Joel Osteen – Boží posel nebo falešný prorok?

Pro naše zeměpisné šířky je nepředstavitelné, aby spolu s námi vstupovaly do shromáždění, kde si vyslechneme chvály od profesionálních hudebníků a třicetiminutové kázání on-line přenášené do milionů domácností po celé zemi, tisíce dalších návštěvníků.

Toto je zřejmě snem mnoha kazatelů Božího Slova a víkendovou realitou členů texaského sboru Lakewood. Joel Osteen vítá každý víkend v bývalé basketbalové hale Houston Rockets 40tisícové shromáždění. Lakewood Church je již několik let za sebou nejnavštěvovanějším sborem v USA.

Jeho otec John pocházel z chudé farmářské rodiny bez jakýchkoliv křesťanských základů. Jako mladý se však setkává s evangeliem Ježíše Krista a jeho život to zasáhne do takové míry, že se rozhodne stát hlasatelem dobré zvěsti.

John Osteen s manželkou Dodie

Po absolvovaní teologie se stává kazatelem u baptistů. Vážná rodinná situace vyústila v rozvod jeho prvního manželství. John však dále pokračuje ve své službě a při pastorační návštěvě se v nemocnici setkává se zdravotní sestrou jménem Dolores, se kterou se ožení. Přátelé i široká veřejnost jí poznají pod přezdívkou Dodie.

Po svatbě se svou druhou manželkou se John rozhodne odstoupit z pozice kazatele sboru a pracuje jako pojišťovací agent. Zanedlouho se však opět vrací do kazatelské pozice v Houstonu. V roce 1958 se jim narodila dcera Lisa. Ta má však vážné zdravotní problémy. John se modlí za její zázračné uzdravení.

Poválečná charismatická vlna, která v té době zasáhla nejen USA, ale i Evropu, přivedla Johna Osteena ke „křtu Duchem svatým“ a k důležitému rozhodnutí. Opouští baptistickou denominaci a stává se pastorem nezávislého letničního sboru Lakewood Baptist Church. Nedělní bohoslužby probíhají v zchátralé budově původně sloužící jako obchod s potravinami.

Během jedné bouře z budovy odpadlo slovo baptistický a John to pochopil jako Boží znamení na odstranění tohoto slova z názvu sboru, který dostává pojmenování Lakewood Church, pod kterým ho známe i dnes.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Začátek formuláře

Konec formuláře

John a Dodie dokázali v průběhu let vybudovat ze sboru s pár desítkami členů jeden z nejvlivnějších sborů v USA.

V roce 1981 byla Dodie diagnostikována s nevyléčitelnou formou rakoviny. Doktoři jim oznámili, aby se připravili, protože ji čekají poslední týdny života. Joel se ve svých kázáních rád a často vrací k této události, aby lidem ukázal na nesmírnou moc Boha a jedině, když On řekne je konec, člověk odchází k Němu na věčnost. Navzdory všem medicínským prognózám byla Dodie Osteenová zázračně uzdravena a do dnešního dne navštěvuje sbor a pomáhá Joelovi v jeho pastorační práci.

Díky televiznímu vysílání se Johnova služba dostala do dalších zemí a začal po světě cestovat i se svým synem Joelem. Ten jako producent tráví hodiny ve střižně a připravuje otcova kázání na televizní vysílání. Toto období života Joel popisuje jako svou teologickou přípravu. Každé jedno otcovo kázání musí důkladně a několikrát vyslechnout a připravit do vysílání.

Náhlá a neočekávaná smrt otce však nasměrovala Joela z práce zpoza kamery do světla jejích reflektorů. Joel káže své první kázání jen šest dnů před otcovou smrtí. Nemá žádné formální teologické vzdělání ani zkušenosti s kázáním a najednou má vést sbor s 15 tisíci členy, a tak se mnozí právem ptají, zda Joel dokáže bez zkušeností udržet sbor a zda se za pár let nerozpadne. Realita však zřejmě ohromila i největší optimisty. Nejen že Joel dokázal udržet týdenní návštěvnost sboru, dokonce ji znásobil.

Podle Sermon Central je sbor Lakewood s návštěvností 43 tisíc lidí nejnavštěvovanějším sborem v USA. Druhým v pořadí je další texaský sbor z Houstonu – Second Baptist Church s návštěvností 23 600 věřících.

Milníkem služby Joela Osteena a dalším svědectvím v mnoha jeho kázáních se stalo získání bývalé haly basketbalového klubu Houston Rockets. Osteen a jeho tým musel přesvědčit většinu městské rady svými argumenty a plány pro dobrozdání prodeje. Joel vzpomíná jak v procesu rozhodování spolu s manželkou chodívali kolem budovy a vírou vyznávali, že jim budova patří. To se navzdory silné opozici ze strany některých členů rady stalo v roce 2003 skutečností. Sbor však musel vynaložit desítky milionů dolarů na rekonstrukci budovy. V roce 2005 byl sbor slavnostně otevřen.

Osteenův styl kázání se však stal trnem v oku mnoha křesťanům. Pravdou je, že mnohé rysy vedení bohoslužby jsou u něj velmi specifické. Součástí každé bohoslužby je asi patnáctiminutový proslov jeho manželky Victorie.

V úvodní znělce k jeho kázání zní: „Objev v sobě šampiona.“ Neodmyslitelnou vsuvkou na začátku je vtip, který má sloužit k navození příjemné atmosféry. Dále následuje část, kterou zavedl už jeho otec. Všichni členové jsou vyzváni, aby zdvihli své Bible a opakovali: „Toto je moje Bible. Jsem to, co Bible o mně říká. Mám to, o čem Bible hovoří, že mám mít, a mohu udělat to, co Bible říká, že můžu udělat. Dnes budu vyučován Božímu Slovu. A odvážně vyznávám, že moje mysl je připravena a srdce otevřené to přijmout. Už nikdy nebudu stejný. Ve jménu Ježíše, amen.“

Bohoslužba ve sboru Lakewood

Pokud byste chtěli vidět během kázání v jeho rukou Bibli, asi byste byli zklamáni. Joel Osteen má kázání dokonale  naučené nazpaměť a to včetně biblických veršů. Ty jsou v kázání zmíněné, ale bez uvedení biblické knihy, kapitoly či verše.

Osteen káže zásadně tzv. tématická kázání (topical preaching) a jednotlivé pasáže používá na podporu své teorie, Tento styl kázání je však hodně populární i v dalších sborech jako např. v Saddlback nebo ve sboru Willow Creek.

Opakem tohoto stylu je výkladové kázání (expository preaching), kdy kazatel prochází celými knihami, verš za veršem a posluchačům vykládá danou pasáž. Představiteli tohoto stylu jsou například John MacArthur nebo John Piper.

V samotných kázáních se Osteen zaměřuje hlavně na lásku a dobrotu Boha. On je ten, který má dokonalý plán pro náš život a chce nás vést k plnosti a požehnání. Zásadně se vyhýbá slovům a tématům jako peklo či hřích.

Jeho argumentem proti jakýmkoliv výhradám je, že život sám je dost náročný a on chce svým posluchačům dát slova naděje a povzbuzení. A tak často povzbuzuje návštěvníky sboru slovy, že má Bůh pro ně připravené uzdravení, povýšení, podnikatelský úspěch či pravého partnera.

Na závěr svého kázání dává Osteen posluchačům vždy příležitost přijmout Ježíše jako svého osobního Pána a Spasitele a požádá je, aby opakovali slova po něm: „Vyznávám své hříchy, přijď do mého srdce. Udělám Tě svým Pánem a Spasitelem. Amen.“ Po modlitbě řekne těm, kdo se modlili s ním, že jsou znovuzrození a že si mají najít dobrý biblický sbor.

Dalším výrazným rysem jeho služby jsou Nights of Hope (Večery naděje). Každý měsíc uspořádá večer chval s kázáním. Joel Osteen dokáže přitáhnout zástupy, a tak se na danou akci pronajímá basebalový nebo fotbalový stadion. Návštěva města bývá spojená i s autogramiádou jeho knih.

Night of Hope

Podle Newsmax Pastor Joel již nebere $200tisícový (roční) plat od sboru a s rodinou žije v $10milionovém domě s třemi výtahy, šesti koupelnami a krytým bazénem.

Jeho knižní tituly se umístily v žebříčku novin New York Times mezi bestsellery a zajišťují jeho příjem. K nejznámějším knihám patří Your best life now nebo Become a better you.

K nejzásadnějším kritickým argumentům jeho služby patří zaměření se jedině na Boží lásku a zamlčení Božího soudu nad hříšníky, přehlížení podmínek učednictví a požadavek Krista k absolutní poslušnosti a nesení každodenního kříže. Jeho kritici poukazují také na to, že Boží vůlí v životě křesťana nemusí být vždy uzdravení, pracovní povýšení, úspěšné podnikání či lepší dům.

The Biblical Worldview uvádí, že Osteen odpověděl ve známé talkshow Larryho Kinga na otázku, zda lidé jiných náboženství budou spaseni takto: „Víte, jsem velmi opatrný říkat, kdo by měl a neměl jít do nebe. Nevím…“

Ke kritikům Joela Osteena patří i John MacArthur, pastor sboru Grace v Kalifornii

Joel Osteen s oblibou cituje z listů adresovaných jeho službě. Lidé mu píší o tom, jak se jejich životy změnily díky sledování jeho kázání v televizi. Každý víkend si miliony lidí v USA a v dalších zemích světa zapínají své televizory a počítače, aby si vyslechly slova povzbuzení a vidí v něm Božího posla naděje. Jsou však i tací, co na svých blozích upozorňují na nebiblické principy jeho kázání a mají ho za falešného proroka.

Jak Joel jednou zmínil v kázání, jeho syn Jonathan už dostal prvních sto dolarů od členky sboru na naplnění svého snu. Jeho touhou je kázat v ještě větší hale, než je ta současná.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 14. června 2017 Foto: Wikimedia Commons – Joel Osteen

7 Komentáře

  • Nestretol som farára ktorého by povolal sám Boh. Nestretol som farára ktorý by bol znovuzrodený a kázal plné evanjelium v kostole, ponáral do vody v mene J. A krstil duchom svätým. Ak nájdete v Európe farára ktorý je v kostole a robí to čo apoštoli, dám vám celý svoj majetok a aj obličky. Čítajte písmo a zachráňte sa. Utečte zo synagógy satana. To vám odkazuje osobne Boh Ježiš v zjavení Jána.

   Odpověď
 1. Evangelium poplatné dnešní době – aneb mít se dobře, být spokojený a prožít šťastný život. Vlastně další ze stovek principů a metod osobního rozvoje, jen zabalené do křesťanského hávu. A hlavně žádé zbytečné starosti, vždyť život je dost náročný už tak… – „Tehdy k němu přistoupil jeden zákoník a řekl mu: „Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“. Ježíš mu tedy řekl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by složil hlavu.“ příliš mi to nesedí ke třem výtahům a šesti koupelnám. Díky za Johna Pipera, Johna MacArthur a všechny ostatní kazatele skutečného evangelia.

  Odpověď
 2. Vyzerá to príťažlivo. Kto by nechcel taký život. Ale keď sa preberiem do reality a pozriem Hlas Mučeníkú tak niečo mi nesedí. A k tomu dôležitá okolnosť. Pána Ježiša tak hnevá že ľudia neveria a ignorujú súd a ohnivé jazero že špeciálne pre to kriesi niektorých mŕtvych ukazuje im nebo a vezenie bez vody aby sa vrátili a hovorili o reálnom nebezpečenstve že bez narodenia sa z Ducha Božieho nemožno sa dostať do dymenzie jeho duchovného “ sveta“ a žiť tam ako nejaký emigrant. Súhlasím s vyjadrením že nemáme hovoriť on je ide do neba a ten do pekla. Sú milióny ľudí ktorý žili v časoch bez poznania celého evanielia a nemôžeme ich vysypať do pekla koli tomu. Táto to vec je tajomstvo Boha a len on si to vytriedi. A máme este 1000rokov pred sebou… Kto tam bude ak sa my chystáme vsetci teraz do neba… Kto to bude že bude žiť tisíc rokov a potom sa vzbúria skoro všetci proti Bohu. Hádam nie my ktorý poznáme diablovu taktiku a bojujeme dobré boje už tu a teraz. Kto z nás by išiel dnes alebo o milenoium a preklínal Boha a mesto ktoré vidí na vlastné oči že je tam božia sláva…. To hlavné je ešte pred nami a nik netuší veľké tajomstvo Boha a posolstvo siedmich hromov. ….

  Odpověď
  • Díky, také si myslím, že on a další jsou falešní proroci/učitelé/kazatelé, kteří tím svědčí o posledních časech před 2.příchodem JK. Chtějí se zalíbit, obalamutit posluchače svými sladkými řečmi. Vybírají si z Bible jen to co se jim hodí, mizí zmínky o pokání, utrpení, o trestu, o kříži atd. neboť to se jim nehodí „do krámu“. Také jsem je kdysi
   na GodTV, CBN a dalších poslouchal, dnes již přepínám a vypínám. Veškeré učení o zdraví a prosperitě je falešné. í. např.tzv. Dr.Murdock přišel na to, že ve SZ je 69 zaslíbení, tak vyzýval posluchače k zaslání 69USD neb se jejich příspěvek zmnohonásobí. A v dalším vysílání uvádí příklady těch co poslechli a „vyhráli“ mnohonásobky… Naštěstí jim ne všichni na to skočí…

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář