Instalace nově zvoleného patriarchy Tomáše Butty a Husovské slavnosti v Církvi československé husitské

Ve sváteční den Mistra Jana Husa, 6. července 2021, bude od 10.00 h v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí instalován znovu zvolený VIII. patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta. Kázáním poslouží pražský biskup David Tonzar. Na varhany bude doprovázet Michal Hanzal. Po skončení bohoslužby položí patriarcha společně s účastníky bohoslužby květiny u pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí.

V odpoledních hodinách se 6. července v 15.00 h uskuteční v Betlémské kapli bohoslužba s připomenutím mučednické smrti Mistra Jana Husa. Bohoslužbu povede patriarcha Tomáš Butta s farářkou Janou Šmardovou Koulovou. Kázat bude bratislavský biskup Jan Hradil. Během liturgie vystoupí Pěvecké sdružení moravských učitelů s uměleckým vedoucím a sbormistrem Jiřím Šimáčkem, úvodní chorál zahraje dechový kvintet Žestě Pražského hradu. Na varhany doprovodí Lukáš Rýdlo.

SOUVISEJÍCÍCírkev československá husitská zvolila jako svého patriarchu Tomáše Buttu

Církev československá husitská tradičně připomíná svátek Mistra Jana Husa i na dalších mnoha místech naší země. Účastní se Husových oslav v Husinci, kde k 600. výročí M. J. Husa v r. 2015 po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřela v Husově rodném domě a přilehlém prostranství Centrum Mistra Jana Husa. To se i letos stane částečně dějištěm Husových oslav, které se v tomto roce uskuteční v Husinci 3. a 5. – 6. července s bohatým programem za účasti patriarchy Tomáše Butty, který bude sloužit bohoslužbu 5. 7. od 16.00 h rovněž v Prachaticích. Centrum Mistra Jana Husa bude o prázdninách otevřeno denně, v září a v říjnu denně kromě pondělí.

 

V předvečer Husova svátku 5. 7. od 15.00 h se tradičně uskuteční bohoslužba Církve československé husitské také na hradu Krakovec. Bohoslužbu povede pražský biskup David Tonzar s duchovenským sborem. Již od 10.00 h zde hrad Krakovec pořádá šermířské vystoupení, divadlo pro děti, ukázku sokolnictví a soutěže. V Hradci Králové se 5. 7. od 18.00 h uskuteční ve Sboru Církve čs. husitské kněze Ambrože benefiční koncert pro Královéhradeckou zvonohru, jemuž bude od 17.00 h předcházet ekumenická bohoslužba. V Řečkovicích u Brna vystoupí ve vzpomínce na reformátora u ohně PhDr. Jana Nechutová, CSc. Následovat bude ekumenická bohoslužba. Olomoucká diecéze a ostravský vikariát zve 5. 7. od 10.00 h na tradiční pouť k Winklerově zvonici na Ostravici.

Husovu výročí se Církev československá husitská intenzivně věnovala v r. 2015, kdy jsme si připomněli 600. výročí M. J. Husa. Svátek Mistra Jana Husa připomíná každoročně již od svého vzniku. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: TZ CČSH Datum: 2. července 2021 Foto: CČSH – Tomáš Butta

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář