Procházej: Jednota bratrská

1457: Vznik Jednoty bratrské. Památeční den této události byl stanoven na 1. března. 1467: V Jednotě došlo k zásadní události – ustanovení vlastních kněží,…

Nenásilí je idea, která odmítá použití násilí v mezilidských sporech. Jedná se především o fyzické násilí, zejména o usmrcení člověka. Dalo by…

Občas ke mně dolehne nějaký ohlas sporu o vztyčení repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí - sloupu strženého protihabsbursky naladěným davem v…