Evangelikální organizace Samaritan’s Purse pod vedením Franklina Grahama pomohla už milionům Ukrajinců

Každý týden nakládají zaměstnanci Samaritan’s Purse na západě země kontejnery plné zásob pro obyvatele válkou zmítané Ukrajiny: léky, potraviny, plachty, deky, hygienické potřeby a školní aktovky pro děti.

Nákladní automobily zboží poté převezou na mezinárodní letiště Piedmont Triad, kde jsou kontejnery naloženy do letadla patřící neziskové organizace, které je speciálně uzpůsobeno pro přepravu až 84 000 kg nákladu. Odtud je zboží letecky přepraveno do Polska a poté kamiony převezeno přes hranice na Ukrajinu.

SOUVISEJÍCÍFranklin Graham plánuje velké evangelizační turné s cílem oslovit tisíce lidí

Do poloviny září organizace Samaritan’s Purse, v jejímž čele stojí evangelikál Franklin Graham, uskutečnila již 30 dopravních letů od února, kdy Rusko zahájilo ofenzívu proti Ukrajině.

Křesťanská humanitární organizace odhaduje, že pomohla 5,5 milionu Ukrajinců s léky, potravinami a vodou. Na začátku konfliktu také provozovala pohotovostní polní nemocnici ve Lvově a ambulance po celé zemi, kde ošetřila odhadem 17 758 pacientů. Nyní podporuje 30 zdravotnických zařízení po celé válkou zničené zemi.

Podle Christianity Today ve skladu a kancelářích organizace pracuje 385 lidí, kteří nakupují, opravují, udržují a dovybavují zdravotnické vybavení, generátory a systémy na filtraci vody v hodnotě milionů dolarů, z nichž většinu darovali. Ve skladu je připraveno k odeslání šest polních nemocnic pro případ nouze s nemocničními lůžky, anesteziologickým vybavením, rentgenovými přístroji a chirurgickými soupravami – vše zkonstruováno tak, aby se dalo složit do trupu letadla. Jsou tu také kilometry igelitových plachet, hory oblečení a krabice plné malých hnědých medvídků s logem Samaritan’s Purse, kterým je křížek v kruhu.

Evangelikální organizace, která funguje již 52 let, se stala hybnou silou mezinárodní humanitární pomoci založené na víře.

Velkou část této pomoci nyní čerpá Ukrajina, ale v každém roce organizace pomáhá lidem ve 110 zemích světa. V minulém měsíci poslala zásoby do Pákistánu po nebývalých záplavách způsobených monzunovými dešti. Má mobilní zdravotnický tým na 11 různých místech v Jemenu, který je zmítán občanskou válkou. Pomáhá zemědělcům v iráckém pohoří Sindžár pěstovat jahody.

Poslání neziskové organizace vychází z podobenství o milosrdném Samaritánovi, jak je popsáno v Lukášově evangeliu, v němž je muž svlečen, zbit a ponechán u cesty. Nezachrání ho ti, kteří mají moc nebo autoritu, ale cizí člověk – Samaritán – který mu obváže rány, odvede ho do ubytovny a majiteli zaplatí veškeré výdaje. 

Pro mnohé je organizace možná nejznámější díky tomu, že rozdává krabice od bot plné hraček potřebným dětem po celém světě. Za posledních 10 let se však rozrostla v jednu z největších křesťanských neziskových organizací, jejíž roční příjmy v loňském roce dosáhly 1 miliardy dolarů.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 10. října 2022 Foto: Facebook – Franklin Graham

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář