Dejte se obydlet nadějí, vyzývá papež účastníky setkání komunity Taizé

„Nebuďte mezi těmi, kdo rozsévají zoufalství, podněcují trvalou nedůvěru, zneškodňující sílu naděje, již nám dává duch zmrtvýchvstalého Krista“, píše papež František mladým lidem, kteří se na přelomu roku zúčastní setkání organizovaného ekumenickou komunitou z Taizé. Římský biskup je vyzývá, aby se dali „obydlet touto nadějí“, která jim dodá „odvahu k následování Krista a práci pro nejvíce znevýhodněné lidi, zejména ty, kteří se potýkají s obtížemi současné doby“.

Letošní pouť důvěry na zemi, které dospěla již do 43. ročníku, se bude konat virtuálně. Papež František její účastníky pozdravil prostřednictvím svého státního sekretáře, kard. Parolina, a vyjádřil radost nad tím, že se k ní může připojit v modlitbě a myšlenkách. „Za situace, která nedovoluje fyzické shromažďování, se po mladých lidech požaduje zkouška kreativity a fantazie, aby se navzdory vzdálenostem propojili prostřednictvím nových sdělovacích prostředků“, podotýká se v poselství. Již skutečnost, že se mladí lidé setkávají, byť tímto výjimečným, virtuálním způsobem, pokračuje list, „je znamením pouti naděje. Nikdo totiž nemůže životu čelit odosobněně. Potřebujeme společenství, které nás podpírá a pomáhá nám; takové společenství, ve kterém si navzájem pomáháme hledět k budoucnosti“ (Fratelli tutti, 8).

V závěru papež František mladé lidi vyzývá, aby se dali prodchnout nadějí, která je „smělá, dokáže hledět za osobní pohodlí, drobné jistoty a náhražky zužující obzory. Tato naděje se naopak otevírá vůči velikým ideálům, které činí život krásnějším a důstojnějším“. Kráčejme v této naději, naléhá František a uzavírá: „Kéž v příštím roce nadále rozvinete kulturu setkávání a bratrství, abyste společně putovali k obzoru naděje, odhalenému Kristovým vzkříšením“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: cirkev.cz Datum: 30. prosince 2020 Foto: Wikimedia Commons – komunita Taizé

Tags: ,,,

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář