Jako pták vyplašený ze svého hnízda je člověk prchající z domova…

Vhodnější přirovnání, jež se nachází v Přísloví 27,8, bychom pro miliony lidí, kteří nedobrovolně opouštějí svůj domov, jen těžko hledali. 

Pár faktů před skutečnými příběhy

Nejde jen o východní Evropu či Blízký východ, ale i Jižní Amerika čelí jedné z největších uprchlických krizí současnosti. Od roku 2013 v důsledku hluboké politicko-ekonomické krize Venezuelu opustilo přes 7 milionů lidí z původních téměř 30 milionů obyvatel. Z toho 1,2 milionu uprchlíků se přesunulo do Peru, okolo 550 000 do Ekvádoru. 

V první fázi odcházeli zejména bohatší a vzdělanější lidé, většina z nich legálně s potřebnými dokumenty. Mohli si tak částečně vybrat, kam se uchýlí, a v nových zemích našli uplatnění. Později však začali Venezuelu opouštět chudší obyvatelé, jejichž možnosti jsou podstatně omezenější. Jsou často nekvalifikovaní, ze země odcházejí za pomoci pašeráků a v nové hostitelské zemi žijí často ve velmi špatných socioekonomických podmínkách, bez právní ochrany, přístupu ke zdravotnictví, vzdělání i obživě. 

Přitom hostitelské země se samy potýkají s celou řadou problémů. Peru se po covidové pandemii stalo zemí s nejvyšší potravinovou nejistotou v Latinské Americe – nedostatku potravin čelí až ½ populace. Potýká se i s vysokou nezaměstnaností (kolem 20 %), nedostatečným přístupem ke vzdělání a s dalšími souvisejícími problémy. V Ekvádoru pak žije ¼ obyvatelstva pod hranicí chudoby, 10 % z toho v extrémní chudobě.

Proto jsme se rozhodli zapojit do pomoci uprchlíkům a spolu s kancelářemi ADRA Peru a ADRA Ekvádor i s dalšími organizacemi pomáháme lidem zajistit lidem v nouzi komplexní humanitární pomoc – jedná se o přístup k potravinám, k ošetření, ke vzdělání až po právní ochranu.

Příběh Johangelis

Johangelis (23 let) se se svým partnerem a malým synem v květnu 2023 vydala na cestu z Venezuely do Ekvádoru. Cesta byla náročná, rodina někdy neměla co jíst, přesouvala se autobusy i pěšky, jak se dalo. Měli štěstí a v Kolumbii obdrželi finanční pomoc, kterou se rozhodli využít. Nakoupili sladkosti, vodu, květiny a další drobnosti, které prodávali v parcích, na křižovatkách a dalších místech. Tímto způsobem si vydělávali na jídlo, ubytování a další cestu a postupně se dostali až do Huaquillas v Ekvádoru, kde se chtěli usadit. Veškeré finanční prostředky spravoval Johangelisin partner. Již dříve se vůči své partnerce choval občas agresivně, po příjezdu do Ekvádoru se ale útoky stávaly častějšími a nebezpečnějšími. Situace vyvrcholila domácím násilím, při kterém se Johangelis se synem podařilo utéct. Jediné, co si stihla vzít s sebou, byly doklady. Zcela bez prostředků přespávala se synem v parku. Po čase si jich zde všimla jedna místní žena a plačící Johangelis poradila, ať se obrátí na organizaci AVSI, kam ji i dovedla.

Právnička organizace si vyslechla její příběh, zajistila jí lékařskou péči i psychologickou podporu a požádala o ochranná opatření (zákaz přiblížení). Johangelis se také mohla se synem uchýlit na týden do azylového domu. Podařilo se jí spojit se svou babičkou žijící v Peru, která jí nabídla, ať se nastěhuje k ní. Týmy ADRA a AVSI pak společně zajistili přesun Johangelis i jejího syna do Peru.

„Konečně jsem v bezpečí a v pořádku daleko od agresora, spolu se svým synem a babičkou, a to vše díky pomoci organizací AVSI a ADRA.“
– Johangelis

Osobní a rodinné problémy lidí jako je Johangelis se nešťastně kombinují s dalšími problémy finančními, sociálními, zdravotními. Na útěku jsou často samotné ženy s dětmi či nezletilé děti, které cestují zcela samy. Násilí, vykořisťování, ale i obchod s lidmi či sexuální zneužívání, to vše jsou rizika, kterým jsou tyto skupiny vystaveny. 

Jak konkrétně lidem v nouzi pomáháme? 

Právní ochrana je jednou ze tří oblastí, na které se nyní v Peru a Ekvádoru zaměřujeme. Nastavení mechanismu pomoci obětem násilí, pomoc při slučování rodin, šíření relevantních informací, pomoc s legalizací pobytu, proškolení komunitních lídrů v rozpoznávání případů porušování práv. 

Druhou oblastí naší pomoci je přístup ke zdravotnické péči. Kvůli nelegálnímu pobytu mají uprchlíci velmi problematický přístup k veřejnému zdravotnictví. Ve všech 4 provinciích, kde ADRA projekt probíhá, působí zdravotnické týmy, které poskytují základní zdravotní péči. Navíc zde provozujeme i mobilní kliniky, které vyjíždí do odlehlejších regionů několikrát za měsíc. Součástí je i osvěta zaměřená na zdraví, hygienu, ale i reprodukční a sexuální zdraví.

Poslední oblastí je zajištění potravinové pomoci. ADRA Ekvádor provozuje veřejné jídelny, kde připravuje teplá jídla pro lidi v nouzi. Uprchlíkům v Peru a v Ekvádoru dále rozdáváme potravinové balíčky s trvanlivými potravinami.

Tyto projekty můžeme realizovat díky podpoře ADRA InternationalEvropské unie, partnerské organizace AVSI i soukromých dárců.

Tak daleko a přitom blízko: zapojit se můžete i vy

A to modlitební podporou lidí v nouzi, můžete však také přispět na humanitární pomoc.

Více o naší humanitární práci – jak, kde a komu pomáháme, najdete zde

S přáním, aby co nejvíce lidí mohlo zůstat v pokoji, bezpečí a dostatku ve svém „hnízdě“,

Martina Špinková 

www.adra.cz

Obsah obrázku logo, symbol, Písmo, Grafika

Popis byl vytvořen automaticky
Obsah obrázku text, logo, Grafika, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky
Obsah obrázku snímek obrazovky, logo, Grafika, Elektricky modrá

Popis byl vytvořen automaticky

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář