Konference Revive: 2 300 studentů se sešlo s touhou po probuzení v Evropě

„Jsem do Ježíše zamilovaná ještě více než kdykoli předtím,“ říká studentka Petra z Chorvatska poté, co 22. března prožila Boží dotyk na konferenci pro mladé lidi.  

To byla jen malá ukázka toho, co se odehrávalo v německém Karlsruhe na setkání Revive Europe. Více než 2 300 studentů 86 různých národností (převážně evropských) se zde společně snaží o probuzení nové generace. Od 28. prosince do 1. ledna byli připravováni na to, aby se stali odvážnými svědky Ježíše ve svých univerzitních kampusech i mimo ně.

SOUVISEJÍCÍKázání, které Edwards nedokončil, spustilo vlnu duchovního probuzení

Portál Evangelical Focus informuje, že organizátoři a účastníci usilují ve druhém ročníku o probuzení na základě definice Tima Kellera: „ospalí křesťané se probouzejí, nominální křesťané se obracejí a těžko dosažitelní jsou dramaticky přivedeni k víře“. To se na konferenci uskutečňuje prostřednictvím tří pilířů, které jsou zaměřeny na probuzení srdcí mladých lidí, mají přinést probuzení do univerzit a celé Evropy.

Všechny tyto vize vycházejí ze Skutků 16 až 19, kdy evangelium poprvé přišlo do Evropy prostřednictvím skupiny apoštola Pavla, která „obrátila svět vzhůru nohama“, jak je popsáno ve Skutcích 17.6. „Modlíme se za to, aby studenty a mladé lidi naplnil Bůh, aby znovu změnili dějiny tohoto kontinentu,“ řekla podle Evangelical Focus Sarah Breuelová, ředitelka organizace Revive. 

Srdce studentů jsou již nyní zapálená a hladová po Bohu díky svědectvím lidí, kteří ve svých srdcích odkládají modly, jsou osvobozeni od závislostí, zažívají novou svobodu po uvolnění odpuštění a prolamují nezdravé generační vzorce. Výsledkem je, že účastníci zažívají spontánní uctívání a modlitby s hmatatelnou Boží přítomností.

Konference klade velký důraz na modlitbu, přičemž její největší tým se zabývá pastorační péčí, osobní modlitbou a přímluvami – skupina se schází již dva a půl roku, aby přinášela duchovní podporu.

Akce měla také vícejazyčné bohoslužby a 40 seminářů – například na téma Bůh a věda, s profesorem Johnem Lennoxem. Lenox a Luke Greenwood, ředitel společnosti Steiger Europe, se podělili o výzvu k nové generaci, aby byla odvážnými svědky na svých univerzitách.

Středobodem setkání bylo Písmo svaté. Ramez Atallah a Zef Nikolla přednesli biblické výklady o Skutcích apoštolů. Studenti si vyslechli Hester Zoutmanovou, Sarah Breuelovou a také Danielle Stricklandovou nebo Peta Greiga, kteří vedli novoroční setkání s modlitbami za všechny evropské regiony.

 „Tato konference je pro nás výjimečná, protože zároveň znamená začátek Revive jako nové organizace, protože IFES nám požehnal, abychom se od 1. ledna ještě více rozrostli. Velmi se těšíme na to, co nás čeká. Všichni jsme slyšeli, že Evropa je marnotratný kontinent, sekulární, nebo dokonce postkřesťanský region. My však vidíme mnoho svědectví a proměněných životů, takže se rozhodujeme věřit, že Bůh s Evropou neskončil a že žijeme v době před probuzením,“ říká Sarah Breuelová.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 6. ledna 2023 Foto: Revive Europe

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář