Delegace SRC na návštěvě u papeže. Řešila se válka na Ukrajině, ale i prohloubení ekumenických vztahů    

Delegace Světové rady církví (SRC) a římskokatolické církve se 23. března během návštěvy papeže Františka v Římě zavázaly ke společnému úsilí, modlitbě a práci na spravedlnosti, smíření a jednotě.

Delegace SRC a papež František poznamenali, že jejich pokračující práce navazuje na bývalé vedoucí představitele a členské církve, kteří pomohli strategickému plánu celosvětového společenství na příštích osm let zaměřit se na jednotu, mír a na to, aby se svět stal lepším místem pro všechny lidi a celé stvoření. 

SOUVISEJÍCÍLubomír Ondráček / Meze ekumenické jednoty. S kým spolupracovat, a s kým ne?

Delegáti se shodli na zlepšujících se vztazích mezi SRC a římskokatolickou církví, které nadále rozvíjejí stále větší míru spolupráce v rámci společné mise a společného závazku vůči jednotnému ekumenickému hnutí. Letos uplyne 58 let spolupráce mezi SRC a římskokatolickou církví.

Delegaci SRC tvořili biskup Heinrich Bedford-Strohm, generální sekretář SRC Jerry Pillay a Vasile-Octavian Mihoc.

Bedford-Strohm uvedl, že ho potěšilo, že mohl s papežem Františkem hovořit o způsobech, jak posílit jednotu církve. „Shodli jsme se, že naším společným zájmem musí být dávat znamení jednoty a porozumění v rozděleném světě. K tomu potřebujeme ‚ekumenismus srdce‘, který vydává jasné společné svědectví o Kristu i tam, kde ještě nebylo dosaženo institucionální jednoty církví,“ řekl. 

„Společné svědectví o Kristu vidíme také v jasném závazku vůči světu: důstojné vypořádání se s uprchlíky, překonání chudoby a hladu ve světě, zamezení ničení přírody a odhodlání k ochraně klimatu,“ dodal Bedford-Strohm.

„Zejména v současné době je důležitá spiritualita založená na Kristu a z ní vycházející občanská angažovanost církví. Jen tak mohou být církve v tomto světě silami míru a smíření,“ uzavřel vedoucí představitel SRC.

„Byl to nádherný, srdečný rozhovor,“ uvedl generální tajemník SRC Pillay. „Vyjádřili jsme potřebu kontinuity naší společné práce a ocenili jsme účast římskokatolické církve na vizi SRC.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Pillay poznamenal, že v rozhovoru byly rovněž zdůrazněny velmi důležité body. „Prvním z nich bylo řešení situace na Ukrajině. Podělili jsme se se Svatým otcem o naše názory na dynamiku toho, co se děje, a vyjádřili jsme své znepokojení, a podělili jsme se o to, že plánujeme nový kulatý stůl, u kterého se sejdou ukrajinské církve, pravoslavné církve a další církevní představitelé – společně s ruskou pravoslavnou církví. Jde o to, abychom je všechny svedli dohromady k rozhovoru o tom, co z hlediska jednoty křesťanů znamená zabývat se kontextem války,“ řekl.

Pillay dodal, že všichni přítomní vyjádřili obavy z toho, jak se církve ve skutečnosti rozcházejí kvůli různým pohledům na politiku a ekonomiku. „Uznali jsme, že některé z těchto aspektů si jistě nacházejí cestu do církví a do církevních vztahů a negativně je ovlivňují,“ řekl. „Potvrdili jsme ústřední postavení Krista v našich rozhovorech a to, jak se můžeme společně zaměřit na evangelium a jak nám to vlastně pomáhá v našich vztazích ve světě.“

„Zatímco jsme po celou dobu kráčeli, modlili se a pracovali společně, možná nastal čas, abychom se nyní při chůzi drželi za ruce,“ řekl Pillay.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 25. března 2023 Foto: WCC – World Council of Churches

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář