Evangelikálové se setkali s vizí obnovit biblickou církev v Evropě

Wisla – Kolem 740 křesťanských evangelikálních lídrů se sešlo v polskén městečku Wisla (17. – 23. května) na výroční konferenci organizované European Leadership Forum(ELF).

Důvodem setkání je si navzájem naslouchat a připomenout si společnou vizi mise a získat vedení od mezinárodních řečníků. Evangelical Focus informuje, že ELF má cíl evangelizovat Evropu a obnovit biblickou církev.

Letošní biblické lekce byly založeny na pasáži z 2. Korintským. Ramez Atallah, ředitel biblické společnosti v Egyptě, kázal každé ráno o příkladu Pavla, když sloužil Bohu a prvním křesťanům uprostřed osobního utrpení.

Na rozdíl od kultury, která sleduje blahobyt a pohodlí, „utrpení je Boží nástroj, který nás formuje do Jeho obrazu,“ řekl Atallah. Zkušenost apoštola Pavla ukazuje, že „utrpení nás připravuje k potěšení druhých, k vytrvalosti, naučí nás spoléhat se na Boha a k posílení v naší slabosti.“

Řečník ilustroval tyto skutečnosti svědectvími egyptských křesťanů, kteří ovlivnili svou muslimskou většinovou kulturu díky odolnosti v protivenství, odpuštění a lásce.

„Nemá smysl se těšit na Ježíše a utíkat za svými dary, pokud nemáte vytrvalost,“ řekl Atallah zejména mladým křesťanským lídrům. „Vytrvalý vůdce je transparentní, pružný, plný naděje a vnitřně obnovený,“ jak je vidět v listě Korinťanům.

Řečník také zdůraznil, že poselství o smíření, které je v současné Evropě nezbytné, je jádrem evangelia. „Jsme Kristovi velvyslanci a Bůh nás prosí: Smiřte se s Bohem. Když mluvíme, mluvíme v autoritě Ježíše Krista. Není to nic malého být velvyslancem Krista.“ Ale „člověk, který není smířen se svým týmem a ostatními křesťany, ublíží poselstvu evangelia,“ varoval.

Ve svých poselstvích se Atallah také zabýval „ranami křesťanského vůdce.“ Když dojde ke konfliktu, řekl: „Nepoužívejme zbraně světa,“ protože „nespravujeme křesťanské organizace jako obchodní organizace.“ Vztahy s ostatními křesťany – ne úspěchy v naší kariéře – jsou největším kapitálem, který si člověk odnese s sebou díky službě v určité křesťanské organizaci, zdůraznil Atallah.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Foto: Wikimedia Commons – ilsutrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář