Procházej: válka na Ukrajině

Tento článek je tak trochu opakováním. Nepřináším nějaké nové myšlenky, ale chci vyjádřit svá stanoviska, protože v záplavě komentářů jak na Křesťanu dnes,…