Kresťanstvo bez radosti je nebezpečné

Si v duchovnom nebezpečenstve? Ako to vôbec zistíš?

Jedným zo základných znakov duchovného nebezpečenstva je strata radosti. Všimnite si, čo Pavol hovorí na konci 3. kapitoly Listu Filipským: „Ostatne, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí“ (F 3:1). Pavol im pripomína, aby sa radovali, pretože ich to utvrdí.

Radosť je jednou z hlavných kontroliek na palubnej doske kresťanského života. Ak kontrolka zasvieti, teda ak stratíš radosť, mal by si spozornieť. Ak chceš ostať pevný vo viere, musíš dávať pozor na svoju radosť.

ŽIVOTNE DÔLEŽITÉ KANÁRIKY

Ako to celé funguje? Dovoľte mi vysvetliť to na príklade:

Baníci vedia, že v šachtách sa môžu kedykoľvek nebadane hromadiť nebezpečné plyny. Oxid uhoľnatý by mohol baníkov udusiť. Metán zas vybuchuje.

Výbuch metánu v bani v Západnej Virgínii v roku 2006 pripravil o život dvanástich mužov. V roku 1906 zas vo francúzskom meste Courrières zomrelo pri masívnom výbuchu v bani takmer 1100 mužov.

 „Pre satana je ťažké pokúšať radostného veriaceho s prázdnymi potešeniami tohto sveta.“

No už pri počiatkoch baníctva ľudia prišli na jednoduché, no zároveň veľmi účinné riešenie tohto problému — priniesli do baní kanárikov. Metabolizmus kanárika je veľmi citlivý na kvalitu vzduchu. Takže kým žltý vtáčik čviriká a vyspevuje, baníci vedia, že sú v bezpečí. Ak sa však v bani zvýši množstvo plynov, kanáriky prestanú spievať, zakolíšu sa na bidle, až napokon padnú na spodok klietky.

Radosť kresťana je ako ten spievajúci žltý vtáčik. Jeden z prvých dôsledkov hriechu je strata radosti v Kristovi. Ak Tvoje srdce prestane spievať, mal by si spozornieť a preskúmať svoj život.

JEŽIŠ JE TVOJA RADOSŤ

Sám Ježiš prepojil náš každodenný duchovný život s radosťou.

„Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske… Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná“ (J 15:10–11).

Ak si spokojný v Kristovi, budeš sa v Kristovi aj radovať. Prestaň hľadieť na Krista a stratíš radosť. Radosť je meradlom duchovného života.

Nemýľte si však túto jedinečnú radosť s inými pozitívnymi pocitmi. Úprimná kresťanská radosť nespočíva v sile pozitívneho myslenia. Radosť neznamená mať veselú a optimistickú povahu. Radosť nie je pocit šťastia, lebo všetko ide podľa mojich predstáv. Radosť neznamená kráčať životom s naivným prístupom poloplného pohára.

 „Radosť v Kristovi neudusia žiadne životné okolnosti.“

Ježiš hovorí, že je to Jeho radosť v nás. Pavol zas hovorí: „Radujte sa v Pánovi“. Radosť je emóciou spásy. Je to radosť z toho, že vidíme, poznáme, milujeme a dôverujeme Ježišovi Kristovi. Sami nedokážeme vyprodukovať takúto radosť — je to ovocím Svätého Ducha v nás (G 5:22). Radosť je potešenie a blaženosť v Ježišovi Kristovi.

Takúto radosť neudusia žiadne životné okolnosti. Radosť, ktorú dáva Boh, je silnejšia a mocnejšia než akýkoľvek problém, ktorý nám príde do cesty. Ako hovorí prorok Abakuk:

„Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy“ (AB 3:17–18).

Radosť ako meradlo duchovnosti nie je podriadená okolnostiam života. Svetlo Ježišovej tváre svieti aj v najtmavšej noci. Ježiš povedal: „Nik vám nevezme vašu radosť“ (J 16:22).

RADOSŤ CHRÁNI PRED NÁBOŽENSTVOM

Ako nás chráni radosť, ktorú nám dáva Duch Svätý, keď upierame pohľad na Krista? Uvediem dva spôsoby.

Po prvé, radosť Ťa chráni pri službe. Ak stratíš radosť, môže to byť znamením, že Tvoja práca pre Pána už nie je uctievaním. Radosť Ťa chráni pred službou Bohu z nesprávnych dôvodov.

George Müller bol evanjelistom a riaditeľom detského domova v Bristole, v Anglicku. Je známy svojou obrovskou vierou a naozaj efektívnou službou. Počas svojho života sa staral o viac než 10 000 sirôt. Radosť bola v Müllerovom živote každodennou prioritou.

 „Radosť Ťa chráni pred službou Bohu z nesprávnych dôvodov.“

„Uvedomil som si, že mojou každodennou primárnou úlohou je pracovať na tom, aby sa moja duša tešila v Pánovi. Čiže primárne by som sa nemal zaoberať tým, koľko by som mohol slúžiť Bohu, ale tým, ako priviesť moju dušu do radosti a ako posilniť môj duchovný život.“

Bez lásky ku Kristovi sa ťažká práca pre Ježiša (a to aj v prípade, že sa staráte o tisíce sirôt) stáva chladnou a prázdnou povinnosťou. Radosť ťa chráni pred službou, ktorá je len náboženskou povinnosťou.

RADOSŤ CHRÁNI PRED POKUŠENÍM

Po druhé, radosť ťa chráni pred pokušením. Matthew Henry raz povedal: „Radosť v Pánovi ťa ochráni pred prázdnym potešením, ktoré pokušiteľ používa ako návnadu“.

Radosť ťa chráni, pretože pochádza zo spokojnosti v Kristovi. Veľmi sa mi páči výrok Jonathana Adwardsa:

„Naše duše dokážu byť skutočne spokojné len v radosti, ktorú ponúka Boh. Nebo a dokonalá radosť v Božej prítomnosti sú miliónkrát lepšie ako tie najpríjemnejšie veci na tejto zemi. Otcovia a mamy, manželia a manželky, deti či priatelia tu na zemi sú len tiene, no Boh je podstata. Sú len lúče, no Boh je slnko. Sú len pramene, no Boh je oceán.“

Keď na Vianoce vstávam od stola, posledné, čo chcem, je ďalšie jedlo. Nikto ma nemôže pokúšať s ďalším kúskom. Rovnako ťažké je pre satana pokúšať radostného veriaceho s prázdnymi potešeniami tohto sveta.

 „Úprimná kresťanská radosť nespočíva v sile pozitívneho myslenia.“

Radostný kresťan je nadmieru spokojný v Kristovi. Čo viac by mohol chcieť? Zameraj sa na spokojnosť v Kristovi, aby si sa radoval v Pánovi, a nájdeš bezpečie a silu bojovať s hriechom. Baníci vedia, že ak kanárik nespieva, prichádza problém.

Tak sa radujte v Pánovi! Ako som už povedal, utvrdí Vás to a ochráni.

 

ZDROJ: CHCEMVIAC.COM FOTO: PEXELS.COM JIM JOHNSTON © DESIRING GOD. WEBSITE: DESIRINGGOD.ORG
PÔVODNÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA: WWW.DESIRINGGOD.ORG

Tags:

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář