Jen ničema utíká…?

Mnoho křesťanů má na sport jednoznačný názor: Péče o tělo ve smyslu cvičení je přece pro křesťany málo užitečná a určitě tomu nebudou věnovat čas. Svůj postoj podpoří i několika biblickými verši, např.: Ničema utíká, ačkoliv ho nikdo nehoní. (Př 28,1) Když nejsem ničema, proč bych chodil běhat? Ještě by mě někdo viděl a na základě toho verše by mě mohl z něčeho špatného podezírat. Před lety jsem se dokonce setkal s úsměvným příběhem, kdy jeden angličtiny neznalý křesťan vytýkal jinému věřícímu člověku, který chodil běhat a měl při tom na sobě tričko s nápisem „jogging“, že propaguje jógu.

Ještě silnější argument přináší Pavel. Ten Timoteovi píše: Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí. (1Tm 4,8) Někteří sportuchtiví křesťané si oddechnou, že „alespoň pro něco“. Mluví ovšem tato místa o zdravém pohybu a péči o tělo? Jsou dva důvody, proč nás nemají od cvičení odradit:

První je historický. Bible byla psána v době, kdy lidstvo netrpělo epidemií obezity a bolestí páteře způsobených dlouhým sezením. Lidé většinou pracovali manuálně a měli přirozeného pohybu až až, takže proběhnout se po práci nepotřebovali. A jídla nebyl takový přebytek, aby se mohli přejídat, zvláště toho nezdravého s přemírou cukru. Timoteus se s Pavlem při misijních cestách hodně nachodil, a i když pro to nemám biblický důkaz, troufnu si tvrdit, že tlouštíci to nebyli.

Druhý důvod je zásadnější. Je jím biblický kontext veršů. Konec uvedeného verše z Přísloví říká, že spravedlivý je jistý jako mladý lev. Autor má zjevně na mysli rozdíl mezi strachem ničemy, který se bojí, ač ho nikdo nepronásleduje, a spravedlivým. Je tu myslím i odkaz na 26. kapitolu Třetí Mojžíšovy, kde se popisuje, jak dopadne Izrael, když nebude Hospodina poslouchat.

U dopisu Timoteovi je uvedený verš v kontextu oddílu o dobrém služebníkovi Ježíše Krista. Je tu mnoho konkrétních rad pro Timoteův život. V předchozím verši je varování před babskými bájemi a světskými řečmi. To souvisí s Pavlovými varováními z jiných míst ohledně sporů o rodokmeny. Mnozí věnovali spoustu námahy, aby se naučili například rodokmeny a další podobné věci. Vedli prázdné řeči. Možná se cvičili v dobré rétorice bez zaměření na obsah. Pavel varuje, že to má malý užitek. Užitek má zbožnost. Před procvičováním těla tady Pavel nevaruje.

Dnes jsme ohroženi kultem těla, kdy se spousta energie věnuje tvarování svalů a „pekáče buchet“ na břiše a přípravě zdravé výživy. Jiným z nás hrozí, že naše tělo nebude schopné naplnit Boží plány v našem životě kvůli tomu, že vyjít dvě patra schodů pro nás bude znamenat zápas s tělem. BMI (index tělesné hmotnosti) o hodnotě 35 dodá našemu vzhledu důstojnost jen zdánlivou.

K vykupování času patří i to, že své tělo udržujeme použitelné pro Pána. Pokud Bible říká, že máme vyměřených 70 až 80 let, měli bychom o sebe pečovat tak, že naše tělo nebude překážkou, ale dobrým služebníkem Božích záměrů.

Text: Lubomír Ondráček Foto: Pixabay – ilustrační

Převzato z březnového čísla měsíčníku Život víry. Nad tématem „(Ne)pečujte o tělo“ i nad tím, jaké místo má sport v životě křesťana, se zamýšlejí také Jiří Bukovský, Marek Bužga, David Novák a Michal Klesnil. Časopis dále přináší rozhovor s misionářem Davidem Symonem, který prožil osm let v Bosně a našel tam svou životní lásku. Uplynulý rok však do jeho života zasáhla vážná nemoc – leukémie.

V únorovém Životě víry najdete také reportáž z modlitební konference Mokon, která letos proběhla přes internet, dále historický virtuální rozhovor se zakladatelkou Evangelického Mariina sesterstva Basileou Schlinkovou [šlinkovou] a článek o hledání místa, kudy Izraelci přešli Rudé moře, nebo text o tzv. duchovní revoluci v pojetí amerického myslitele Francise Schaeffera. Časopis také nabízí zprávy z církve u nás i ve světě, ale i osobní příběhy českých křesťanů – tentokrát třeba o dobrovolné pomoci mezi covidovými pacienty.

Měsíčník Život víry si můžete přečíst v papírové i elektronické verzi nebo si lze všechny hlavní články poslechnout jako audio nahrávku. Více na www.zivotviry.cz

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář