Procházej: Kříž

Boží láska a Boží hněv jsou běžně stavěny proti sobě, zejména v učení o vykoupení. Je-li kříž projevem Boží lásky (Ř 5,8),…

Římanům 6:7 ... Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen ze hříchu. Dobrý velkopáteční den, přátelé, kteří dnes „slavíte smrt“. Je to zvláštní, slavit smrt, nemyslíte? Zní…