John Piper: Kristova smrt a vzkříšení jsou ty nejdůležitější události v dějinách lidstva

Baptistický pastor John Piper na svém podcastu reagoval na dotaz patnáctiletého posluchače o smyslu Ježíšova vzkříšení. A zda bylo duchovní nebo fyzické.

Americký reformovaný kazatel označil v úvodu své odpovědi vzkříšení za „největší událost ve vesmíru“ spolu s ukřižováním. Řekl, že víra v Kristovo tělesné vzkříšení je zásadní pro život křesťana a citoval pasáže z Římanům 10, 9: „Vyznáváte-li svými ústy, že Ježíš je Pán a věříte ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budete spaseni.“

Dále ve své odpovědi dal tři důležité důvody pro vzkříšení.

  1. Kristovo vzkříšení potvrzuje smysl jeho smrti a osvobozuje nás od hříchu

Kristovo vzkříšení úzce souvisí s jeho smrtí. „[Kristus] byl vydán [k smrti] za naše přestupky a vzkříšen pro naše ospravedlnění“ (Římanům 4,25).

„To znamená, že vzkříšení bylo Božím svrchovaným aktem, kterým korunoval triumf Kristovy smrti“ řekl a dodal, že tato událost se stala základem pro naše ospravedlnění a věčnou spásu.


K argumentaci použil pasáže z 1. Korintským 15. „Pokud Kristus nebyl vzkříšen, pak je marné naše kázání a marná je vaše víra. . . Pokud Kristus nebyl vzkříšen, marná je vaše víra a vy jste stále ve svých hříších. “(1. Korintským 15,14, 17).

Ježíš zemřel, aby odstranil vinu našich hříchů a také Pavlovo kázání o kříži by bylo bez vzkříšení úplně zbytečné.

  1. Kristovo vzkříšení zaručuje i to naše

Kristovo vzkříšení je podle Pipera také důležité kvůli našemu věčnému životu. První Korintským 15,20: Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.

Naše vlastní vzkříšení je tak závislé od faktu, zda byl vzkříšen také Kristus. Pokud nebyl, nebudeme ani my, argumentoval Piper.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

  1. Kristovo vzkříšení je důležité pro jeho současnou službu

„Vzkříšení Krista je důležité kvůli spojení mezi Kristovým vzkříšením a jeho současnou a budoucí službou,“ řekl Piper.

Kristovo dílo spásy pokračuje i po Jeho vzkříšení, když se přimlouvá za věřící a je také spojeno s Jeho příchodem ve slávě.

Božím cílem je také spasení Kristova těla – církve. Bez vzkříšení by nebylo žádné společenství, žádná spása a také žádná radost ve věčnosti.

Římanům 6,9: „Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje.“

Římanům 8,34: „Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“

„Vzkříšení Ježíše je tedy důležité, protože jeho smrt by bez něj by byla zbytečná; a protože bez ní bychom neměli naději na vzkříšení; a protože Ježíšova služba, kterou právě koná, a bude mít vliv pro naši věčnou radost. Spolu s Ježíšovou smrtí je jeho vzkříšení tou nejdůležitější událostí v dějinách světa,“ uzavřel americký baptistický pastor svoji odpověď.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-mn-  Datum: 15. dubna 2020  Foto: Wikimedia Commons – John Piper

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář