Dohoda o příměří zprostředkovaná komunitou Sant’Egidio

Jižní Súdán – Jihosúdánská vláda se dohodla s opozičním silami na strategickém plánu vedoucím k trvalému míru a reformě ústavy. V listopadu se obě strany konfliktu opět sejdou v sídle komunity Sant’Egidio.

“Tyto římské dny znovu rozsvítily naději. Byly položeny základy pro politický dialog, který bude pokračovat na konci listopadu. Další zásadní věc, ke které se v Římě dospělo, spočívá v tom, že se obě strany zavázaly k dodržování příměří. O tom budou brzy znovu jednat vojenští představitelé” – řekl Vatican News Paolo Impagliazzo, generální sekretář Komunity Sant’ Egidio, která schůzku koordinovala.

Deklarace stanovující otázky, které budou předmětem rozhovorů o budoucím Demokratickém státu Jižní Súdán a dohoda o zapojení všech povstaleckých skupin do monitorování příměří. – To jsou dva hlavní výsledky čtyřdenních mírových rozhovorů, které probíhaly v Římě za účasti vládní delegace a povstaleckých skupin, jež odmítly dohodu z roku 2018 a spojili se do opozičního hnutí (Sud Sudan Opposition Movement Alliance, SSOMA). Obě strany byly zastoupeny vládním reprezentantem Benjaminem Barnabou a opozičním generálem Thomasem Cirillem Swakou.

Jednání, přerušená kvůli pandemii letos v únoru, byla obnovena díky zprostředkovatelskému úsilí komunity Sant’Egidio, které se podařilo sezvat k jednomu stolu také mnoho mezinárodních hráčů angažovaných ve stabilizaci Afriky, jako je OSN, Africká unie, Spojené státy, Evropská unie a diplomacie Svatého stolce. Osm měsíců stagnace bohužel přineslo časté porušování příměří a boje značně prohloubily humanitární krizi v zemi. 

Vyjednávání bude pokračovat 9. listopadu v Římě. Schůzky se zúčastní představitelé armády i povstaleckých skupin operujících v terénu. Na 30. listopadu – opět v Římě – je v plánu politická schůzka na téma nové ústavy, federalismu, uznání etnických menšin, vytvoření národní profesionální armády a reforem nutných k nastartování ekonomiky. 

K požadavkům předneseným povstaleckými skupinami Paolo Impagliazzo dodává: 

“Federalismus a možnost spoluúčasti na vypracování ústavy, požadavků je celá řada, ale ve všech panuje v zásadě shoda a vůle pokračovat v debatě, s velkou vstřícností na obou stranách, v naději, že se dospěje k co nejinkluzívnější politické dohodě”, potvrzuje hlava komunity Sant’ Egidio.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 17. října 2020 Foto: screenshot YouTube – dubnové setkání představitelů Jižního Súdánu ve Vaitkánu

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář