Kristian David – podivné jsou cesty Boží (část 2.)

Také Kristian David byl tím velmi dojat, jak napsal, i když stále nechápal, oč vlastně jde. Chtěl se proto dobrat správného poznání rozdílu mezi jeho katolickým náboženstvím, tak jak byl v něm utvrzován doma jezuity, a vírou evangelickou, o jaké mluvili při řemesle tajní protestanté, jeho mistr a spoludělníci, a také chtěl poznat i víru těch, kteří tak radostně zpívali přes své utrpení v žaláři, víru Bratří.

SouvisejícíKristian David – podivné jsou cesty Boží (část 1.)

V Holešově žila také početná židovská náboženská obec v ghettu na okraji města, která zde měla svou starou synagogu a vážené, učené rabíny. Kristiana Davida k nim dovedla jeho touha poznat i jejich víru a dobrat se konečně pravdy, rozřešit otázku, která jej trápila: která církev na světě je vlastně ta pravá? Na jeho dotaz, jaké jsou rozdíly mezi vírou katolíků a protestantů, dostal od židů odpověď: „Obojí nemají pravdu, proto se hádají. Kristus není ten zaslíbený Mesiáš, ten teprve přijde, Bůh je jen jeden, ne ve třech osobách.“ O Novém zákoně mluvili s despektem a snažili se jej přesvědčit, že oni jediní jsou pravým Božím Izraelem. Když pak od nich slyšel, že židé byli kdysi Božím lidem, vyptával se jich na jejich víru podrobněji, na svátky, sabath a novměsíce.

SouvisejícíSpolečný večer s Delawary – po více než století…aneb Setkání, které nikdo nečekal

A když mu řekli, že Bůh sám dal jejich otcům svůj zákon skrze Mojžíše, a když viděl jejich vážnou opravdovost a horlivost ve víře v jednoho Boha, který mluvil s Abrahamem a Mojžíšem, usoudil, že pravé náboženství je asi židovské, protože bylo první, nejstarší, a zatoužil stát se také židem. Chtěl se tím dobrat konečného východiska ze svého zmatku. Ale ani zde je nenašel. Dál prožíval neustálé velké duševní boje, v nichž si nevěděl rady. Do té doby neměl nikdy v rukou Bibli, neznal ji, protože jezuité a tehdejší katolická církev nedovolovala lidu číst Bibli. Její čtení a výklad byl vyhrazen pouze kněžím.

Až v roce 1710 se mu náhle dostalo vyjasnění. Jednoho dne našel náhodou na půdě domu svého mistra ve střeše pod došky ukrytou Bibli. Teď měl v rukou klíč k řešení mnoha otazníků, které jej doposud znepojovaly. Tajně, ale velmi pozorně pročetl několikrát Starý zákon, aby zjistil, zda proroctví o Kristu v něm uvedená, se splnila. Došel tím k přesvědčení, že Ježíš je Kristus, zaslíbený Mesiáš. A když si dobře osvojil i Nový zákon, došel k závěru, že Bible je Slovem Božím. A když jedna podstatná věc je pravdou, pak všecko, co je napsáno, musí být také pravdou, řekl si.

Tajně dychtivě čítal v této knize, srovnával Starý zákon s Novým zákonem až poznal, že Bůh, který se ve Starém zákoně ukázal jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, je v Novém zákoně stejný jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Horlivým čtením Bible dospěl k názoru, že toto biblické, evangelické náboženství je nejlepší a pravdivé a rozhodl se, že ihned po vyučení řemeslu se stane protestantem (Viz Christian David´s Lebenslauf v Archivum Unitatis Fratrum Herrnhut – Ochranov)

Související Sedmičky v historii Jednoty bratrské

Když se vyučil, bylo mu asi 20 let. Vypravil se ihned z moravského Holešova do Uher – na Slovensko, aby se stal evangelíkem, protože na Moravě to bylo v té době nemožné. Dostal se nejprve do Trenčína, kde poprve vešel do evangelického kostela.

Ačkoliv tam slyšel kázání v české řeči – byla to bohoslužená kraličtina – nerozuměl tomu dobře. Když však uslyšel písně, jeho srdce opět bylo tak radostně pohnuto jako kdysi v Holešově, kdy byl zpěvy Bratří z vězení tak hluboce dojat. Ale nezdržel se v Trenčíně, cestoval dál do Trnavy, aby vyhledal německy mluvící luterány.

Dostal práci v jednom katolickém klášteře, tam jej ale mniši chtěli dát upálit, když se dověděli o jeho úmyslu stát se luteránem. Zachránil se útěkem do Modré. Tamní luterský farář mu však na jeho žádost o přijetí do církve sdělil, že nedávno byl vydán přísný zákaz, že nesmí být nikdo přijat do luterské církve v celých Uhrách, kdo přichází z císařských zemí, a to pod přísnými tresty. Ať potom kamkoliv v celé říši přišel, všude byl pro své rozhodnutí stát se evangelíkem odmítán i pronásledován.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Ludmila Plecháčová Zdroj: jednotabratrska.cz Datun: 16. února 2021 Foto: Wikipedie – Kristian David 

Tags: ,,,

1 Komentář

  1. Děkuji za povzbudivý článek. Téma Davidova usilovného hledání skupiny křesťanů, na které sedí ono „čisté náboženství srdce, to pravé biblické křesťanství“ je nanejvýš aktuální i dnes. Studujme Bibli jako ji studoval i Kristián David, hledejme společenství podobně smýšlejících lidí hledal jako on.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář