Je svátek Tří králů, některými městy projdou tříkrálové průvody

Praha – Na dnešek připadá svátek Tří králů. Některými městy projdou tříkrálové průvody, mnohé domácnosti i obce začnou odstraňovat vánoční stromky, výzdobu či osvětlení. Pravoslavným křesťanům, kteří se řídí starším, juliánským kalendářem, Vánoce teprve začínají.

Svátek Tří králů odkazuje na biblický příběh o mudrcích, kteří se po pastýřích přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíši a donesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Královské koruny i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim přidala až o mnoho set let později umělecká tradice a lidová zbožnost.

SOUVISEJÍCÍCentrem Prahy projel průvod se třemi králi na velbloudech

Šestý leden je spojen také s koledováním a žehnáním domů, kdy se na dveře píše svěcenou křídou nápis K+M+B. Nejde však o počáteční písmena jmen králů, ale o zkratku latinského nápisu Kristus žehnej tomuto domu – Christus mansionem benedicat. Tříkrálový svátek je příležitostí také pro pomoc potřebným. Už po Novém roce začali koledníci vybírat peníze pro tradiční Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita ČR, potrvá do poloviny ledna. Po třech králích začíná masopust – až do předvelikonočního půstu doba zábav, zabijaček či plesů.

Zatímco západním křesťanům vánoční období končí, pravoslavným křesťanům Vánoce začínají. V Česku se podle posledního sčítání lidu z roku 2021 přihlásilo k pravoslavné církvi přes 40.000 lidí. Pravoslavnou víru vyznávají i mnozí Ukrajinci, kteří předloni uprchli do Česka před ruskou agresí. Někteří ukrajinští věřící se rozhodli slavit Vánoce na konci prosince, aby se tím vymezili vůči ruské pravoslavné církvi, která válku na Ukrajině podporuje.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 6. ledna 2024 Foto: Trikralovasbirka.cz

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář