Procházej: evangelíci

Odděláme vás v rukavičkách, pane faráři Na vojně se rozhodl, že vystuduje teologii a stane se farářem evangelické církve. Znamenalo to pro…