Jozef Brenkus: Chceme zúročit naše zkušenosti ze zahraniční misie a mobilizovat církev

Rozhovor s Jozefem Brenkusem o Slovenské misijní síti, která má za cíl podpořit a připravit misionáře pro šíření zvěstí evangelia.

Můžete přiblížit okolnosti vzniku Slovenské misijní sítě? Čemu se přesně věnujete?

První oficiální setkání Slovenské misijní sítě v březnu v roce 2019 jsme pracovně nazvali SMS I. Zasedání předcházelo několik skutečností, které nebyly shodou okolností, ale Božím řízením. V roce 2018 se na Slovensko vrátili tři misionáři s rodinami. Z mise mezi americkými Indiány se vrátil Roman Lacho s rodinou. Po jedenácti letech se z USA vrátil misijní pastor Danny Jones s manželkou. A po dvanácti letech misijní práce v Indii jsem se vrátil i já s rodinou. Všichni tři jsme se vrátili se stejnou touhou – zúročit naše zkušenosti ze zahraniční mise a mobilizovat církev na Slovensku a v Evropě, aby plnila Ježíšovo Velké poslání (Matouš 28, 18-21).

SOUVISEJÍCÍŠárka Šimečková: Chceme vyjít ven z církví za lidmi a milovat je

Se Sheldonem Armitagem jsme společně hledali odpovědi na otázky, jak co nejefektivněji využít potenciál, který máme na Slovenku pro zahraniční misi, a jak ve stávajících strukturách identifikovat a doplnit chybějící elementy, které zoptimalizují proces vysílání misionářů místními církevními společenstvími. Z osobních zkušeností jsme věděli, že vyslaným misionářům je třeba poskytovat na misijním poli kvalitní asistenci, a při jejich návratu jim pomoci opět se začlenit do církve a do společnosti. Postupně se začaly vytvářet pracovní týmy, ve kterých se podle zájmu angažovali další dobrovolníci. Vznikaly týmy zaměřené na vzdělávání, péči o misionáře, krátkodobou misi, nejméně zasažené etnické skupiny a momentálně formujeme tým pro publikační činnost.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Spolupracujete v současnosti s nějakými slovenskými misionáři v zahraničí?

Jedním z prvních úkolů, které dostal tým zaměřený na péči o misionáře, bylo kontaktovat všechny lidi, kteří se v evangelikálních kruzích vrátili z mise, respektive právě jsou na misi, nebo se na ni připravují. Opatření COVID-19 nám posunula plánovaný sraz misionářů na později. Většina těchto lidí neměla silné zázemí a vysílající struktury ve svých denominacích, takže je považuji ve slovenském kontextu za pionýry. Je smutné, že někteří pro absenci funkčních vysílajících mechanismů, odešli na misi na vlastní pěst, což v mnoha případech skončilo negativní zkušeností, případně úplným vyhořením.

Právě proto chceme udělat vše proto, aby Slovensko mělo co nejširší platformu v partnerství s vysílajícími sbory a misijními organizacemi. V rámci takových partnerství vzniká síť stovek organizací, s množstvím destinací a pracovních zařazení po celém světě.

Čemu se v rámci této organizace věnujete Vy?

Tak jak to často bývá u startupu, v první fázi je pár nadšenců, kde všichni dělají všechno. Jsem však rád, že momentálně jsme přešli do fáze, kde se pracovní týmy sdružují s cílem adresovat specifické a měřitelné cíle.

Vedle Slovenské misijní sítě, která je pro nás neformální, nejširší a nejflexibilnější platformou pro zahraniční misi na Slovensku, jsme pro její fungování potřebovali založit i právní entitu. Slovenská misijní společnost byla zaregistrována jako občanské sdružení a na zakládajícím shromáždění jsem byl zvolen jeho předsedou.

Vedle toho vedu pracovní skupinu zaměřenou na oblast vzdělávání, která funguje v rámci Simply Mobilizing Slovensko. Tato platforma poskytuje mobilizační vzdělávací kurzy pro církevní společenství a jednotlivce.

SOUVISEJÍCÍCírkev není výletní parník, ale záchranářská loď

Vzdělávací kurz je popsán v brožuře Kairos, který děláme i online. Brožura je dostupná na bit.ly/brozuraonline a o realizaci kurzu ve vašem církevním společenství můžete požádat na bit.ly/chcemekairos.

Vnímáte nějaké trendy, kterými se misijní aktivita ubírá? Změnil se způsob mise za posledních 20-30 let?

Přestože cíl definovaný ve Velkém pověření se nezměnil, za posledních 28 let mého působení v zahraniční misi nastal výrazný posun v důrazech a metodice práce.

Zmíním jen dvě oblasti, které se týkají strategie:

První je vztah misionáře k místní církvi na misijním poli.

V kurzu Kairos učíme o fázích průkopníka, který přichází na nové místo, kde ještě samostatně nefunguje místní církev; rodiče, který buduje místní vedoucí; partnera, kde místní vedoucí pracuje s misionářem na stejné úrovni; účastníka, kde se misionář zapojuje, pouze pokud je k tomu vyzván.

Mnoha misionářům v minulosti chyběla strategie odchodu. Osobně jsem byl svědkem, když po smrti vlivného misionáře nebyla místní církev připravena převzít odpovědnost za velké instituce a majetek, který byl misionářem lety vybudován. Když od začátku myslíme na odchod, naše práce se stane dynamičtější a v konečném důsledku efektivnější.

Druhou je zaměření na nejméně zasažené etnické skupiny (NZES).

Momentálně se v rámci dějin mise nacházíme ve třetím období protestantského misijního hnutí, které se již od roku 1934, díky osobnostem jako Cameron Townsend (zakladatel Wycliffe) a Donald McGavran (zaměřený na sociální bariéry v Indii), zaměřuje na zasažení nezasažených národů. Světové statistiky ukazují na velký nepoměr, kde 80 % misionářů působí tam, kde již existuje samostatně fungující církev a pouze 20 % misionářů pracuje s NZES.

Právě toto je jeden ze silných důrazu Slovenské misijní sítě. Do slovenštiny postupně připravujeme materiály pro mobilizaci k modlitbám a práci mezi NZES. Zmíním denní podcasty, které najdete u hlavních distributorů podcastů pod jménem slovenská misijní síť. Krátký 3-5 minutový podcast mobilizuje k cíleným modlitbám za konkrétní NZES. Každé úterý ve 21:00. máme na zoomu (bit.ly/sms-modlitby) hodinové modlitby za NZES, za zemi, misijní organizaci a misionáře.

Do třetice představujeme církevním společenstvím a jednotlivcům adopci NZES, kde mohou udělat závazek k modlitbám a praktické pomoci za konkrétní skupinu. Pro Slovensko jsme na rozběh ze 7 403 NZES (joshuaproject.net) vybrali 12 NZES – takové, se kterými již máme kontakty.

Jaké jsou hlavní výzvy, které současná doba přináší při misijní práci?

Výzev je mnoho! Začnu faktem, že světová pandemie výrazně poznamenala i chod misijních organizací a samotnou práci misionářů. Mnozí misijní pracovníci se neumí vrátit domů do své země, jiní zpět „domů“ na misi.

Přesun na digitální platformu, ve formě streamů a konferencí na Zoomu naopak zrychlil plánování, týmovou spolupráci a dosahování vytyčených cílů.

Mnohé země jsou uzavřenější pro cizince, takže tradiční misionáři mají do mnoha zemí zavřené dveře. Naopak otevírají se dveře pro lidi, kteří mohou jít i na nedostupná místa díky své profesi. Zde bych chtěl upozornit na skvělý kurz, který spolu organizujeme ve spolupráci s Tent International, Nehemia a SIM v Čechách. Konference GoEQUIPPED v Modre je plánována na 3. -7.11 2021. Účast na ní potvrdili zkušení řečníci s dlouhodobou misijní praxí a na konferenci bude představena i strategie, jak se dostat do zemí uzavřených pro křesťanství díky své profesi. Zájemci se stále mohou přihlásit na tentinternational.org/events.

Zmínil jste, že jste nějaký čas působil jako misionář v zahraničí. Co vám tato zkušenost dala do duchovního života?

Zmíním některé z množství pozorování, které obohatily můj duchovní život.

Během našich příprav na misi jsme od finských misionářů dostali skvělou řadu – pokud budete chtít mít v Asii věci pod kontrolou, za chvíli vyhoříte…

Učili jsme se každý den nanovo důvěřovat Bohu a za těch dvanáct dramatických let nás Bůh nikdy nezklamal. Svědectví o jeho věrnosti jsou krásným dědictvím, kterým můžeme obdarovat nejen naše děti, ale i naše podporovatele, církev a další misionáře.

Další cennou zkušeností je poznání, že pokud si Bůh něco umíní, nic ho nezastaví. Je fascinující sledovat, jak se navzdory útlaku, pronásledování a hrozbám evangelium stále dostává k lidem a způsobí v nich změnu na celou věčnost. Bůh byl od věků na misi a my jsme na misi s Bohem. Toto jedinečné partnerství s Bohem by mělo změnit perspektivu každého křesťana. Vyžaduje však od nás změnu priorit a životního stylu, a to je něco, čemu se budeme učit po celý život.

Plánujete ještě nějaký zahraniční misijní pobyt?

Pro nejbližší roky cítím silné povolání mobilizovat Slovensko a Evropu k naplnění Velkého poslání.Vedle toho, díky době internetu, stále vyučuji na misijním poli. Pevně ​​však věřím, že se mi brzy otevřou dveře na blokové vyučování v těchto školách. Věřím, že se rovněž otevřou dveře k mnoha místa, kde ještě srozumitelně nezaznělo evangelium a kde nebyla zbudovaná samostatně fungující místní církev.

Autor: Michal Nosál Datum: 23. října 2021 Foto: Facebook – Jozef Brenkus

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář