Francouzští evangelikálové přijali společnou vizi pro celosvětové misijní úsilí  

Plenární shromáždění Národní rady evangelikálů ve Francii (CNEF) se sešlo 5. prosince v Paříži, kde schválilo dokument nazvaný Společně v misii. Dokument má sloužit jako misijní impuls pro evangelikály ve Francii.

Text byl schválen téměř jednomyslně delegáty zastupujícími 33 církevních svazů a 180 evangelikálních protestantských organizací, které jsou členy CNEF, přičemž pouze jeden hlas byl proti.

SOUVISEJÍCÍ Evangelikálové se připojili ke 100 000 protestujících proti antisemitismu v Paříži

Po dvou letech společné práce členové CNEF „v přesvědčení, že nás Bůh posílá do světa, navrhujeme společnou vizi, která umožní různým evangelikálním protestantům najít své místo v hnutí jednoty ve službě misii, kterou nám Bůh svěřil,“ informuje portál Evangelical Focus

Dokument má devět článků a zdůrazňuje význam „mobilizace na místní, národní i širší úrovni, abychom tuto dobrou zprávu přinesli našim spoluobčanům“:

Článek 1: Rozmnožování učedníků v centru misie

Článek 2: Zvyšování počtu a vlivu místních církví

Článek 3: Hlásání evangelia všem národům

Článek 4: Přítomnost křesťanů ve světě

Článek 5: Život v souladu s hlásaným poselstvím

Článek 6: Zapojení každého křesťana do misie

Článek 7: Kulturní význam radostné zvěsti

Článek 8: Partnerství pro společný misijní impuls

Článek 9: Výzva k modlitbě za působení Ducha svatého

„Přinést vizi a jednotu do poslání církví“

Podle Erwana Cloareca, předsedy CNEF, tato organizace „hraje svou roli katalyzátoru“ tím, že koordinuje přípravu textu. „Cílem této historické konzultace je vnést do poslání církví vizi a jednotu, aniž by byla popřena jejich rozmanitost a specifika“.

„Doufáme, že se členové chopí textu, aby jej mohli realizovat v praxi, a že tak vzniknou společné projekty,“ zdůraznil Philippe Monnery, viceprezident CNEF, který koordinoval návrh společného textu,“ dodal pro Evangelical Focus.

Monnery rovněž vysvětlil, že během této fáze se uskuteční několik akcí, při nichž se budou nad články textu modlit, včetně Mezinárodního týdne modliteb, který se zaměří na misijní podněty.

V roce 2025 vstoupí projekt do své závěrečné fáze, jejímž cílem bude realizace konkrétních akcí. Na 5. října 2025 plánuje CNEF oslavu a vyzve církve k tomu, aby se po celé zemi konaly společné bohoslužby.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 8. prosince 2023 Foto: @comcnef

https://evangelicalfocus.com/europe/24610/a-missionary-impulse-for-evangelicals-in-france

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář