Procházej: Jan Hus

Nové vydání Husových listů z  Kostnice zprostředkuje současnému čtenáři myšlení významného českého kněze, kazatele, teologa a myslitele, který se stal symbolem zápasu svědomí…

Ve spolupráci s nakladatelstvím Biblion zveřejňujeme předmluvu od kněze Církve československé husitské  ThDr. Martin Chadima, Th.D. k životu Mistra Jana Husa a…