Procházej: komunismus

Milí přátelé, častokrát dnes reptáme a stěžujeme si… Když jsem ale poprvé slyšel příběhy o pronásledování křesťanů za dob komunistického režimu v…

Každý rok mnohá média opakují banální konstatování, že Vánoce se staly svátky konzumu. My starší jsme zažili chabý komunistický pokus nahradit Vánoce…