Procházej: komunismus

Zkušenost generace třicátých let, vzešlé z kulturnosti i křehké nejistoty první republiky a vystavené mnoha prudkým zvratům 20. století, téměř vylučuje nudný příběh.…

Odvolal, že nezabije. Připadal si jak Petr po zapření Krista Jako dvanáctiletý slavil Ondřej Halama v březnu 1969 s tatínkem výhru Československa nad ‚ruskými‘…

Milí přátelé, častokrát dnes reptáme a stěžujeme si… Když jsem ale poprvé slyšel příběhy o pronásledování křesťanů za dob komunistického režimu v…

Každý rok mnohá média opakují banální konstatování, že Vánoce se staly svátky konzumu. My starší jsme zažili chabý komunistický pokus nahradit Vánoce…