Procházej: Jan Hus

Hus měl nepřátel jako kvítí a ještě víc, a nebyli to pouze nepřátelé pravdy, kterou zastával, ale i nepřátelé jeho osoby –…

„Nikdo není hrdina pro svého sluhu,“ říká jedno zahraniční přísloví, protože sluhové neznají svého pána jen zvenčí, ale znají i jeho domácí…

Nové vydání Husových listů z  Kostnice zprostředkuje současnému čtenáři myšlení významného českého kněze, kazatele, teologa a myslitele, který se stal symbolem zápasu svědomí…

Ve spolupráci s nakladatelstvím Biblion zveřejňujeme předmluvu od kněze Církve československé husitské  ThDr. Martin Chadima, Th.D. k životu Mistra Jana Husa a…