Kristian David – podivné jsou cesty Boží (část 8.)

Jeho přesvědčivá řeč působila na posluchače hlubokým dojmem.Slib pokojného dalšího života při zachování víry otců povzbudil Moravany k ještě horlivější zbožnosti. Jen se podivovali, že jejich předkové byli dříve částí církve podobojí-reformované, a oni jsou nyní částí církve luterské. Ale přesto děkovali Bohu za milost obnovy své církve i v tomto stavu, že mohou žít v míru, pokoji a svobodě.

Ústy svých starších prohlásili: „To jsme přece už na Moravě chtěli. My jsme si mysleli, že nám k tomu dopomůže veliký kurfiřt brandenburský, nebo jsme také chtěli jít do Lešna. Ale když to všechno nyní můžeme mít také zde v Ochranově, tak se nemusíme nejprve stát reformovanými, nebo nějakou jinou světskou moc tím obtěžovat!“

SOUVISEJÍCÍKristian David – podivné jsou cesty Boží (část 7.)

Hrabě Zinzendorf na toto období sám vzpomínal: „Okolnosti byly pro to vskutku příznivé, neboť bylo podstatné, že jsme byli filiálkou Berthelsdorfu, to nám dávalo právo všech filiálek a dávalo našemu shromažďování ne tak vzhled nějakého sektářství, nýbrž ráz schůzek příslušníků filiálky, právo u starosty obce číst v neděli Slovo Boží, když příslušníci filiálky nemají vlastního kostela. To byla velmi důležitá okolnost.

Kdybych se byl dal pohnout k tomu, abych vystavěl pro ochranovské vlastní kostel, byli bychom se setkali s daleko většími obtížemi. A okolnost, že jsme filiálkou nám nikterak nezabraňovala jít dál tak, jak si lidé mysleli, a všecko, co jsme dělali, nutno připsat moudrosti Spasitele, která tu moravskou věc uvedla v chod.“ (Archivum U.F. Herrnhut)

V Ochranově nastalo uklidnění. Všichni děkovali Bohu za ochranu a slibovali si navzájem úctu a lásku, i respektování mezi denominacemi. V tomto všeobecném rozvlažení duší pozval všechny ochranovské usedlíky pastor Rothe z Berthelsdorfu, aby spečetili dílo usmíření a lásky tím, že přijdou hromadně do berthelsdorfského kostela a tam se jednomyslně spojí v oslavě svaté večeře Páně.

SOUVISEJÍCÍTisíckrát zemřel a přesto žil – příběh Adonirama Judsona

Bratří přijali toto pozvání s radostí a s nimi všichni pocítili, že nadešla vrcholná chvíle pevné smlouvy oddanosti a lásky k Bohu. Proto den 13.srpna 1727 se stal od té doby památným dnem sjednocení Ochranova ve jménu lásky Kristovy a tento den se také dodnes připomíná jako den duchovního zrodu obnovené Jednoty bratrské. David Nitschmann III. v závěru toho dne prohlásil: „Děkujme Bohu, že jsme přišli do Ochranova místo do Lešna!…Vidíme v tom zvláštní Boží vedení.“ Deníkový zápis o těchto událostech končí slovy: „O dvanácté hodině šli jsme zase domů velmi vzrušeni. Tento, i následující dny ztrávili jsme v tichosti a radosti a učili jsme se vzájemně milovat.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Obnovit Jednotu bratrskou podle přání Moravanů však stále neodpovídalo představě hraběte M.L.Zinzendorfa. Obával se také, že Moravané, zejména ti ze Suchodola a fulneckého okolí svým houževnatým lpěním na bratrských tradicích vystaví jej jako majitele panství a odpovědného činitele možným důsledkům ze strany zemských úřadů a saských zákonů, i ze strany luterské církve, poněvadž podle zákona byli Moravané vlastně exulanti, poddanými jiného státu.

Proto jako právník dal sepsat 28.srpna 1727 za účasti notáře a soudce t.zv. Notariatsinstrument, jejž napřed podepsali členové moravského bratrstva v Ochranově a pak také i on sám a berthelsdorfský farář luterské církve Rothe. V tomto spise bylo jasně řečeno, jaký je poměr Moravanů ke spoluobčanům z jiných částí světa, k zemské a místní vrchnosti i k luterské farnosti a faráři v Berthelsdorfu, jaký je jejich poměr k augsburskému vyznání a k jiným věřícím, jakým právem se dovolávají staré Jednoty bratrské a jaké byly jejich vztahy k ní, proč se navzájem oslovují jako „bratři a sestry“. Tento spis byl notářsky ověřen a svědecky podepsán a na jeho základě bylo Moravanům prohlášeno, že budou v zemi nejen trpěni, ale jak ze strany panství, tak ze strany luterské církve i podporováni, pokud setrvají v nesektářském a pokojném způsobu svého vyznávání.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Ludmila Plecháčová Zdroj: jednotabratrska.cz Datun: 4. června 2021 Foto: Wikipedie – Kristian David 

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář