Jeptiška obdržela půl milionů dolarů, svůj život zasvětila pomoci rodičkám na africkém venkově

Doktorka Priscilla Busingye dostlala od Boha touhu zlepšovat zdravotní péči o rodičky žijící v Ugandě, zejména na venkově, kde je často složité získat specializovanou lékařskou péči.

Busingye už několik let vstává před šestou hodinou, aby se zúčastnila ranní mše, než tato jeptiška a doktorka v jedné osobně zamíří do práce.  Aby nezapomněla, že sílu a energii má od Boha, tak si na mobilu nastavila budík připomínající i během dne, že je čas modlitby. 

Nyní, jako prezidentka Asociace porodníků a gynekologů, připravuje v hlavním městě Ugandy novou generaci specialistů. Když se minulý měsíc dozvěděla, že získala finanční odměnu pro misionáře pracující v oblasti lékařské pomoci ve výši 500 000 dolarů, vnímala, že Bůh konečně odpovídá na její desítky let trvající modlitbu za rozšíření pomoci v péči o ugandské ženy.

Christianity Today informují, že tato katolická jeptiška se stala první ženou a první africkou lékařkou, která získala výroční cenu od organizace African Mission Healthcare. Po dobu téměř dvaceti let sloužila Busingye ve zdravotním středisku Rwibaale, které se nachází asi čtyři hodiny cesty autem západně od Kampaly. Působila v ní jako jediná porodní specialistka,  ředitelka a správkyně v jedné osobě.

Po obdržení finanční odměny má v úmyslu přeměnit primitivní a zastaralé zařízení na specializované centrum péče o rodičky. Její cíl je ambiciózní, ale není nedosažitelný. Chce vybudovat místo, kde by ženy měly přístup k bezpečným a cenově dostupným gynekologickým službám.

V Ugandě jsou pro obyvatele venkova náklady spojené s porodem příliš vysoké a navíc jsou také často na velmi primitivní úrovni. V některých případech musejí rodiny platit sumu ve výši ročního příjmu, aby pokryly náklady spojené s pobytem na klinice.  Výsledkem je, že většina obyvatel nevyhledává lékařskou pomoc, kterou potřebují – nebo čeká do chvíle, kdy je na lékařský zákrok pozdě.

Uganda má v současnosti  jednu z nejvyšších úmrtností rodiček na světě. Studie ukazují, že 1 z 49 žen zemře na komplikace při porodu. Busingye doufá, že nové a moderní zdravotní středisko bude útočištěm pro ženy ze všech společenských vrstev obyvatelstva.

Busingye cítila od mala povolání pracovat s chudými a nuznými, protože ona sama byla jako dítě přijata pod křídla katolických řádových sester a pamatuje modlitbu, při které slíbila, že svůj život zasvětí službě Bohu a službě nemocným a trpícím.

Bůh v průběhu let formoval toto povolání tím, že ji vedl k studiu lékařského povolání, aby pomáhala ženám, které by jinak neměly prostředky k důstojné péči na klinice. „Jsem svědkem toho, jak Bůh buduje své království v srdcích lidí,“ říká 55letá žena a cituje Matouše 25,40, kde Ježíš řekl, že „cokoli jste udělali pro jednoho z nejmenších z těchto mých bratrů a sester, udělali jste pro mě,“ říká ugandská jeptiška.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 24. prosince 2020 Foto: African Mission Healthcare – Priscilla Busingye

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář