Knížky z edice manamana seznamují děti s Biblí

Edice manamana je zaměřena na vyprávění biblických příběhů Ivanou Pecháčkovou a ilustrovaných mladými výtvarníky. Biblické texty nejsou předkládány dětskému čtenáři za každou cenu, ale snaží se o úpravy citlivé a k dětskému čtenáři empatické.

Knížky nepředkládají biblické texty dětskému čtenáři za každou cenu, tedy i za cenu nepřiměřeně velkého zjednodušení, ale snaží se jen o úpravy citlivé. Organickou součástí biblických adaptací edice manamana jsou metodické listy obsahující tvořivé otázky a úkoly pro děti, a to ke každému titulu. Přispíváme tím nejen k radosti ze čtení a poznávání, ale také k povědomí o základech evropské vzdělanosti a humanismu.

Lepší než pohádky

Edice manamana má za cíl děti seznámit s jedním z nejzásadnějších literárních a historických pramenů, s Biblí, a to kreativním způsobem. Edice dbá na interaktivitu mezi knihou a jejím čtenářem, čímž se odlišuje od jiných vydání biblických příběhů pro děti. Díky tomu napomáhá k rozvoji gramotnosti, porozumění textu, ale i k zasazení do historického a celospolečenského kontextu.

Ilustrační zpracování biblických příběhů pomáhá dětem chápat svět a lidi kolem z historické perspektivy. Příběhy zároveň zpracovávají témata, s nimiž se potýkají děti také ve svých životech – boj dobra se zlem, jak se vypořádat s nespravedlností, proč dávat přednost dobru před vlastními zájmy apod. Na rozdíl od pohádek mají příběhy Starého a Nového zákona hlubší rozměr, širší edukativní záběr a odkazují k obecným hodnotám a historii naší kultury.

Pomoc s porozuměním

Autorka edice manamana, spisovatelka, překladatelka a nakladatelka Ivana Pecháčková, při práci na textech vycházela z několika klasických biblických překladů a dětem předkládá text co nejméně zjednodušený, text si tak uchovává naléhavost a krásu biblického jazyka.

Texty edice nejsou zjednodušované a banálně převypravované, a kladou tak na malé čtenáře velké nároky, a proto je součástí každé knihy sady metodický list. To je soubor úkolů procvičujících nejen porozumění a pozornost žáků, ale i jejich kreativní schopnosti. Součástí těchto pracovních listů jsou i otázky nebo úkoly zaměřené na tvořivé hledání informací a úkoly zaměřené na všeobecný rozhled. 

Pro zpracování ilustrací edice manamana jsme si zvolili mladé talentované české ilustrátory – každý příběh ilustruje a ručně píše jiný výtvarník, a vytváří tak z každého titulu svébytné umělecké dílo. Různorodé originální ilustrace podněcují kreativitu dětí, přivádí je k novým perspektivám jednotlivých příběhů a ponoukají je srovnávat tyto nové ilustrace s ilustracemi starých mistrů.


Edici manamana, která obsahuje příběhy Starého i Nového zákona, vydává Knižní stezka k dětem, z. s., v koedici s nakladatelstvím Meander. https://www.meander.cz/manamana/

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář