Procházej: Kříž

Římanům 6:7 ... Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen ze hříchu. Dobrý velkopáteční den, přátelé, kteří dnes „slavíte smrt“. Je to zvláštní, slavit smrt, nemyslíte? Zní…