli se tedy současně obrátit na velké množství firem, které ověřování nových vakcín provádějí. Další výhodou byl masový počet nakažených a tím pádem bylo snadné zajistit dostatečné množství vhodných dobrovolníků. Provádějí se studie, jak vakcíny reagují na nové mutace. Jsou méně účinné, ale stále pomáhají.

      Pane Drozdo, vy si nejste jist, zda vakcinace škodí, vy máte toliko pochybnosti. Za těchto okolností vás prosím: Nechte si své pochybnosti pro sebe a neházejte klacky pod nohy přetíženému zdravotnictví.

 6. otázka není očkovaný nebo neočkovaný ale spasený nebo ztracený? podle Jan 3,16 a 3,18 stále je to o kázání evangelia o spáse a rozhodnutí pro Krista nebo bez Krista. očkování nebo neočkování nemá nic společného se spásou otázka zní je člověk na cestě do nebe nebo do pekla? církev tu není aby kázala očkování nebo proti očkování to jí jen odvádí od Božího záměru proč je církev na zemi. jděte kažte uzdravujte mrtvé probouzejte čiňte učedníky, očkování nebo neočkování s tím nemá vůbec nic společného

  Odpověď
   • Pro pavlu a Olgu,

    očkování má velice mnoho společného s „otázkou, zda je člověk na cestě do nebe nebo do pekla“. Očkování chrání člověka před smrtí a před hospitalizací. Ne stoprocentně, ale chrání. Silně proočkované státy (Portugalsko) mají nesrovnatelně lepší výsledky než nízko očkované (Bulharsko). Portugalsko má naočkovaných 89% obyvatel, Bulharsko 25% obyvatel. V Bulharsku umírá týdně 150 lidí na milion obyvatel týdně, v Portugalsku 7 lidí na milion obyvatel týdně. Zdroj: Our world in data

    Kdo tedy vystupuje proti očkování a mate tím lidi, nese spoluvinu na zbytečném úmrtí svých spoluobčanů. A může počítat s tím, že se za to bude jednou zodpovídat před posledním soudem.

    Odpověď
 7. Ono je hezké, když jsou lidé gramotní, na druhou stranu by se to s tou vzdělanostní společností nemělo přehánět 🙂 Univerzity produkují miliony vědeckých článků, pro něž je stále těžší zajistit skutečně nezávislé posouzení a oponenturu. Média také vyhledávají kvůli čtenosti senzace zvýrazněné clickbaitovými nadpisy. Pak se nelze divit, že laici tráví dlouhý čas surfováním na internetu v zoufalé snaze dobrat se pravdy.
  Jen pár poznámek k desateru zveřejněném výše : 1. PCR diagnostika je nová metoda. Můžeme zůstat u klasické diagnostiky klinických příznaků. Potom se ovšem může stát, že vážné případy narostou natolik, že umírající budou ležet prakticky bez pomoci v improvizovaných špitálech, jak to známe z fotek epidemie španělské chřipky. 2. výhrady vůči mRNA vakcínám se zaměřují především na možnou škodlivost vytvořeného spike-proteinu. Ten je ovšem na rozdíl od původního spike-proteinu tzv. 2P mutací ( použitou již při vývoji vakciny proti MERS ) zafixován v prefúzním stavu, takže by měl skutečně zůstat vytrčený na povrchu buňky a neprovádět žádné další vylomeniny, jako putování krevním řečištěm či vnikání jeho torz do buněčného jádra
  https://www.factcheck.org/2021/07/scicheck-covid-19-vaccine-generated-spike-protein-is-safe-contrary-to-viral-claims/
  Přeji hezký den

  Odpověď
  • Vážený Mirku,

   moc Vám děkuji za odkaz na článek. Potěšil mě. Nejsem si ale úplně jist, zda je možné mluvit o „zničení“ proteinu protilátkami. Jedná se o neutralizační protilátky, které vytvářejí s proteinem obvykle již nefunkční komplexy. Ale budiž, smysl je mi jasný. Výběrový soubor byl ovšem pořízen z pacientů, kteří neprodělali infekci, takže vylučuje jedno z kritérií (reinfekce), které jsem uváděl. Tento článek podle mě ale také potvrzuje to, co jste dříve – pokud jsem Vás správně pochopil – popíral, a to a to, že se S-glykovaný protein vůbec z povrchu buňky uvolňuje.

   Cituji:
   „2. výhrady vůči mRNA vakcínám se zaměřují především na možnou škodlivost vytvořeného spike-proteinu. Ten je ovšem (…) zafixován v prefúzním stavu, takže by měl skutečně zůstat vytrčený na povrchu buňky a neprovádět žádné další vylomeniny, jako putování krevním řečištěm či vnikání jeho torz do buněčného jádra.“

   Autoři jsou přesvědčeni, že se z povrchu buňky uvolňuje vlivem proteáz. I zde je pak hypotéza, že se uvolňuje i vlivem ataku T lymfocytů. Jinými slovy, organismus sám ničí vakcinací transfekované hostitelské buňky s exprimovanými epitopy ve formě S-glykoproteinu. S-glykoproteiny se pak uvolňují a tvoří komplexy s protilátkami, které jsou zvolenou metodou nedetekovatelné.

   Je ovšem doloženo, že S-glykoprotein, uvolněný po této autoimunitní reakci (nebo reakci, kterou preferují autoři), dokáže interagovat s receptory ACE2 například krevních destiček, což v jistých případech vede k jejich agregaci, trombóze, zánětu a výjimečně až k smrti.

   Přiznám se, že detailněji jsem schopnost interakce daného protilátkového komplexu s receptory krevních elementů nestudoval a budu Vám velice vděčný za poučení nebo za odkázanou iteraturu.

   Odkázat – ohledně výše citovaných skutečností – mohu ne velmi dobrý komplexní článek, který doporučuji všem zájemcům, ale není bohužel dostupný online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33966930/

   Odpověď
   • Vážený Václave

    též děkuji za odkaz. Myslím, že si budu muset dát trochu času na prostudování všech studií a termínů, které jsme zde po sobě házeli. Nejsem odborník, mé znalosti biochemie jsou tak na úrovni maturanta. Každopádně ilustrace je jasně vypovídající. Zabijácké buňky ( killer cell ) ničí naočkovanou buňku a S-protein se uvolňuje do krevního řečiště, kde se může vázat na ACE2 červených krvinek. Jenže při infekci virem putují lidským tělem stále se množící funkční viriony a největším nebezpečím je navázání S-proteinu na ACE2 v plicních alveolách. Ve vážných případech dochází k pneumonii, další častou příčinou úmrtí na covid-19 jsou krevní sraženiny. Naopak, osobně neznám nikoho, kdo by po očkování utrpěl krevní trombózu ( včetně jednoho kolegy, který je nositelem leidenské mutace a očkování tedy doprovodilo “ ředění krve “ jak se lidově říká ).
    Takže, i s výše uvedeným prohlášením o vlastní laicitě, osobně bych doporučil očkování dospělých s tím, že riziko, které na sebe člověk bere, je přiměřeným rizikem pokusu navrátit naši společnost do normálního života.
    P. S. Jarní 2 dávky zcela bez potíží, teď na podzim při té 3. mě 2 dny bolelo rameno 🙂
    M. Pinkas

    Odpověď
 8. 1. Korintským 13:
  1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
  2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
  3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
  4Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
  5Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
  6Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
  7Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
  8Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.
  9Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
  10až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
  11Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
  12Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
  13A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

  Milí bratři a sestry v Kristu – kde je láska, víra a naděje v Covidu? Nebo vůbec kde je víra, láska a naděje ve zkouškách? Je v modlitbách? Je v milosrdných skutcích? Je v církvi? Myslím, že je všude tam, kde je s námi Kristus. Myslíte, že Kristus bude jen s očkovanými nebo naopak jen s neočkovanými? Až budeme před Ježíšem stát, bude po nás chtít očkovací průkaz? Je zkouškou pevnosti naší víry to, zda se dáme či nedáme očkovat? Tedy – pokud se nedám očkovat – důvěřuji plně Hospodinovi. Nebo dám se očkovat – a jsem milosrdná, neboť se chovám ohleduplně i k ostatním. Nemyslím si, že takto Ježíš uvažuje. Je to jen můj soukromý názor. Nemám to přímo načteno v Písmu, tam o očkování není ani slovo. Ale o Ježíši tam je slov hodně. Kdysi jsem si říkala, proč si někdy Písmo protiřečí. Někdy Ježíš nabízí milost všem, jindy je velmi přísný. Ale pak jsem pochopila, že Ježíšova slova byla vznášena buď ke konkrétní osobě nebo obecně. Proto varuje velmi přísně farizeje – navenek velmi učené, zbožné. Vevnitř ovšem měli tu nejhorší špínu. A nechtěli se nechat očistit. Nepřijali Ježíše do svého srdce. Naopak – Ježíš vítá ty, kdo svou vnitřní špínu vyznají. Kdo pochopí, že život není hra v divadle, kdy se převlékáme do různých rolí. Zkoušíme si různé kostýmy. Honosíme se vnějškem a rozsuzujeme se podle legitimací. Stranických, církevních, očkovacích. Myslím, že nám začíná chybět láska. Taková láska, o které mluví apoštol Pavel.

  Odpověď
  • Paní Nedbalová,
   máte pravdu, největší z oné trojice je láska. A protože jsem byl hodně příkrý, tak se především bratru Novákovi omlouvám.
   Ať nás spojuje přes všechny rozdíly láska.

   Odpověď
  • Když se nenechám očkovat a nakazím se covidem, budu mít za prvé mnohem větší virovou nálož než očkovaný, takže budu nakažlivější a nakazím více lidí. Za druhé budu mít větší riziko, že půjdu do nemocnice a přispěji tak k přetížení nemocnic. Kdo se nenechá očkovat, ten nemá lásku ani omylem i kdyby se od rána do večera zaklínal citáty z Písma. Problém covidu nelze vyřešit deklamováním Písma.

   Olgo, jestli chcete uspět, musíte hledat pravdu. V Písmu najdete návod, jak se pravda hledá, ale ne všechny informace.

   Odpověď
   • Pane Pavle, já očkovaná jsem. Nemám žádné zdravotní obtíže, tak jsem to riskla. Ale chápu lidi, kteří se právě ze zdravotních důvodů očkovat nechtějí. A pana Krejčího nepodezřívám, že má v sobě málo lásky. Měřit míru lásky očkováním v žádném případě nebudu.

    Odpověď
    • Paní Olgo,

     připomněla jste mi starý vtip: V ZOO chodí žába pořád dokola za ošetřovatelem s otázkou, kdy půjdou se zvířátky na výlet. Ošetřovatel, aby už měl od ní pokoj, slíbí že půjdou, ale pod podmínkou, že to žába zatím zachová v tajnosti. Ta na to nedbá, chodí po ZOO a rozhlašuje: „Pojedeme na výlet, pojedeme na výlet.“ Uslyší to ošetřovatel, naštve a prohlásí: „Ano, pojedeme, ale ta zelená potvora zůstane doma.“ Žába na to: „Jé, to bude krokodýl nešťastnej.“

     Já taky pana Krejčího nepodezřívám z nedostatku lásky. Já z nedostatku lásky podezřívám lidi, kteří očkování mluví jako o riziku a podporují tím strach těch, kdo se dostali do spárů odpíračů. Já si myslím, že kdo má lásku, ten se snaží otázce očkování porozumět a podpořit zdravotníky žijící v obrovském vypětí. Kdo lásku nemá, o problém se nezajímá a myslí si, že na jeho postoji nezáleží. Záleží – každý z nás jsme součástí veřejného mínění. Každý můžeme přispět svojí troškou do mlýna. Je to stejné jako v příběhu vdovy, která dala do chrámové pokladnice dvě malé mince a byla pochválena Ježíšem.

     Odpověď
     • Pane Pavle, když už jsme u mincí a Písma, což tahle: „Co je císařovo císaři, co je Božího, Bohu.“ Vy se neustále snažíte dát jasnou světskou odpověď ano/ne. Jedna strana má 100% pravdu a druhá na 100 % lže. Jenže – na obou stranách sporu o očkování je příliš nejasností, každá strana říká jen to, co se jí hodí. Typicky světský spor.

 9. Jo a ještě jedna věc, celé to přesvědčování vlády a médií (obraz šelmy) je zcela kontraproduktivní. A už by měli přestat lhát a neoznačovat naočkované 1,2 dávkou jako NEočkovaní… protože počítají očkovaného jen s třemi dávkami.

  Odpověď
 10. Institut práva a občanských svobod Pro Libertate podal k Nejvyššímu správnímu soudu žalobu na ministerstvo zdravotnictví. Aktuální opatření, platná od pondělí, jsou podle organizace diskriminační a v rozporu se zákonem. „Poslední opatření je podle nás vrcholem státní zvůle,“ uvedl v prohlášení advokát Tomáš Nielsen.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pro-liberate-zaloba-nejvyssi-spravni-soud-ministerstvo-zdravotnictvi-koronavirus-opatreni.A211122_144141_domaci_hend

  Odpověď
 11. Pro Pavla

  ad 1) Každý lék je jednou řádně schválen. Tyto vakcíny zatím ne, jak je ostatně uvedeno v jejich registrační dokumentaci. Chybí dlouhodobá bezpečnost. Doporučuji si nastudovat proces registrace léčiv.

  ad 2) Do nadměrných úmrtí jsou zahrnuty i např. infarkty a mrtvice vlivem toho, že pacienti nebyli ošetřeni v nemocnici.
  Jak vypadá nadměrná úmrtnost v zemích EU je vidět zde. Doporučuji prostudovat: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps a o nedostatečnosti nemocnic během chřopek zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nejvetsi-epidemie-chripky-v-historii-ceske-republiky-1995-tisice-obeti-plosne-uzavrene-skoly.A200921_123337_domaci_chtl

  ad 3) Rušit provozy jiných oddělení podle mne nebylo moudé, stejně jako stavět polní nemocnice. Byla zahlcena jen kovidová oddělení a nemocnice byly prázdné. Ne všichni lékaři zde sloužili. Ostatně ani nemohli, neuměli například obsluhovat přístroje. Zato byly povoláváni studenti, nad čímž mám otazník…

  ad 4) V tom Vám tedy nepomohu,

  ad 5) Penězi ani množstvím pacientů zkoušky dlouhodobé bezpečnosti neurychlíte. Když pojedete z Liberce do Prahy stovkou autobusů, nebude to 100 x rychleji.

  Vidím, že samozřejmě nejsem tak sečtělý jako Vy, ale mohu přece diskutovat, nebo ne? I bratr Novák žádá oponenty o argumenty, tak se snažím vyhovět.

  Odpověď
 12. Do doby „covidové“ tento svět kašlal na nemoci, kterými byly navenek zjevovány skryté hříchy naší duše a ducha. Padla však kosa na kámen a svět je důrazně kompromitován sám se sebou – nechce se smířit a přijmout skutečnost, že je opravdu nemocen. A hledá všechna možná řešení, zase v úniku před sebou samým.

  Odpověď
  • Skvěle napsáno. A lidé místo aby poklekli před bohem a modlili se tak boha čím dál tím více zesměšňují…. a víme jak to dopadá.

   Odpověď
  • Ano skvěle napsáno. Je to logické, že pokud chceme být sami spaseni skrze Krista, musíme vyznat svoje hříchy. Musíme vidět svoji špatnost. A pak teprve můžeme s láskou v srdci napomínat bratra či sestru. Jenže tento svět vidí špatnost na jiných a na sobě ne. Neumí-li svět žít v bázni před Bohem – tedy vidět Boha, naslouchat Bohu, přijmout Boží rozhodnutí a pokleknout před Bohem. Nemocný svět nechce být léčen tím jediným správným Lékařem a raději si hledá všechny možné pokoutné mastičkáře. Jen aby nemusel slyšet pravdu sám o sobě. Opravdu velmi smutné.

   Odpověď
 13. Olgo,

  píšete, že svět neumí žít v bázni před Bohem, že je nemocný a nechce být léčen. Vždyť to není pravda! Křesťanství je dnes největším náboženstvím na světě. Odhaduje se, že celkový počet jeho vyznavačů jsou více než dvě miliardy věřících. Vaše odsuzování je kontraproduktivní a vůbec není v souladu s učením Ježíše Krista. Ten řekl: „Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale čte abych svět spasil.“ Vaše nekonkrétní moralizování může mít jediný efekt: Když si ho přečte nějaký hledající člověk, církev se mu zprotiví jako organizace zaslepená pýchou. Pokud chcete přispět k morálnímu zdraví společnosti, kritizujte konkrétní jedince za jejich konkrétní vady.

  Například Andreje Babiše za jeho členství v KSČ. Vstoupil tam ne z přesvědčení, ale kvůli svému prospěchu. Nikdy neprojevil lítost. Takový člověk v čele vlády nemá co dělat – dává špatný příklad. Takovou konkrétní kritikou podpoříte všechny lidi, kteří usilují o kulturu veřejného života, jaká je například v Rakousku. Když se na Sebastiana Kurze provalil podvod, okamžitě odstoupil, aby nekompromitoval svoji stranu. U nás je Andrej Babiš podezřelý z krádeže 50 milionů a přesto byl zvolen do parlamentu. Tato skutečnost svědčí, že část české společnosti je „nemocná“. Ale naštěstí jen část.

  Odpověď
 14. Politika sem nepatří.
  Každý svatý má minulost a každý hříšník budoucnost.
  Ipan premiér se může obrátit.Mnozí se za to modlí.www.adoptujsipolitika.cz
  Bohužel tato složitá diskuse člověku před očkováním moc nepomůže.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář