Ignorácia ľudskej dôstojnosti utečencov v Nemecku

Reprezentatívny prieskum o azylovej situácii 5 207 kresťanských konvertitov

Kresťanskí konvertiti sú obzvlášť v islamských krajinách pod obrovským tlakom z prenasledovania. Niektorým sa podarí utiecť do Nemecka. Akonáhle sú tu, stoja pred novými problémami: BAMF /Úrad pre migráciu a utečencov/ a správne súdy často nedôverujú cirkvám a duchovenstvu, ktorí sa o nich starajú a vydávajú im osvedčenia o viere. Mnohým na kresťanstvo obráteným utečencom nie je udelený azyl. Open Doors spolu s partnermi uskutočnili reprezentatívny prieskum, ktorý túto situáciu objasňuje. 

HLAVNÉ VÝSLEDKY

Prieskum do roku 2021 zaznamenal situáciu 5 207 konvertitov. O nich sa starali cirkvi a duchovenstvo. Zúčastnilo sa na ňom 133 farností z regionálnych a slobodných cirkví zo všetkých spolkových krajín a tiež dve miestne evanjelické aliancie. 113 spoločenstiev poskytlo údaje o situácii konvertitov. Zistenia prieskumu naznačujú, že jednotný, objektívny testovací štandard sa nezdá byť zaručený pri spracovaní žiadostí o azyl u konvertitov hľadajúcich ochranu.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Zhrnutie prieskumu

A) Získané empirické údaje sa vzťahujú na obdobie štúdie 2017 – máj 2021. Údaje spred roku 2017 (utečenecká kríza 2015/16) neboli zohľadnené.

 B) Údaje boli zhromaždené od 9. júna. do 6. júla 2021, t. j. v relatívne krátkom časovom období aby bolo možné rýchlo reagovať na aktuálnu situáciu.

 C) Na prieskume sa zúčastnilo 133 regionálnych a slobodných cirkevných spoločenstiev zo všetkých spolkových krajín a tiež dve miestne evanjelické aliancie.

 D) Celkovo boli poskytnuté informácie o 5 207 obrátených. Väčšina z nich pochádza z Iránu (3081), Sýrie (855), Afganistanu (754), Iraku (206), Pakistanu, Eritrey a Nigérie.

E) Osvedčenia od cirkví (osvedčenia o viere) sa berú do úvahy len vo veľmi malej miere: 113 farností uviedlo, že v období od roku 2017 do mája 2021 z 5 207 konvertitov, na ktorých dohliadali, bolo 2045 odmietnutí zo strany BAMF a 1400 odmietnutí zo strany správnych súdov napriek predloženým osvedčeniam o viere. 99 konvertitov bolo deportovaných.

 F) Zdá sa, že jednotný, objektívny testovací štandard na spracovanie žiadostí o azyl konvertitov hľadajúcich ochranu nie je zaručený. Porovnanie federálnych štátov odhalilo výrazne nekonzistentný obraz postupu preverovania žiadostí, čo naznačuje použitie subjektívnych testovacích postupov.

 

G) Pokiaľ ide o krajiny pôvodu, existujú veľké rozdiely: prakticky všetci Sýrčania dostali štatút ochrany (prinajmenšom zákaz deportácie), ale takmer žiadni konvertiti z Nigérie a Afganistanu. 82% iránskych konvertitov dostalo počas sledovaného obdobia najmenej jedno odmietnutie.

 H) BAMF udeľuje stále menej konvertitom status ochrany, ako ukazuje príklad z Iránu. V roku 2017 BAMF odmietla status ochrany 50% všetkých utečencov z Iránu. V roku 2020 podiel vzrástol na 77% a v roku 2021 (do mája) na 76%. Viac ako 30% iránskych utečencov sa označili pri vypočúvaní od BAMF za kresťanov, t.j. museli to byť konvertiti.

 I) Pokles miery ochrany BAMF a zvyšujúce sa odmietanie ochrany pre konvertitov od roku 2017 napriek hrozbe prenasledovania vyvoláva mnoho otázok a tiež posúva tisíce prípadov na správne súdy.

 J) V mnohých prípadoch sú oznámenia o zamietnutí rozsudkov BAMF a správnych súdoch založené na starých rozsudkoch správnych súdov a správach krajín z ministerstva zahraničných vecí (2012, 2013 atď.), ktoré už neodrážajú súčasnú situáciu konvertitov, napríklad v Iráne.

 K) Pri posudzovaní, či by náboženský život konvertitov viedol k prenasledovaniu v prípade deportácie, nie sú dostatočne zohľadnené objektívne kritériá, ako napríklad situácia prenasledovania v krajine pôvodu.

 L) Vyznanie Krista predstavuje identitu kresťana, ale v azylovom konaní je hodnotené iba sporadicky. To znamená, že kňazi a pastori ako odborníci, ktorí sa roky starali o konvertitov, sú neakceptovaní.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: František Bašo Zdroj: Open Doors Deuschdland Datum: 28. září 2021 Foto: Wikimedia Commons – migranti

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář