Kardinál Woelki: Zpráva nastolila jasnost ohledně minulosti

Německý kardinál Rainer Maria Woelki, kolínský arcibiskup, uvítal čtvrteční zveřejnění dlouho očekávané zprávy ohledně případů sexuálního zneužívání v kolínské arcidiecézi.

V rozhovoru pro CNA Deutsch (německo-jazyčný zpravodajský partner Catholic News Agency) kardinál Rainer Maria Woelki uvedl, že uveřejnění nezávislé zprávy 18. března „nastolilo jasnost ohledně minulosti,“ a také dodal: „Zároveň jsem zarmoucen a zasažen tím, co jsme se doslechli o zjištěných pochybeních.“

SouvisejícíZpráva německé církve odhalila stovky sexuálních deliktů

Woelki, který je kolínským arcibiskupem od roku 2014, musel čelit výzvám k rezignaci poté, co arcidiecéze odmítla zveřejnit zprávu od mnichovské právnické firmy Westphal Spilker Wastl. Šedesáti čtyř letý kardinál byl kritizován za to, že údajně špatně nakládal se zprávami o obvinění ze sexuálního zneužívání a jeho krytí. 

V prosinci 2018 kolínská arcidiecéze zadala firmě Westpfahl Spilker Wastl k přezkoumání relevantní personální spisy od roku 1975, aby bylo stanoveno „které personální, systémové a strukturální nedostatky stály v minulosti za krytím nebo nedůsledným potrestáním incidentů sexuálního zneužívání“. 

Poté, co právní poradci arcidiecéze vznesli znepokojení ohledně „metodologických nedostatků“studie právnické firmy, kardinál Woelki pověřil kolínského experta na trestní právo, profesora Björna Gerckeho, aby vypracoval novou zprávu. Woelki také požádal v prosinci 2020 papeže Františka, aby zhodnotil jeho rozhodnutí, která učinil vzhledem k obviněnému knězi – identifikovanému pouze jako „Farář O.“ – v roce 2015.

Osmi set stránkový „Gercke Report“ byl v Kolíně prezentován tento čtvrtek. Zpráva, známá jako „Nezávislé vyšetřování o zacházení se sexuálním násilím v kolínské arcidiecézi“, zahrnuje období mezi lety 1975 a 2018 a přezkoumává do detailu 236 spisů za účelem identifikace selhání a porušení zákona a identifikuje ty, kteří jsou za ně zodpovědní.

Kardinál Woelki řekl pro CNA Deutsch, že studii neviděl před jejím zveřejněním. „Nejdříve ze všeho si prostuduji celých osm set stran zprávy. V několika následujících dnech budu hovořit se svými zaměstnanci a samozřejmě s těmi, kteří jsou v odpovědných pozicích. 23. března oznámím veškeré personální a organizační změny. Gerckeova zpráva není závěrem naší práce, spíše startovacím bodem pro další hodnocení.“ 

„Narazili jsme na systém postrádající zodpovědnost, právní jasnost, kontrolu a transparentnost, který v každém případě zvýhodňoval utajení, a do kterého bylo zapojeno mnoho osob, i mimo kolínskou arcidiecézi. Tudíž bychom neměli mluvit o ‚systematickém krytí‘ zodpovědných osob v kolínské arcidiecézi, nýbrž o ‚se systémem souvisejícím nebo systému vlastním krytí‘,“ uvedl k uveřejnění zprávy Björn Gercke.

Woelki již oznámil, že jako první krok „dočasně propustil“ dva pracovníky arcibiskupství: Dominika Schwaderlappa, kolínského pomocného biskupa a bývalého generálního vikáře a Güntera Assenmachera, arcidiecézního úředníka. Gerckeho zpráva v případě obou mužů uvádí znepokojení ohledně jejich zacházení s případy zneužívání. Oba budou suspendováni do doby, než se obvinění objasní.

Arcidiecéze uspořádá 23. března další tiskovou konferenci, na které bude kardinál Woelki detailněji reagovat na zprávu a zveřejní další možné důsledky pro církevní představitele kritizované ve zprávě. Woelki dodal pro CNA Deutsch, že rozumí hněvu, který vyvolala reakce arcidiecéze na případy zneužití a její rozhodnutí nezveřejňovat první report. „Je mi srdečně líto, že jsme touto složitou cestou k vypořádání se se sexuálním násilím v kolínské arcidiecézi způsobili obětem další bolest. Bohužel, neměli jsme jinou možnost než rozhodnout o zadání druhého expertního posudku, protože potřebujeme metodologicky čistý a udržitelný základ, abychom mohli organizačně jako církev jasně určit zodpovědnost a abychom mohli předejít stejným chybám do budoucna.“

Autor: cirkev.cz Datum: 19. března 2021 Foto: Wikimedia Commons – Woelki

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář