Procházej: Kříž

Římanům 6:7 ... Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen ze hříchu. Dobrý velkopáteční den, přátelé, kteří dnes „slavíte smrt“. Je to zvláštní, slavit smrt, nemyslíte? Zní…

Som rád, že nepoznám budúcnosť. Bolo by veľmi znepokojivé vždy vedieť, čo sa stane. A samozrejme, ak by som vedel, že sa čoskoro…