Eva Tkadlečková: Náš sbor deklaroval ochotu pomoci všem, kteří utíkají před válkou 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické z Horních Dubenek přivítal na svých bohoslužbách běžence z Ukrajiny. Eva Tkadlečková, manželka místního faráře, popsala okolnosti jejich návštěvy.   

Vaše společenství v neděli přivítalo na bohoslužbách skupinu ukrajinských běženců. Byli jste nějak propojeni s těmito věřícími? Jednalo se o ukrajinské evangelíky? 

Tak především nikdo nijak nezjišťoval, zda jsou věřící, natož evangelíci. Zkrátka u nás ve vsi teď žijí ženy s dětmi z Ukrajiny a jedna z žen, která se o ně stará jsem já, shodou okolností manželka evangelického faráře. Evangelický sbor deklaroval své odhodlání usnadňovat žití tady všem, kteří utíkají před válkou na Ukrajině – hmotným zajištěním, finančním zajištěním, nabídkou prostor, a tak logickým krokem bylo také upřímně lidské pozvání do společenství. Přijeli k nám v neděli odpoledne a pak v týdnu přijížděli další. Nyní jich tu s námi žije celkem 18 (7 žen a 11 dětí) a ještě pro další tu místo je. Při ukazování budov obecního úřadu a školy, školky a pošty u nás na vsi jsem jim spontánně ukázala svůj dům – evangelickou faru – a náš kostel. S dovětkem, že kdyby bylo potřeba, mohou u nás hledat pomoc, a že se v kostele scházíme v neděli od devíti a v deset spolu pobýváme ještě u kávy a koláčů – a že je zvu. V sobotu mi ženy oznámily, že přijdou, že nám chtějí poděkovat. Tak jednoduché to je.

SOUVISEJÍCÍUkrajinský farář v Pardubicích organizuje pomoc válečným uprchlíkům

Jak jste během bohoslužby vyřešili jazykovou bariéru? Byl zabezpečen simultánní překlad?

Kazatel sboru svoje již napsané kázání v češtině zkrátka zformuloval do kratších vět (nahradil delší souvětí) a pomocí LINDATu komplet celé přeložil do ukrajinštiny. Našel v sobě už třicet let nepoužívané zbytky ruštiny a trénoval výslovnost. Od stolu Páně a z kazatelny pak tedy vždy přečetl/řekl pasáž v češtině a pak v ukrajinštině. Jen písničky jsme zpívali česky. V rámci ohlášek byl pak pozdrav v ukrajinštině opět pomocí LINDATu přeložený. Rozhovory před kostelem a pak u kávy byly zkrátka „panslovansky“ – jak kdo uměl, ukrajinsky, rusky, česky, občas s výpomocí překladače a slovníčků v mobilech. A šlo nám to. Hlavní je chtít. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Střídání českého a ukrajinského slova bylo pro posluchače náročné – zvažujeme možnosti. Jedna z nich je čtení z Bible a modlitby číst a říkat česky a ukrajinsky a samotné kázání pak říct česky a mít je v lavicích vytištěné v česko-ukrajinské variantě. 

Co všechno jako sbor plánujete pro tuto skupinu Ukrajinců udělat? Mám na mysli jak po duchovní, tak po materiální stránce.

To, co pro každého, kdo tu žije: nabídnout společenství, přizvat je k našim aktivitám, otevřít dveře a srdce. Sbor má velké bohatství v sobě samotném – společenství lidí. A pak má prostory, kam se ti lidé vejdou. Ukrajinským mládežníkům jsme nabídli možnost přijít na faru v čase, kdy se tu schází jejich čeští vrstevníci (farář, který hraje na kytaru v kostele je velmi zaujal). Vědí, kdy se na faře schází děti, kdy mají biblické hodiny dospěláci. Až u nás ve sboru začne sezóna výstav, koncertů a divadel, opět je pozveme. Několikrát do roka společně obědváme – tak třeba nás od letoška bude o trochu víc. 

A materiálně? Přidáváme se do skupiny lidí (z vesnice, hasiči), kteří zajišťují to, co je potřeba – nejdřív to bylo povlečení a peřiny, pak oblečení a obutí, jídlo a drogerie. Teď školní batohy apod. Přidáváme se k těm, kteří pro ukrajinské ženy a děti pečou koláče, z našich sklepů jim dáváme brambory a mrkev. Dneska zrovna sloužila sborová místnost skoro celý den jako kancelář, kde mohla jedna z žen nerušeně využít silnou wifinu pro svou práci. 

Čím by obecně podle vás mohli ukrajinští křesťané obohatit českou církev?  

Svým lidstvím. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michal Nosál Datum: 30. března 2022 Foto: Facebook – ČCE Horní Dubenky

————-

Online překladač LINDAT (vyvinuto Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK), kvalitnější než Google Translator. Nabízí překlady z několika jazyků (včetně ukrajinštiny) oběma směry. 

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář