Egyptští evangelikálové pláčou. Zemřel koptský kněz, který se dotkl životů milionů lidí 

Minulý měsíc ztratila egyptská koptská pravoslavná církev jednoho ze svých nejuznávanějších a nejcharismatičtějších kněží. Abouna („otec“) Makary Younan (1934–2022), známá postava arabské křesťanské satelitní televize, zemřel 11. ledna na komplikace související s Covidem-19.

Jen pár kilometrů od místa, kde se konal jeho pohřební obřad v historické katedrále svatého Marka, svolal dobrý přítel Abouny Makaryho a megastar křesťanské televize Sameh Maurice vzpomínkovou bohoslužbu do kostela Kasr el-Dobara v centru Káhiry, kde je pastorem největšího evangelikálního společenství v arabském světě. Tyto dva obřady společně potvrdily, že dědictví oddané služby, zázraků a ekumenismu zesnulého kněze přetrvají mezi egyptskými pravoslavnými i protestantskými křesťany.

SOUVISEJÍCÍ Koptská církev před volbami poukázala na dobré vztahy s prezidentem

„Abouna Makary ovlivnil životy milionů lidí v této generaci,“ řekl pro Christianity Today Maurice. „Neznám nikoho jiného, ​​kdo by se svou službou dotkl tolika věřících.“

Téměř dvě desetiletí představovala Arabská křesťanská televize Abounu Makaryho a pastora Sameha širšímu publiku a vzdělávala diváky neotřelými způsoby o koptském pravoslaví a protestantismu. 

Představitelé koptské církve, kteří v Egyptě představují převážnou většinu křesťanů, zaujali v posledních letech protichůdné postoje k evangelikálům. Někteří jsou otevření dialogu a přátelství, zatímco jiní vedou kampaně nejen proti populárním evangelikálním lídrům, jako je pastor Sameh, ale také charismatickým kněžím, jako byl Abouna Makary. Stylizují se do role ochránců národního církevního dědictví a největší křesťanské skupiny na Blízkém východě. 

V tomto nepředvídatelném prostředí Abouna Makary stál pevně a trval na rozvoji káhirské církevní bohoslužby bohaté na tradiční dogmata a učení, ale také se zaměřil na společné rysy, budování mostů a moc Ducha svatého ke sjednocení egyptských křesťanů. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Christianity Today informuje, že v 70. letech sloužil s knězem Zakarií Botrosem v koptském chrámu svatého Marka v Heliopolis v Káhiře. Zakaria – sám o sobě výrazná, i když kontroverzní osobnost – organizoval týdenní setkání poznamenaná exorcismem a bujarým zpěvem, kterých se účastnily stovky věřících. Říká se, že Makary si během těchto sezení zdokonalil svůj talent pro vedení chval a uctívání.

V roce 1977 byl vysvěcen na kněze a přijal jméno Makary podle egyptského světce a poustevníka ze čtvrtého století. Od prvních let služby byl ortodoxním vedením obviňován z teologické náklonnosti k protestantismu. Výklady ortodoxních doktrín se během prvního desetiletí patriarchátu koptského papeže Šenoudy III. (1971–2012) zúžily a projevila se menší tolerance vůči zdánlivě svéhlavým praktikám.

Přesto Abouna Makary stále propagoval rozmanité pravoslaví, které zahrnovalo zázračná znamení a radostné uctívání. Napříč egyptskými křesťanskými denominacemi – a náboženstvími – se proslavil tím, že nabízel naději a zdraví handicapovaným, nevidomým, neslyšícím a vozíčkářům. Tyto rituály byly již dlouho začleněny do učení jeho kongregace, ale ortodoxní vůdci se touto praxi začali zabývat v důsledku rostoucí pozornosti veřejnosti k tomu, co vypadalo jako napodobenina západního charismatického křesťanství.

Jeho služba se dále proslavila díky arabské křesťanské satelitní televize, která byla spuštěna v polovině 90. let, ale vzkvétala na počátku 21. století. Na Al-Shifaa (Kanál uzdravení), nyní již zaniklé pobočce jihokalifornské Trinity Broadcasting Network Paula Croucha, byl jeho program vysílán spolu s arabsky dabovanými americkými, jako je třeba ten od Bennyho Hinna. Pravidelně se také objevoval na kyperské SAT-7 a na Al-Karma, až do své nedávné nemoci a smrti.

Americký evangelikální časopis Christianity Today v této souvislosti dále píše, že televizi jako prostředek pro propagování zázraků zdokonalili lidé, jako letniční kazatel Oral Roberts (1918–2009) a jeho blízkovýchodní následovník, libanonsko-americký letniční kazatel Elias Malki (1931–2015), kteří oba pozvali diváky, aby sehráli aktivní roli ve svém vlastním uzdravení tím, že se dotýkají svých televizních obrazovek. Stejně jako Roberts a Malki i Abouna Makary plně využil toto médium a občas přikázal divákům, aby při živém vysílání jeho programů umístili nádobu s vodou blízko k televizoru. Ta nádoba, řekl jim, se stane požehnaná, svatá a schopná zázraků.

„AbounaMakary se nikdy moc nestaral o tituly, ani postavení, ani popularitu,“ řekl pastor Sameh během své smuteční řeči. „Žil jen proto, aby oslavoval Boha.“

Arabsko-křesťanská satelitní televize vytvořila prostor jak pro nové tradice, tak pro vyjádření praktik dlouho skrytých za zdmi kostela. Zatímco křesťanské programy na arabských státních kanálech byly omezeny na několik hodin ročně, satelitní televize generovala příležitosti pro místní křesťanské hlasy.

„Pamatujte na své vůdce, kteří vám mluvili slovo Boží,“ uvedl na památkové bohoslužbě pastor Sameh. „Uvažujte o jejich způsobu života a napodobujte jejich víru.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 12. února 2022 Foto: Public Orthodoxy – Abouna Makary Younan

Tags: ,,,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář