Kirill se setkal s generálním tajemníkem SRC. „Před zahájením mírových jednání musí být vyřešena otázka USA“ 

Na stránkách Světové rady církví byl zveřejněn rozhovor s generálním tajemníkem SRC Jerrym Pillayem, který nedávno navštívil hlavu Ruské pravoslavné církve patriarchu Kirilla. Cílem setkání bylo jednat o možnostech ukončení války a jednotě pravoslavné církve. Patriarcha Kirill zdůraznil, že před mírovým jednáním musí být nejprve vyřešena „otázka Spojených států.“ 

Pillay uvedl, že Světová rada církví na svém ústředním výboru a také na posledním shromáždění jasně řekla, že církev musí udělat maximum pro řešení války na Ukrajině.

SOUVISEJÍCÍPravoslavná církev Ukrajiny schválila přechod k novému kalendáři

„Hlavním účelem návštěvy u patriarchy Kirilla bylo hovořit o válce a o postoji Ruské pravoslavné církve ve vztahu k ní. A mimo to se zabývat jednotou pravoslavné rodiny, protože v rámci SRC jsme jasně viděli, jak otázka války a různých pohledů na ni vlastně začala ovlivňovat jednotu pravoslavných církví a vytvářet výzvy pro celosvětové ekumenické hnutí.“  

Pillay se také vyjádřil k hlasům, které kriticky vnímaly jeho návštěvu Moskvy. „Jsem si vědom, že několik lidí na sociálních sítích vyjádřilo určité kritické obavy a hovořilo o tom, že se fotografujeme s patriarchou Kirillem, a o jeho vlastním postoji k válce. To může být pravda a my určitě respektujeme pohled lidí na tyto věci. Chci však velmi jasně a důrazně říci, že SRC si nemůže dovolit luxus sedět a nic nedělat,“ pokračoval.  

Pillay uvedl, že na Ukrajině probíhá válka a SRC musí nepřetržitě pracovat na míru. „Vzhledem k tomu, že ruská pravoslavná církev je členem SRC, máme právo a povinnost ji navštěvovat, naslouchat jí a samozřejmě ji i vyzývat k vyjádření jejího konkrétního postoje v souvislosti s válkou. Nemáme možnost sedět se založenýma rukama a být kritiky v křesle,“ dodal. 

Pillay podle svých slov Kirillovi řekl, že válka na Ukrajině musí skončit. Poukázal na nesmyslnou smrt ukrajinských civilistů. „Sdělili jsme mu, co jsme viděli, a řekli jsme, že musíme pracovat na zastavení této konkrétní války.“ 

Generální tajemník SRC se vyjádřil také k možnosti dialogu u kulatého stolu. „Předložili jsme jim myšlenku kulatého stolu a oni projevili velmi živý zájem o účast. Myšlenka kulatého stolu spočívá v tom, že by první den diskutovaly ukrajinské církve, druhý den by diskutovaly s ruskou pravoslavnou církví a třetí den by se mohli všichni sejít a diskutovat o otázkách války a společně pracovat na obnově jednoty pravoslavné rodiny,“ řekl Pillay. 

Podle Pillaye je patriarcha Kirill otevřený k otázce dialogu, ale nejprve je důležité vyřešit „otázku Spojených států.“   

„Patriarcha – ačkoli potvrdil potenciál SRC a uznal její roli stavitele mostů – vyjádřil obavy ohledně možnosti kulatého stolu a zaměřil se konkrétně na otázku dalších vnějších vlivů – a zejména zmínil otázku Spojených států. Řekl, že pokud nevyřešíme tyto druhy otázek a vlivů, bude obtížné dojít ke kulatému stolu,“ poznamenal Pillay. 

 „Ale jak jsem patriarchovi řekl, úkolem SRC není zaplétat se do politiky, i když je to pro mírové řešení skutečných problémů nezbytné. Nemáme politický program a věříme, že nás Bible vyzývá k míru. Naším úkolem je naplňovat vůli Trojjediného Boha a přinášet světu mír,“ poznamenal Jerry Pillay. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 25. května 2023 Foto: Ruská pravoslavná církev – patriarcha Kirill a Jerry Pillay

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář