Halík se požehnání mariánského sloupu neúčastní. Duku obvinil z oslavy triumfalismu

Praha – Profesor a český katolický kněz Tomáš Halík se slavnostního požehnání mariánského sloupu neúčastní. Držitel několika prestižních ocenění Duku obvinil z oslav triumfalismu.

„Nebudu mezi těmi, kdo se Zahradilem a Semelovou protestují proti obnovení mariánského sloupu, ani mezi těmi, kdo ho triumfalisticky okuřují. V disentu jsme toužili po jiné tváři českého křesťanství,“ napsal Halík na blogu zveřejněném na Aktuálně.cz.

Uvedl, že odmítá být mezi těmi, „kdo okuřují kadidlem a frázemi“ a poblahopřál sochaři Petru Váňovi k naplnění životního snu. Halík však upozornil, že samotná stavba neudělá  Čechy zbožnější. On sám se k soše přišel jen tiše pomodlit za uzdravení dějin a podle něj by kardinál Duka místo „triumfalistické parády“ měl udělat totéž. 

„Mluvit o smíření a zcela zbytečně provokovat klerikální i antiklerikální sentimenty vnáší do celé věci hořkou příchuť falše. Mezi modlitbou a církevně-politickou demonstrací nostalgie po minulosti je velký rozdíl,“ konstatoval Halík.

Odpůrcům sloupu vzkázal, že je „směšné“ se bát, že by jeho postavením vzrostl vliv a moc katolické církve. Naopak poukázal na to, že někteří představitelé církve se svým konáním o úpadek církve postarali sami. 

Halík je filozof, teolog a sociolog. Poté, co absolvoval univerzitu, se v komunistickém Československu nesměl věnovat vědecké činnosti a pracoval jako psychoterapeut pro drogově závislé. V roce 1978 byl tajně vysvěcen na kněze a je považován za jednu z nejdůležitějších postav české podzemní církve.

Po pádu totality působil jako poradce prezidenta Václava Havla a akademický kaplan, přednášel také na Oxfordu, Cambridge a Karlově univerzitě. Napsal několik desítek knih. Dnes je profesorem sociologie na Karlově univerzitě v Praze. Za svou publikační činnost získal několik ocenění, jedno z nich byla Templetonova cena v roce 2014, která je považována za Nobelovu cenu pro duchovní vědy.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 15. srpna 2020 Foto: Wikimedia Commons – Tomáš Halík

Tags: ,,,

21 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  To nábožensko/světské divadlo, jehož středem je kamenný sloup, svědčí o zainteresovaných aktérech, ale především o té samotné církvi, jak dalece jsou vzdáleni od pojmu – znovuzrození. Jak jsou spjatí a svázaní s minulostí a jak na ní stále tvrdohlavě „staví“. Vždyť znovuzrozením, nám sám Bůh podává pomocnou ruku a nabízí právoplatnou a legální cestu, zbavit se své temné minulosti a začít zcela nový život ve světle a s Kristem.
  Ano, jak je vidno, je však možné zaujmout i jiný postoj …

  Odpověď
  • Pane Krejčí,

   kdo jsou ti „zainteresovaní aktéři“ a „ta samotná církev“. Jsou to katolíci? Kdo se má zbavit „své temné minulosti“? Víte, že Tomáš Halík, o němž je tento článek, je katolický kněz?

   Odpověď
   • Karel Krejčí

    Každý máme za sebou temnou minulost a je zcela jedno zda větší či menší. Bůh neuznává z naší strany nějaké polepšení – krátkodobé, dlouhodobé, iniciované podle našich hodnot, schopností, vytrvalostí, měřítek atd.? Vždy jsme ve všem nějak a něčím nedokonalí, omezeni a v tom spočívá samotná podstata našich hříšných těl a naše bezvýchodnost. Vracet se k minulosti, ilustrovat ji dojemnými příběhy a motivy, je možná také do určité míry potřebné, ale každý musí jednou dojít k bodu – že tudy ta skutečná cesta nevede. Někdo na to přijde dříve a někdo později, je však také třeba přiznat si chyby a úmyslně nepotápět druhé.

    Odpověď
  • Olga Nedbalová

   Souhlasím, pane Krejčí. Když se rozhodovalo o postavení sloupu, nebyla jsem si zcela jistá, z jakých důvodů chtějí katolíci sloup obnovit. Pravdou je, že v koloritu katolických kostelů a jejich soch a všech těch svatých mi připadal jeden sloup navíc už jen jako maličkost. Mýlila jsem se. Ale vím, že Hospodin vše ví a sleduje a nikomu ku prospěchu nepřičte jeho pýchu. I já jsem si stavěla své sloupy. Ale pak jsem pochopila, že žádný z mých sloupů neobstojí před dokonalou tváří Hospodina. Jen z Jeho milosti jsme spaseni. Poslal nám svého Syna a my, vedeni Duchem Svatým vidíme svou spásu v následování Krista. Nic jiného nemusíme přidávat. Plán je dokonalý, takže i my, dříve hříšní, máme možnost spásy. Kristus je úhelný kámen církve a nic jiného nemusíme stavět.

   Odpověď
   • Paní Olgo,

    ve věci následování Krista máte naprostou pravdu. Vaše replika však přece jen má jednu vadu. Netýká se tématu článku. Vždyť Tomáš Halík, katolický kněz odmítl účast na požehnání sloupu – postavil se proti Dominiku Dukovi, jelikož ví, jaké škody ten sloup dělá ekumenickému hnutí. Halík tedy není „spjat s minulostí“, jak píše Krejčí. Na tom člověku mi vadí, že vznáší obvinění, ale neřekne, koho obviňuje. To dělalo Rudé právo a když tuto metodu někdo zopakuje, vidím rudě…

    Odpověď
 2. Halík není v církvi důležitý. Otázka je, zda je vůbec kněz (jsou pochyby), zda je křeštan – jsou taky pochyby. Sloup tam patří, komu se to nelíbí, nemusí tam chodit, taky nepůjdu plivat na sochu Luthera nebo Husa (významný Mariánský ctitel). Je to pořád dokola. Jedna strana fuj sloup a druhá strana ano sloup fuj protestanté. Je to celkem nuda, která připomíná přiblblé FB skupiny jako Jsem Křestan, kde protestanté budují svou identitu pěstováním nenávisti vůči všemu katolickému. Takoví křestané mě nezajímají…

  Odpověď
  • Pane TKb,

   je také otázka, zda křesťanem jste vy. V Písmu je pasáž (Mt7, 21): „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“

   Myslíte, že svým žlučovitým příspěvkem („přiblblé“) plníte vůli nebeského Otce? Víte vůbec něco o ekumeně?

   Odpověď
   • Aha, poukázání prstem na nepravosti protestantizmu vyvolá okamžitou alergickou reakci a obvinění ze „žlučovitosti“ ?!

    Jo a ekumena dle „našeho“ mustru nebo nic?

    Mám sto chutí vás poslat do hajzlu, ale neučiním tak.

    Odpověď
    • Olga Nedbalová

     Pavlův list do Efezu 4, 25-32
     25 Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ – jsme přece údy téhož těla! 26„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. 27 Nedávejte místo ďáblu. 28 Zloděj ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. 29 Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. 30 Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. 31 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští.
     32 Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.

     Odpověď
  • Paní Evo, to byste musela pokárat i Ježíše, který řekl:

   23 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.
   24 Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!
   25 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti.
   26 Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.
   27 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
   28 Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.
   29 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých
   30 a říkáte: `Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.´
   31 Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří zabíjeli proroky.
   32 Dovršte tedy činy svých otců!
   33 Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?
   (Matouš 23)

   Tehdy nebyl Žid jako Žid. Dnes není křesťan jako křesťan. Křesťan, který se lísá k politikům, pokárání zaslouží.

   Odpověď
   • „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13, 35)
    „Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. “ (1 Petrův 4, 8)

    Odpověď
   • A ještě:
    „Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!‘ bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!‘ bude vydán pekelnému ohni.“ (Matouš 5:22-24)
    Možná byste se měl rozhodnout, zda pro vás oni křesťané jsou skutečnými bratry, nebo zda pro vás jsou „jako pohan a celník“.

    Odpověď
    • Paní Evo,

     napsala jste: „Křesťané se hádají a nadávají si navzájem. A každého pak přejde chuť být křesťanem.“

     K tomu bych chtěl podotknout: Ne každý, kdo se hlásí ke Kristu, je křesťanem (ale jen ten, kdo plní vůli Boží). A ne každý se zde hádá. Je totiž velký rozdíl mezi hádkou a diskuzí. Je přirozené, že lidé mají v diskuzi odlišné názory. Diskuze se změní v hádku, když někdo propadne hněvu a začne urážet. Na toho se vztahuje váš citát z Matouše.

     Co bychom měli dělat, aby někdo, kdo náhodou zabrousí na tento web, neřekl, že křesťané jsou nesnášenliví? Podle mého bychom měli toho, kdo uráží, upozornit, že porušuje Boží přikázání a že budí pohoršení. Nejen to, měli bychom se zastat toho druhého, kdo vede dialog slušně, ať už je nám názorově blízký, či nikoliv. Pokud budeme takto ostře rozlišovat, je naděje, že skutečný viník chytne za nos. Nic však neřeší obecné napomenutí bez označení viníka. On si pak myslí, že napomenutí platí pro všechny, že jsou všichni diskutující stejně špatní jako on.

     Odpověď
     • Možná na tom něco je. A možně je i to, že obvinění určené někomu zcela konkrétnímu na sebe vztáhne někdo úplně jiný.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář