Jak ADRA pomohla lidem po tornádu

Název článku vám může znít až pohádkově, ale pro obyvatele tornádem zasažených obcí na jižní Moravě to byl jiný „žánr“: do 24.6. představa tornáda v obývacích pokojích v poklidných moravských vískách se blížila sci-fi, kterou však v průběhu toho večera a noci vystřídalo drama, a ráno po zjištění rozsahu škod se nejvýstižnější formou stal téměř horor.  

My v Adře se však vůbec nebráníme pohádkám, a tak jsme spolu s  našimi dárci začali pracovat na přepisování smutných příběhů postižených jednotlivců, rodin a domácností.  

Bylo nám jasné, že lidé budou peníze potřebovat co nejdříve. Zároveň bylo potřeba předem provést podrobný monitoring škod a sociální situace lidí. Důležité bylo domluvit se s dalšími osmi neziskovými organizacemi a nadacemi, které měly o spolupráci zájem, na koordinované a co nejvíce spravedlivě nastavené pomoci. Tyto organizace si také celý postižený region kvůli efektivitě rozdělily – organizaci ADRA byla přiřazena Moravská Nová Ves.  

ADRA využila své mnohaleté zkušenosti z  terénního šetření při mimořádných událostech a nabídla je také těm organizacím, které kapacitu zaškolených lidí ani potřebnou mobilní aplikaci pro sběr dat v terénu neměly.  

Do specifické aplikace Inspecto, kterou jsme vytvářeli několik let, zapisujeme GPS souřadnice, shromažďujeme v  ní fotografie, můžeme pořizovat zvukové záznamy rozhovorů s  lidmi, podepisovat s  nimi elektronické formuláře. Všechny otázky jsou standardizované a relevantní vždy k  typu mimořádné události, která se nastaví. Data lze ihned přeposílat k  dalšímu zpracování. 

S pomocí 50  spolupracovníků jsme v prvních dvou týdnech zjišťovali v postižené oblasti rozsah škod. ADRA provedla  monitoring ve více než 700 domácnostech. 30  lidí v zázemí organizovalo pomoc, komunikovalo s dárci a shromažďovalo potřebné podklady, aby finanční pomoc mohla být lidem co nejdříve odeslána. Po přípravě a podepsání  darovacích smluv 207 domácností obdrželo na svůj účet  150  000 Kč. 

Již za dva týdny po tornádu, v  tzv. první vlně pomoci, tak ADRA odeslala zasaženým domácnostem v  Moravské Nové Vsi finanční pomoc ve výši  31  milionů korun. 

Kromě toho také 10 školených dobrovolníků z  intervenčních psychosociálních týmů ADRA poskytovalo lidem potřebnou psychologickou první pomoc.  

Věříme, že se podařilo dodat lidem potřebnou naději, že to postupně půjde, a že bude zase lépe. 

Jako třeba malebným nářečím hovořící paní Pavle.  

Ve  druhé vlně přípravy finanční pomoci bylo nutné znovu provést monitoring. Nyní jsme se zaměřovali jen na domácnosti s  větším poškozením. V  srpnu byla odeslána finanční pomoc více než 150 domácnostem přesahující 25 milionů korun.  

V Moravské Nové Vsi z neziskových organizací v podstatě jako jediní s naším ADRA infostánkem od června stále zůstáváme. I v září chceme pokračovat již ne venku, ale v zázemí obecního úřadu, v propojování nabídek dobrovolníků a potřeb místních občanů. Připravujeme také třetí vlnu pomoci.  

Děkujeme všem, kteří se do pomoci lidem po tornádu zapojili a darovali jakoukoliv částku. 

Když totiž můžeme společně s našimi dárci usilovat o dobré věci, to je pak opravdu pohádka…. 

Krásné letně-podzimní dny vám srdečně přeje 

Martina Špinková

Koordinátorka PR a fundraisingu, péče o dárce
ADRA o.p.s., Markova 600/6, 158 00 Praha, Czech Republic martina.spinkova@adra.cz ,+420 773 652 152, www.adra.cz

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář