Evangelíci uvedou do funkce nové církevní vedení

Praha/Brno – Při slavnostních bohoslužbách bude v sobotu 20. listopadu 2021 v Brně uvedena do funkce nová synodní rada Českobratrské církve evangelické. Shromáždění bude ovlivněno platnými mimořádnými opatřeními z důvodu přetrvávající epidemie COVID-19. Také proto bude slavnostní setkání přenášeno i živě on-line.

Nově jmenovaní členové synodní rady přebírají správu v době, kdy církev prochází procesem přechodu na samofinancování. Desetiletí trvající státní financování už neodráží současnou realitu sborů a přináší nutnost reorganizace. Současně ale také nabízí velkou příležitost promýšlet věci nově a hledat nové důrazy a řešení. Právě tento úkol bude příštích šest let ležet také na bedrech synodní rady.

SOUVISEJÍCÍČCE: Ke službě slova a svátostí budou povoláni noví kazatelé církve

Šestičlenné vedení se z poloviny obměnilo. Nový synodní senior Pavel Pokorný, jeho náměstek Ondřej Titěra i synodní kurátor Jiří Schneider působili už v předchozím složení synodní rady. K nim jako posila pro nadcházející funkční období přibyly nové tváře: farář Roman Mazur dosud vedl pražský seniorát (který sdružuje 31 farních sborů), Jana Šarounová vystudovala speciální pedagogiku a je kurátorkou sboru Praha Vinohrady a Simona Kopecká je právničkou a výpomocnou kazatelkou z Opavy.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Priority pro následující období naznačuje nastupující synodní senior Pavel Pokorný: „Jako hlavní výzvu vidím to, abychom nebyli ustaraní a unavení péčí o církevní provoz ale měli oči a uši otevřené pro potřebné mezi námi a okolo nás. Aby naše sbory, střediska diakonie i školy byly místem naděje opírající se o víru a lásku.“

Odklon od „služebných věcí“, tedy rutinních záležitostí církevního provozu, pak potvrzuje i nově nastupující synodní kurátor Jiří Schneider: „V praktických záležitostech řízení a správy instituce se můžeme hodně učit od občanské společnosti, abychom těmto ‚služebným věcem‘ nevěnovali více pozornosti, než je třeba. Těším se z toho, že je nás v synodní radě víc, máme různé zkušenosti a můžeme se vzájemně radit a podporovat.“

Duch

Ochota učit se, vzájemně se inspirovat napříč farními sbory a sdílet osvědčené modely, to je ostatně cesta, kterou započalo právě odcházející církevní vedení. „Vědět o tom, co se kde daří, může být silným povzbuzením a inspirací pro ty, kteří si aktuálně nevědí rady,“ naznačuje kontinuitu i výhled do dalších let Jiří Schneider.

Synodní rada je nejvyšší, šestičlenný správní orgán církve. V čele stojí synodní senior (duchovní) a synodní kurátor (laik). Členové rady – tři duchovní a tři laici – jsou jednou za šest let voleni synodem. Nově nastupující synodní radu zvolil synod v květnu tohoto roku.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Nové složení synodní rady Českobratrské církve evangelické pro období 2021–2027:

Pavel Pokorný
synodní senior

Pavel Pokorný (1960) byl v letech 2000 – 2021 farářem sboru v Praze-Střešovicích. Jeho předchozím působištěm byl Trutnov (1987–1999), kam nastoupil po studiích a po základní vojenské službě. Při svém ročním pobytu v USA se zaměřil na pastoraci. Působil též jako nemocniční kaplan pro mobilní hospic Cesta domů. V předchozí synodní radě zastával pozici 1. náměstka synodního seniora. Je ženatý, má čtyři děti.

Jiří Schneider
synodní kurátor

Jiří Schneider (1963) je bývalým ředitelem Aspen Institute v Praze. Dříve působil v české diplomacii. Vystudoval geodézii a kartografii na ČVUT a religionistiku na University of Cambridge. V předchozí synodní radě zastával pozici 1. náměstka synodního kurátora. Je ženatý, má tři dospělé děti.

Ondřej Titěra
1. náměstek synodního seniora

Ondřej Titěra (1964) je od roku 2014 farářem sboru v Jablonci nad Nisou. Dříve působil jako farář v Miroslavi (1998–2014) a ve Vilémově u Golčova Jeníkova (1989–1998). V předchozí synodní radě zastával pozici 2. náměstka synodního seniora. Je ženatý, má čtyři děti.

Simona Kopecká
1. náměstkyně synodního kurátora

Simona Kopecká (1969) vystudovala Justiční školu v Kroměříži a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor evangelická teologie. Pracuje jako asistentka advokáta v advokátní kanceláři v Ostravě, předtím působila jako vyšší soudní úřednice. Je místokurátorkou Farního sboru ČCE v Opavě a je také výpomocnou kazatelkou církve. Je vdova, má dvě dospělé děti.

Roman Mazur
2. náměstek synodního seniora

Roman Mazur (1974) působil jako farář v Ostravě (1996–2006) a od roku 2006 je farářem v Praze-Libni. Hlavními oblastmi jeho zájmu v duchovenské práci jsou budování sboru, evangelizace, misie a vedení církve. Pro roky 2009–2021 byl dvakrát zvolen seniorem pražského seniorátu. Je ženatý, má tři děti.

Jana Šarounová
2. náměstkyně synodního kurátora

Jana Šarounová (1964) pracuje jako speciální pedagožka-logopedka a zástupkyně ředitelky ve školském poradenském zařízení pro děti a mládež s vadami řeči. Zaměřuje se na možnosti dorozumívání neverbálních osob pomocí alternativní komunikace. Od roku 2004 je kurátorkou sboru v Praze 2 – Vinohrady a působila také v Církevní pastýřské radě. Je vdaná, má dvě dospělé děti.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Tisková zpráva Datum: 19. listopadu 2021 Foto:

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář