Procházej: Jednota bratrská

V podhůří Nízkého Jeseníku najdeme na řece Moravici vodní nádrž Kružberk. Byla vystavěna v 50. letech minulého století a jejímu vzniku muselo ustoupit několik…

Obnovení Jednoty bratrské a probuzení mezi bratřími na panství hraběte Zinzendorfa bylo součástí rozsahem nebývalého Božího obnovného díla. Pán ze své milosti…