Křesťanský film – Bůh nepřítel

Milí přátelé, častokrát dnes reptáme a stěžujeme si… Když jsem ale poprvé slyšel příběhy o pronásledování křesťanů za dob komunistického režimu v bývalém Československu, byl jsem tím zděšen, usvědčen a následně motivován.  

Řada lidí z církve pevně stála a bojovala za evangelium i přes veškerá rizika, která to obnášelo. Začátkem 50. let bylo několik kazatelů z Bratrské jednoty baptistů uvězněno a mučeno. Tehdejší kazatel pražského sboru na Vinohradech, Cyril Burget, zemřel na následky mučení a neléčení ve věznici. Jeho tělo již nikdo nikdy neviděl. Prvotní otázka pro mě byla – dokázal bych to i já? Dokázal bych pevně stát na své víře, bojovat a klidně obětovat svůj život? To je myšlenka, kterou bych chtěl předat dál.  

Uběhl nějaký čas a aktuálně připravujeme pilotní díl k seriálu Bůh nepřítel, který je inspirován těmito skutečnými událostmi z temné doby komunistické diktatury.  

Na hrdiny víry nesmíme zapomínat, však se od nich máme co učit.  

Pilotní díl připravujeme z vlastních peněz a sbírek dobrovolných dárců. Pokud se nám podaří do konce ledna snímek dokončit a odevzdat České televizi, máme naději, že se tyto události objeví před zraky celého národa. To je mé přání. 

Aktuálně již v prosinci proběhlo několik natáčecích dnů a vyčerpali jsme veškeré finanční prostředky. Nezbývá mi, než se na vás obrátit s prosbou o pomoc. Svým finančním příspěvkem nám pomůžete dokončit potřebný pilotní díl a věříme, že na jeho základě se uskuteční a odvysílá celý seriál v České televizi. 

Děkuji všem za podporu. 

S novým rokem vám přeji Boží doprovod a požehnání. 

Adam Janata

Autor projektu a režisér 

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář