Ekumenické poselství k 10. výročí nezávislosti Jižního Súdánu

Kristův příklad ukazuje, že vedení vyžaduje osobní oběti – čteme v poselství k 10. výročí nezávislosti Jižního Súdánu, které společně podepsali papež František, anglikánský primas Justin Welby a moderátor skotské národní presbyteriánské církve Jim Wallace.

Představitelé tří nejrozšířenějších církví v tomto nejmladším státě světa, který se na mapě objevil 9. července 2011, se systematicky zasazují o politickou dohodu a smír v tomto národě, kde křesťané tvoří nadpoloviční většinu obyvatelstva. V listu adresovaném jihosúdánským politickým vůdcům mluví o “obrovském potenciálu” této země a vybízejí její představitele k “ještě většímu úsilí o to, aby mohla plně využívat plodů nezávislosti”.

SOUVISEJÍCÍJižní Súdán: Zastavte násilí!

Připomínají, že od posledního společného listu, napsaného o vánocích, došlo jen k nevelkému pokroku a vyjadřují politování, že obyvatelstvo nadále žije ve strachu a nejistotě a nemá důvěru, že v národě skutečně nastane „spravedlnost, svoboda a prosperita“, kterou oslavuje jihosúdánská hymna.

“V Jižním Súdánu je třeba udělat mnohem více pro utváření národa odrážejícího Boží království, v němž je důstojnost všech lidí respektována a všichni jsou smířeni (srov. 2 Kor 5). To může od vás jako vůdců vyžadovat osobní oběti – Kristův příklad vedení to mocně ukazuje. Dnes bychom si přáli, abyste věděli, že stojíme po vašem boku, když se s pohledem upřeným do budoucnosti a snažíte znovu rozlišit, jak nejlépe sloužit všem lidem Jižního Súdánu,” píše papež František, anglikánský primas a představitel skotských presbyteriánů. Vzpomínají rovněž na historické modlitební setkání za mír v Súdánu, které se uskutečnilo ve Vatikánu v roce 2019, a připomínají závazky, které na sebe tehdy vzali křesťanští politici. “Modlíme se, aby tyto sliby vedly vaše jednání a aby se vytvořily podmínky k uskutečnění naší návštěvy,” dodává ekumenické poselství.

Jižní Súdán se stal od svého oddělení od Súdánu v roce 2011 dějištěm krvavého etnického konfliktu mezi vládními silami prezidenta Kiira z etnika Dinka a zastánci někdejšího viceprezidenta Machara z nuerského etnika, který se pokusil o státní převrat. Občanská válka si od roku 2013 vyžádala 400 tisíc obětí, čtyři miliony lidí vyhnala z domovů a téměř polovinu populace odsoudila k hladovění. Navzdory podpisu dohody o vyřešení konfliktu v roce 2018 (Revitalised Agreement on the Resolution of Conflict in south Sudan) zůstává situace v zemi složitá a uskutečňování dohody postuje jen velmi pomalu.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 12. července 2021 Foto: YouTube – Justin Welby

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář