Procházej: Jižní Súdán

Papež František v kondolenčním telegramu, adresovaném apoštolskému nunciovi v Jižním Súdánu, vyjadřuje hluboký zármutek nad násilnou smrtí dvou tamních řeholnic. Sestry Maria…