Islám a islamismus v České republice: Ukázka z knihy

Téma vlivu islamismu na islám v České republice je doposud nepříliš prozkoumanou oblastí, které se mezi islamology prakticky nikdo nevěnuje. Je to dáno jednak problematičností neustálené definice, co to islamismus je, a také faktem, že početně malá muslimská komunita v Česku nedává nezasvěcenému pozorovateli příliš mnoho možností k poznání jejích vnitřních procesů. Jistou roli může hrát i skutečnost, že státní orgány, odborníci a další subjekty jsou v dosti nevýhodné pozici – ve snaze dodržet modus operandi Evropské unie nejsou v současné době schopni veřejně poukázat na islamistické pozadí nejznámějších organizací působících v Česku, neboť by pak přišli o jakýkoliv objekt, který by mohli prezentovat jako „umírněné“ muslimy.

A tak se v Česku přehlíží skutečnost, že mnohé z organizací a osob označovaných za „umírněné“ muslimy uvnitř svých struktur a mimo pozornost veřejnosti propagují názory a postoje, které jsou jasným projevem extremismu, netolerance a islamismu. Po více než 15 letech působení v muslimské komunitě jsem se společně s dalšími spolupracovníky rozhodl připravit tuto stručnou zprávu o stavu české muslimské komunity a působení islamistů mezi českými muslimy.

Osobně jsem přesvědčen, že současný stav není nijak radostný a vypovídá spíše o dosavadní prohře umírněných muslimů. Vývoj uvnitř muslimské komunity po prvním vydání této knihy v roce 2011 můj optimismus o šanci umírněných muslimů vyhrát zápas nad těmi radikálními zchladil.

Za úspěch islamismu v České republice může i nezájem ze strany státních orgánů a politiků, kteří dlouhodobě přehlíželi působení islamistických emisarů, převážně ze Saúdské Arábie, nebo jim dokonce pomáhali v etablování v České republice. V situaci, kdy je muslimská komunita příliš malá a finančně slabá a bez podpory umírněných muslimů ze strany českého státu, se uvolňuje široké pole působnosti pro islamisty s téměř nevyčerpatelnými finančními zdroji ze Saúdské Arábie a od islamistických sponzorů, kteří považují za svou povinnost šířit v České republice své pojetí islámu.

Nápor islamismu v České republice zesílil po 11. září 2001, kdy si západoevropské země uvědomily svou chybu v toleranci různých islamistických skupin podporovaných ze Saúdské Arábie a rozhodly se proti nim zakročit. Dochází tak k situaci, kdy jsou v západní Evropě určité osoby a organizace chápány jako extremistické, ale v České republice jsou propagovány islámskými nadacemi. Obdobné to je s islamistickým kapitálem, který je postupně vytlačován ze zemí jako

je Německo, Francie a Velká Británie, kdežto v České republice je mu ponecháváno prakticky svobodné působení.

Je to možná způsobeno i skutečností, že islamisté působící v Česku využili svých kontaktů se státními orgány a pracovníky bezpečnostních složek ke svému krytí a zakrytí své skutečné ideologie a cílů. Bohužel zde dochází ke stejné chybě, které se dopustily jiné západoevropské země, totiž k přístupu: „Pokud nevyzývají k útokům na naši zemi, necháme je zde působit výměnou za jejich spolupráci.“ Fakt, že tento přístup nakonec stejně selže, ukázaly atentáty z Londýna a Madridu, při kterých byli mezi teroristy i spolupracovníci tajných služeb, což po teroristických útocích vedlo ke vzniku konspiračních teorií, že atentáty spáchali příslušnici tajných služeb a islamisté jsou v nich nevinně.

I postoj mnoha českých islamologů, kteří informují pouze o pozitivech, vede k zamlčování negativních vlivů a procesů uvnitř muslimské komunity a šíření islamismu. Pro mě jako bývalého muslima, který se duchovně s klasickým islámem ustanoveným Mohamedem před staletími v Arábii již rozešel v letech 2004-2006 a nějakou dobu se snažil ještě hledat útěchu v tzv. reformním islámu, není úplně jednoduché popsat, co se uvnitř české muslimské komunity děje a jaká je pravá tvář islámu hlásaná mezi muslimy. Jistou roli v tom hraje i fakt, že podle Mohammeda má být každý kritik islámu a odpadlík od islámu zabit, a takovýto akt je pro islám legitimní i na území mimo přímou kontrolu islámu.

Z pohledu pevně věřícího muslima snažícího se poslouchat islám a Mohameda je tedy správné jakýmkoliv způsobem ublížit člověku, jako jsem já, nebo ho i zabít. Jenže se strachem se nedá žít věčně. Můžete mít strach, ale snažit se při tom čelit zlu, nebo můžete mít strach a zbaběle se snažit dožít svůj život ještě v jakž takž svobodné a neislamizované Evropě. Snad Vám tato pilotní zpráva pomůže v pochopení historie a vývoje české muslimské komunity a působení islamismu v Česku.

 

Název: Islám a islamismus v České republice

Pod název: 3. rozšířené vydání & fotogalerie

Autor: Lhoťan, Lukáš

Nakladatel: Lhoťan Lukáš

EAN: 9788090700444

ISBN: 978-80-907004-4-4

Rok vydání: třetí, 2019

Popis: 1× kniha, brožovaná, 351 stran, česky

Rozměry: 14,8 X 21 cm

 

Knihu si můžete zakoupit zde.

http://www.lukaslhotan.cz

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář